Patientenzorg Verpleegafdelingen Verpleegafdeling C4

Over de verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling Hart, Vaat en Long (C4) werken de volgende specialismen nauw met elkaar samen: Cardiologie, Cardio-thoracale Chirurgie, Longziekten en Heelkunde. lees meer

Over de verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling Hart, Vaat en Long (C4) werken de volgende specialismen nauw met elkaar samen: Cardiologie, Cardio-thoracale Chirurgie, Longziekten en Heelkunde.

Deze specialismen zijn onderverdeeld in 4 zorggroepen:
 • C41: waar voornamelijk patiënten liggen die geopereerd worden aan de grote lichaamsslagader en/of andere aders in het lichaam.
 • C42: waar patiënten liggen die geopereerd worden aan één of meerdere hartkleppen of kransslagaders van het hart.
 • C43: waar patiënten opgenomen liggen die een aangeboren hartafwijking hebben of problemen hebben met het hartritme.
 • C44: waar patiënten opgenomen liggen die geopereerd zijn aan hun longen en/of behandeld worden voor een bepaalde longziekte.
U kunt rechtstreeks vanuit thuis of via de polikliniek worden opgenomen. Ook kan het zijn dat u wordt opgenomen via de Spoedeisende Hulp (SEH), Eerste Hart Hulp (EHH) of overgeplaatst wordt vanuit de Hartbewaking (CCU) of vanuit een ander ziekenhuis.
 
De afdeling heeft 68 bedden. Op de afdeling zijn één-, twee- en vierpersoonskamers aanwezig. Alle kamers zijn voorzien van een douche en een toilet. Het is gebruikelijk dat mannen en vrouwen op één kamer worden verpleegd. De afdeling probeert zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen voor een kamer, maar helaas kunnen we geen garanties geven.

Contact Verpleegafdeling Hart, Vaat en Long C4


Maatregelen coronavirus

Er gelden nog een aantal coronamaatregelen in het Radboudumc. Zo blijft een mondkapje verplicht in wachtkamers en op poliklinieken, onderzoeks-, behandel- en verpleegafdelingen. Ook vragen we u om voor uw bezoek een zelftest te doen. Kom alleen als dat volgens de coronavragenlijst veilig is.

lees meer

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 4
Route: 748

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

C4
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 4 en volg route 748 (C4)

Meer informatie


Artsenvisite

Met de behandelend arts heeft u vrijwel dagelijks contact, meestal tussen 8.00 en 12.00 uur. Tijdens deze artsenvisite kunt u vragen stellen over de medische behandeling. lees meer

Artsenvisite

Met de behandelend arts heeft u vrijwel dagelijks contact, meestal tussen 8.00 en 12.00 uur. Tijdens deze artsenvisite kunt u vragen stellen over de medische behandeling. Ook kunt u via de verpleegkundige een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de behandelend arts. De visite heeft ook een rol bij het onderwijs aan studenten en artsen in opleiding.
In het weekend bezoekt de dienstdoende arts u in de loop van de dag.

Beter uit bed

Bij het Radboudumc kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt. lees meer

Bezoek

Bezoek is op onze afdeling altijd welkom. Uiteraard heeft u te maken met medische en verpleegkundige handelingen en deelt u soms de kamer met andere patiënten. lees meer

Bezoek

Bezoek is op onze afdeling altijd welkom. Uiteraard heeft u te maken met medische en verpleegkundige handelingen en deelt u soms de kamer met andere patiënten. Om er voor te zorgen dat iedereen van bezoek kan genieten, vragen wij u met het volgende rekening te houden:
 • Familie, vrienden en bekenden zijn welkom tussen 15.00 uur en 20.00 uur.
 • Er worden niet meer dan 2 bezoekers per patiënt tegelijk toegelaten.
 • Medische zorg gaat altijd voor. Stemt u met uw bezoek en de verpleging af op welk moment bezoek het beste schikt.
 • Vanwege privacy kunnen we uw bezoek vragen de kamer even te verlaten.
 • Houd er rekening mee dat u en uw kamergenoten voldoende rust nodig hebben.
 • Eventueel kunt u de kamer met uw bezoek verlaten. Als u de afdeling wilt verlaten, meldt u het dan even bij de verpleging?

Contactpersoon

Het is niet wenselijk en mogelijk voor onze medewerkers om alle belangstellenden uitgebreid te informeren over uw conditie. Daarom vragen we u om ons te helpen door het zogenaamde ‘contactpersoonsysteem’. lees meer

Contactpersoon

Het is niet wenselijk en mogelijk voor onze medewerkers om alle belangstellenden uitgebreid te informeren over uw conditie. Daarom vragen we u om ons te helpen door het zogenaamde ‘contactpersoonsysteem’. Dit houdt in dat één persoon alle informatie krijgt. U als patiënt bepaalt wie dit is. We staan deze contactpersoon graag te woord. Deze contactpersoon zorgt er voor dat de informatie wordt doorgegeven aan de andere familieleden en vrienden. Het betekent dus dat we iedereen doorverwijzen naar deze contactpersoon.

Hoofd­behandelaren

U krijgt met meerdere zorgverleners te maken. Uw hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen deze zorgverleners. lees meer

Hoofd­behandelaren

U krijgt met meerdere zorgverleners te maken. Uw hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen deze zorgverleners.
 • Voor Cardiologie is dit Dr. Pop of Dr. Cramer
 • Voor Cardio-thoracale chirurgie is dit Prof. Morshuis of Dr. Schuurbiers
 • Voor Longziekten is dit Dr. Reijers of Prof. vd Heuvel
 • Voor Heelkunde is dit één van de vaatchirurgen. In principe krijgt u van uw arts of verpleegkundige te horen wie uw hoofdbehandelaar is. Mocht voor u onduidelijk zijn wie uw hoofdbehandelaar is, vraag het dan na.

Opleidings­afdeling Hart Vaat Long

De verpleegafdeling C4 is erkende leerwerkplaats, oftewel een opleidingsafdeling voor alle studenten. lees meer

Opleidings­afdeling Hart Vaat Long

De verpleegafdeling C4 is erkende leerwerkplaats, oftewel een opleidingsafdeling voor alle studenten. Van MBO tot HBO studenten, van anesthesie tot geneeskunde studenten. Opleiding en praktijk zijn met elkaar verbonden. Ze hebben hetzelfde doel: goede patiëntenzorg, nu en in de toekomst.

We willen goede persoonsgerichte patiëntenzorg bieden nu en in de toekomst. Om dit doel te behalen is het voor de afdeling Hart Vaat Long belangrijk om studenten op te leiden, binnen de 3 zorggroepen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is leren in een groep. Studenten leren mét elkaar en van elkaar.
Tijdens alle diensten dag, avond en nachtdiensten kunt u studenten in de zorg tegen komen. Studenten leren altijd onder toeziend oog van een gediplomeerd verpleegkundige. De verpleegkundige begeleiden de studenten in hun leerproces en leren hen steeds meer zelfstandig te werken. Patiëntveiligheid staat hierbij voorop.
Misschien heeft u liever niet dat er studenten meekijken en meewerken bij een bepaald onderdeel van uw zorg, dit kunt u dan aangeven. Wij houden hier dan rekening mee.

Ontslag

Bij elke patiënt streven we naar een optimale behandeling binnen een zo kort mogelijke tijd. In overleg met de zaalarts bekijken we samen met u wanneer u met ontslag kan. Het Transferpunt kan eventueel nazorg voor u regelen. ga naar Transferpunt

Onderzoek en registratie

De afdelingen Cardiologie, Heelkunde, Longziekten en Cardio-thoracale chirurgie doen wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicijnen en behandelmethoden. U kunt worden gevraagd voor deelname aan deze studies. lees meer

Onderzoek en registratie

De afdelingen Cardiologie, Heelkunde, Longziekten en Cardio-thoracale chirurgie doen wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicijnen en behandelmethoden. U kunt worden gevraagd voor deelname aan deze studies. Uiteraard is deelname altijd vrijblijvend en mocht dit aan de orde zijn, dan wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd. Gegevens worden uiteraard vertrouwelijk gehouden en zijn alleen bestemd voor wetenschappelijk onderzoek.

Mee-eten

Bezoek kan mee-eten op de afdeling. Ze kunnen een maaltijd of lunch bestellen bij de voedingsassistent. De voedingassistent kan verdere informatie geven over de kosten. naar FoodforCare

Niet-roken beleid

Iedereen die in het Radboudumc aanwezig is, moet kunnen rekenen op een gezonde leef- en werkomgeving. Roken is hierbij niet gepast. lees meer

Niet-roken beleid

Iedereen die in het Radboudumc aanwezig is, moet kunnen rekenen op een gezonde leef- en werkomgeving. Roken is hierbij niet gepast.

Waar mag u roken?

Roken binnen het Radboudumc is alleen toegestaan in speciale rookruimtes in de daarvoor aangewezen rookzones. U vindt deze op enige afstand van alle ingangen van het ziekenhuis. De rookzones zijn dag en nacht geopend en zo gebouwd dat u beschermd wordt tegen regen en wind.

Bent u opgenomen?

Bent u opgenomen in ons ziekenhuis en wilt u de afdeling af om te roken, dan gelden er enkele regels. Vooraf vraagt u toestemming aan de verpleegkundige, u draagt een identificatiebandje en u regelt zelf het vervoer naar de rookruimte. Roken is niet toegestaan als u zuurstof krijgt toegediend.

Telemetrie

Soms is het nodig dat de verpleegkundige uw hartritme via een monitor observeert. lees meer

Betrokken afdelingen


Afdeling Longziekten

Onze afdeling is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling bij (chronische en/of complexe) longaandoeningen. lees meer

Afdeling Cardio-thoracale Chirurgie

De afdeling Cardio-thoracale Chirurgie van het Radboudumc richt zich op de chirurgische behandeling van hart- en longziekten. lees meer

Afdeling Cardiologie

De afdeling Cardiologie houdt zich bezig met hart- en vaatziekten bij volwassenen. lees meer

Afdeling Heelkunde

De afdeling Heelkunde behandelt patiënten met een groot aantal ziektebeelden. U kunt bij ons terecht voor zeer complexe én voor relatief kleine chirurgische ingrepen. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet