Spuitinstructie Pregnyl

Pregnyl wordt geleverd in ampullen hormoonpoeder van 5000 of 1500 eenheden en een ampul oplosvloeistof (Solvens). Bewaar Pregnyl bij een temperatuur van 2-8°C  in de koelkast. Na het oplossen (zie Voorbereiding hieronder) mag Pregnyl nog maximaal 24 uur in de koelkast bewaard worden. Het mag niet langer dan een uur buiten de koelkast gehouden worden, omdat de werking dan zal afnemen.

Voorbereiding

 • Was uw handen.
 • Zet de te injecteren medicijnen (ampul poeder en bijbehorend oplosmiddel) klaar.
 • U verwijdert de lipjes van de ampullen en desinfecteert het rubber dopje van de ampul. 
 • Doe de dikste/grootste naald op de spuit. Raak daarbij het metalen gedeelte niet aan.
 • Zuig het oplosmiddel op en spuit dit voorzichtig in de ampul met Pregnylpoeder.
 • Zuig de oplossing op in de spuit.
 • Trek het vloeistoflevel een klein stukje terug en haal de dikke naald van de spuit af.
 • Plaats de kleine dunne naald op de spuit. Raak daarbij het metalen gedeelte niet aan.
 • Bij eventuele luchtbellen tikt u voorzichtig tegen het spuitje. Verwijder de lucht uit de spuit en vul de naald met vloeistof totdat u een kleine druppel aan de naaldpunt ziet verschijnen.
 • Plaats de plastic hoes om de injectienaald.
 • Bewaar het opgeloste medicijn in de koelkast.

Injectie

 • Haal de Pregnyl ongeveer een half uur voor het spuiten uit de koelkast.
 • Desinfecteer (ontsmet) de huid.
 • Haal de plastic beschermhoes van de naald. Neem een huidplooi van het bovenbeen of de onderbuik tussen duim en wijsvinger.
 • Steek de naald recht in de huidplooi (onder een hoek van ongeveer 90°).
 • Spuit de inhoud van de spuit langzaam onder de huid.
 • Trek spuit en naald met een snelle beweging terug uit de huid.
 • Wrijf de injectieplaats goed na met een gaasje.
 • Breng zo nodig een pleister op de injectie plaats aan.

Aandachtspunten

 • Pregnyl wordt volgens afspraak toegediend.
 • Pregnyl is opgelost 24 uur in de koelkast houdbaar.
 • Geef alle gebruikte naalden aan het einde van de behandeling af bij de Radboudapotheek of bij de gemeente (bij het chemisch/risicovol afval). Ampulresten kunnen in de glascontainer, overig materiaal kan bij het gewone huisafval.
Patientenzorg Behandelingen Intra-uteriene inseminatie IUI

Over de intra-uteriene inseminatie (IUI) behandeling

Een IUI behandeling is een vorm van kunstmatige inseminatie. Hierbij worden de zaadcellen via een catheter rechtstreeks in de baarmoeder gebracht.

lees meer

Over de intra-uteriene inseminatie (IUI) behandeling

Een IUI behandeling kan worden verricht wanneer er uit het zaadonderzoek blijkt dat de hoeveelheid zaadcellen lager is dan normaal. Daarnaast kan een IUI behandeling een optie zijn wanneer de zaadkwaliteit normaal is, maar het niet duidelijk is waarom er nog geen zwangerschap is ontstaan. Gemiddeld worden er 3 tot 6 IUI behandelingen uitgevoerd. Na de 3e en 6e behandeling zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden met uw behandelend arts. Er zijn drie verschillende IUI behandelingen; zonder hormonen (natuurlijke cyclus), met hormonen (milde ovariële hyperstimulatie, MOH) en met ovulatie inductie (OI). De behandeling die voor u van toepassing zal zijn, is afhankelijk van de zaadkwaliteit en de aan- of afwezigheid van een eisprong. Voor alle behandelingen geldt dat u tijdens het traject Foliumzuur 0.4 mg moet gebruiken om afwijkingen bij het kind te voorkomen. Daarnaast is het voor de kwaliteit van het zaad van belang dat de onthoudingstijd (de tijd sinds de laatste zaadlozing) niet langer is dan twee tot vier dagen voor de dag van de inseminatie.

Aanmelden voor IUI behandeling

Er is per dag een maximum aantal IUI-behandelingen. Dit betekent dat u zich eerst moet aanmelden voor een behandeling. Lees hier wat dit voor u betekent.

lees meer

Aanmelden voor IUI behandeling


Aanmelden voor IUI

Wij kunnen per dag slechts een bepaald maximum aantal IUI behandelingen plannen bij ons fertiliteitslaboratorium. Voor een goede logistiek in dit laboratorium is dat  noodzakelijk.
Dit betekent dat u zich eerst mag aanmelden via de aanmeldlijn voor een IUI-behandeling. Indien uw behandeling die maand door kan gaan, dan kunt starten met de medicatie. De startdatum van de medicatie hoort u van ons.

De aanmeldingen lopen volgens onderstaande instructie:
Voor IUI’s met echomonitoring (met of zonder medicatie) geldt dat u zich moet aanmelden op de eerste dag van de menstruatie of de eerstvolgende werkdag. U belt hiervoor op werkdagen met (024) 361 66 44 keuze 4, tussen 8.30 en 11.00 uur.


Een medewerker van onze afdeling verwerkt de aanmelding en beoordeelt of de start van uw behandeling in onze planning past. Als u niet ingepland kunt worden, dan maken we een notitie in uw dossier zodat uw behandeling de volgende maand met voorrang ingepland wordt.

Recepten krijgt u bij het laatste contact op de polikliniek mee of worden bij aanmelding naar de Radboud Apotheek gefaxt waar u 7 dagen per week, 24 uur per dag, terecht kunt om de benodigde medicatie op te halen.
Let op: u kunt alleen starten met de medicatie indien u aangemeld bent en hiervoor instructie heeft gekregen.

Voor IUI in de natuurlijke cyclus met of zonder echomonitoring geldt dat u zich ook moet aanmelden op de eerste dag van de menstruatie of de eerstvolgende werkdag. U belt hiervoor op werkdagen met (024) 361 66 44 keuze 4, tussen 8.30 en 11.00 uur.
 Een medewerker van onze afdeling verwerkt de aanmelding en beoordeelt of de start van uw behandeling in onze planning past. Als u niet ingepland kunt worden, dan maken we een notitie in uw dossier zodat uw behandeling de volgende maand met voorrang ingepland wordt.


Bij de positieve ovulatietest, dient u zich via de gebruikelijke route te melden. U belt het verpleegkundig spreekuur om uw positieve test door te geven en een afspraak te plannen voor de IUI. U belt hiervoor (024) 361 66 44, iedere werkdag tussen 8.00 – 9.00 uur optie 3. Er is helaas altijd een kans dat u niet geïnsemineerd kunt worden omdat het maximum aantal IUI’s die maand bereikt is.


Houdt u ook rekening met het inleveren van het semen? Dit mag tussen 8.00 en 8.30 uur op het laboratorium ingeleverd worden. Woont u ver weg, dan belt u onderweg naar het verpleegkundig spreekuur de positieve LH test door.

Verschillende IUI behandelingen


IUI in de natuurlijke cyclus

Wanneer er sprake is van verminderde zaadkwaliteit wordt een IUI behandeling in de natuurlijke cyclus verricht. Hierbij worden geen hormonen gebruikt.

lees meer

IUI in de natuurlijke cyclus

Wanneer er sprake is van verminderde zaadkwaliteit wordt een IUI behandeling in de natuurlijke cyclus verricht. Hierbij worden geen hormonen gebruikt. U moet zelf uw eisprong controleren door middel van speciale urinetesten (ovulatietest, LH test). Met deze test wordt het hormoon LH gemeten, dat één dag voor de eisprong door het lichaam wordt aangemaakt. De LH test is verkrijgbaar bij de drogist of via internet. U dient de test uit te voeren op twee vaste tijden; 08.00 uur en 18.00 uur. Als de test positief is, belt u naar het verpleegkundig spreekuur. Als de test negatief blijft, neem dan ook contact op met het verpleegkundig spreekuur.  


IUI met milde ovariële hyperstimulatie (MOH)

Wanneer de zaadkwaliteit normaal is en er geen oorzaak voor het vruchtbaarheidsprobleem is gevonden, wordt de IUI gecombineerd met hormonen (milde ovariële hyperstimulatie, MOH). De hormonen zorgen ervoor dat er meerdere eiblaasjes gaan groeien.

lees meer

IUI met milde ovariële hyperstimulatie (MOH)

Wanneer de zaadkwaliteit normaal is en er geen oorzaak voor het vruchtbaarheidsprobleem is gevonden, wordt de IUI gecombineerd met hormonen (milde ovariële hyperstimulatie, MOH). De hormonen zorgen ervoor dat er meerdere eiblaasjes gaan groeien.
Om de eierstokken te stimuleren worden tabletten (Clomid) of injectiespuiten (Gonal-f) gebruikt. Uw arts beslist met welke vorm u zult starten. Er wordt gestreefd naar maximaal 2 tot 3 eiblaasjes per behandeling. Hierdoor wordt wel de kans dat u zwanger raakt van meer dan 1 kind iets verhoogd. Wanneer er te veel eiblaasjes ontstaan, zal de behandeling worden afgebroken. Tijdens de volgende behandeling zal de hormoondosering verlaagd worden. Als er maar 1 eiblaasje ontstaat, zal de inseminatie gewoon doorgaan. In dat geval zal de dosering tijdens de volgende behandeling verhoogd worden. Uw arts zal dit verder met u bespreken.

Clomid

Van de 1e tot 3e dag van uw menstruatie kunt u zich telefonisch aanmelden. Menstrueert u in het weekend, dan belt u op maandag. Clomid wordt gebruikt vanaf de 3e tot en met de 7e dag van de cyclus. Veel voorkomende bijwerkingen zijn opvliegers, hoofdpijn en stemmingswisselingen. Gezichtsstoornissen zoals wazig zien en lichtflikkeringen komen soms voor en moet u altijd melden. Tijdens de behandeling worden een aantal echo’s gemaakt om de groei van de eiblaasjes te controleren. Wanneer de eiblaasjes groot genoeg zijn, wordt eenmalig zwangerschapshormoon geïnjecteerd (Pregnyl of Ovitrelle) om de eisprong op te wekken.

Gonal-f

Wanneer u hormooninjecties moet gebruiken krijgt u van tevoren een spuitinstructie. Van de 1e tot 3e dag van uw menstruatie kunt u zich telefonisch aanmelden. Menstrueert u in het weekend, dan belt u op maandag. Gonal-f wordt vanaf de 3e cyclusdag dagelijks op hetzelfde tijdstip geïnjecteerd. Veel voorkomende bijwerkingen zijn een opgeblazen en gevoelige buik, vermoeidheid, lichte misselijkheid of hoofdpijn. De groei van de eiblaasjes wordt middels een aantal echo’s gecontroleerd. Zodra de eiblaasjes groot genoeg zijn, stopt u met Gonal-f en wordt eenmalig zwangerschapshormoon geïnjecteerd (Pregnyl of Ovitrelle) om de eisprong op te wekken.

Voor beide behandelmethoden geldt dat de IUI ongeveer 36 uur na de Ovitrelle injectie plaats zal vinden.


IUI met ovulatie-inductie (OI)

Bij vrouwen met een onregelmatige cyclus vindt er niet altijd een eisprong plaats. Door middel van hormoontabletten (Clomid) of hormooninjecties (Gonal-f) wordt ervoor gezorgd dat er een eiblaasje groeit. Dit wordt ovulatie-inductie genoemd.

lees meer

IUI met ovulatie-inductie (OI)

Bij vrouwen met een onregelmatige cyclus vindt er niet altijd een eisprong plaats. Door middel van hormoontabletten (Clomid) of hormooninjecties (Gonal-f, Ovaleap of Meriofert) wordt ervoor gezorgd dat er een eiblaasje groeit. Dit wordt ovulatie-inductie genoemd.
Indien er tevens sprake is van een verminderde zaadkwaliteit wordt deze behandeling gecombineerd met een IUI. Uw arts zal met u bespreken welke medicatie gebruikt zal worden. Wanneer u hormooninjecties moet gebruiken, krijgt u van tevoren een spuitinstructie. De behandeling wordt in principe afgebroken wanneer er meer dan 1 eiblaasje ontstaat. Tijdens de volgende behandeling zal de hormoondosering dan verlaagd worden.

Soms is het nodig om van tevoren een menstruatie op te wekken middels Provera. U moet dan eerst een zwangerschapstest doen. Als deze negatief is, neemt u gedurende 10 dagen eenmaal daags één tablet van 10 mg Provera. U kunt gemiddeld 3 dagen na deze kuur een menstruatie verwachten. Van de 1e tot 3e dag van uw menstruatie kunt u zich telefonisch aanmelden. Menstrueert u in het weekend, dan belt u op maandag. Blijft de menstruatie uit dan moet u ook contact opnemen.

Clomid wordt gebruikt vanaf de 3e tot en met de 7e dag van de cyclus. Veel voorkomende bijwerkingen zijn opvliegers, hoofdpijn en stemmingswisselingen. Gezichtsstoornissen zoals wazig zien en lichtflikkeringen komen soms voor en moet u altijd melden.

Gonal-f, Ovaleap of Meriofert wordt vanaf de 3e cyclusdag dagelijks op hetzelfde tijdstip geïnjecteerd. Veel voorkomende bijwerkingen zijn een opgeblazen en gevoelige buik, vermoeidheid, lichte misselijkheid of hoofdpijn. Tijdens de behandeling worden een aantal echo’s gemaakt om de groei van het eiblaasje te controleren. Wanneer het eiblaasje groot genoeg is, wordt eenmalig zwangerschapshormoon geïnjecteerd (Ovitrelle) om de eisprong op te wekken. In het geval van Gonal-f stopt u met dit medicijn op de dag dat de Ovitrelle injectie wordt gezet. Voor beide behandelmethoden geldt dat de IUI ongeveer 36 uur na de Ovitrelle injectie plaats zal vinden.
 


Medicijnen

Hieronder vindt u de spuitinstructies voor Gonal-f, Pregnyl en Ovitrelle:

 • Bij Gonal F worden voorgevulde pennen van 300E, 450E en 900E gebruikt. Deze pennen zijn kant en klaar voor gebruik. Bewaar Gonal F bij een temperatuur van 2-8°C in de koelkast.

  lees meer


  Spuitinstructie Gonal F

  Bij Gonal F worden voorgevulde pennen van 300E, 450E en 900E gebruikt. Deze pennen zijn kant en klaar voor gebruik. Bewaar Gonal F bij een temperatuur van 2-8°C  in de koelkast.

  Voorbereiding

  • Haal de Gonal F pen ongeveer een half uur voor het spuiten uit de koelkast.
  • Was uw handen.
  • Desinfecteer het uiteinde van de pen en het rubber voordat de naald bevestigd wordt.
  • Verwijder het papiertje van de naald en draai deze met het beschermkapje stevig vast op de pen.
  • Verwijder de buitenste en binnenste beschermkap van de naald en houd de pen vast met de naald naar boven.
  • Draai de doseringsknop op de juiste stand en controleer dit via het kijkvenster.

  Injectie

  • Desinfecteer (ontsmet) de huid.
  • Haal de plastic beschermhoes van de naald. Neem een huidplooi van het bovenbeen of de onderbuik tussen duim en wijsvinger.
  • Steek de naald recht in de huidplooi (onder een hoek van ongeveer 90°).
  • Duw de injectieknop volledig in.
  • Controleer na de injectie via het kijkvenster de stand van de pen. Na injectie moet deze op 0 staan.
  • Wacht enkele tellen met het verwijderen van de pen in verband met nadruppelen. Trek vervolgens de pen met naald in een snelle beweging uit de huid.
  • Breng zo nodig een pleister op de injectieplaats aan.

  Aandachtspunten

  • De Gonal F injectie wordt eenmaal per dag toegediend op een vast tijdstip tussen 18.00 - 24.00 uur.
  • Geef alle gebruikte naalden en pennen aan het einde van de behandeling af bij de Radboudapotheek of bij de gemeente (bij het chemisch/risicovol afval). Overig materiaal kan bij het gewone huisafval.

 • Spuitinstructie Ovitrelle

  Ovitrelle is een grijs/groene pen en wordt geleverd met een injectienaald die los verpakt is. Dit is een voorgevulde injectiepen voor éénmalig gebruik. Bewaar Ovitrelle bij een temperatuur van 2-8°C  in de koelkast.

  Voorbereiding

  • Was uw handen.
  • Werk in een schone omgeving en zorg ervoor dat de naald steriel blijft.
  • Desinfecteer het uiteinde van de pen en het rubber voordat de naald bevestigd wordt.
  • Verwijder het papiertje van de naald en draai deze met het beschermkapje stevig vast op de pen.
  • Verwijder de buitenste en binnenste beschermkap van de naald en houd de pen vast met de naald naar boven.
  • Raak de naald niet aan en leg hem alleen neer mét de beschermhuls op de naald.
  • Draai de doseerknop door totdat u 250 in het venster ziet staan. Duw of trek niet aan de doseerknop terwijl u eraan draait.

  Injectie

  • Desinfecteer (ontsmet) de huid.
  • Haal de plastic beschermhoes van de naald. Neem een huidplooi van het bovenbeen of de onderbuik tussen duim en wijsvinger.
  • Steek de naald recht in de huidplooi (onder een hoek van ongeveer 90°).
  • Duw de injectieknop volledig in.
  • Controleer na de injectie via het kijkvenster de stand van de pen. Na injectie moet deze op 0 staan.
  • Wacht enkele tellen met het verwijderen van de pen in verband met nadruppelen. Trek vervolgens de pen met naald in een snelle beweging uit de huid.
  • Breng zo nodig een pleister op de injectieplaats aan.

  Aandachtspunten

  • Ovitrelle wordt volgens afspraak toegediend.
  • Geef alle gebruikte naalden en pennen aan het einde van de behandeling af bij de Radboudapotheek of bij de gemeente (bij het chemisch/risicovol afval). Overig materiaal kan bij het gewone huisafval.

De dag van de behandeling

U meldt zich tussen 8.00 – 8.30 uur bij het IVF laboratorium om uw zaad in te leveren. De inseminatie vindt later plaats in een spreekkamer op de polikliniek.

lees meer

De dag van de behandeling

 

Wij vinden het wenselijk dat de man zelf zijn zaad inlevert en aanwezig is bij de inseminatie, maar wij kunnen ons voorstellen dat dit niet altijd haalbaar is. Daarom vragen u om deze toestemmingsverklaring in te vullen als:

 • het zaad door mevrouw wordt ingeleverd én de partner niet bij de inseminatie aanwezig zal zijn.
 • het een inseminatie met ingevroren zaad betreft én de partner niet bij de inseminatie aanwezig zal zijn.
Deze toestemmingsverklaring, en de bijbehorende kopie van het identiteitsbewijs, worden voorafgaand aan de inseminatie gecontroleerd door de behandelend arts of verpleegkundige.


Zaad inleveren

U meldt zich tussen 8.00 – 8.30 uur bij het IVF laboratorium om uw zaad in te leveren. 

Voor het inleveren van zaad gelden de volgende adviezen:
 • U kunt het zaad thuis produceren of in een speciale ruimte bij de poli Voortplantingsgeneeskunde.
 • Het zaad moet binnen één uur na productie op het Fertiliteitslaboratorium worden afgegeven.
 • Het potje waarin het zaad opgevangen moet worden, is verkrijgbaar op de polikliniek. Als u het zaad thuis wilt produceren, kunt u van tevoren een potje ophalen bij de balie op de polikliniek. Gebruik nooit een eigen glaasje, potje, bakje o.i.d.
 • Soms is het goed om het zaad op te vangen in een speciale vloeistof; uw arts zal u dit vertellen en dan kunt u deze vloeistof ophalen bij het Fertiliteitslaboratorium.
 • De onthoudingsperiode (de tijd tussen de vorige zaadlozing en deze zaadlozing) is bij voorkeur 1 tot 4 dagen.
 • Het zaad moet door massage worden verkregen, zonder gebruik van een condoom.
 • Was vóór het produceren uw handen goed met water en zeep, en uw penis alleen met water.
 • Het is belangrijk dat al het zaad in het potje wordt opgevangen. Als dat niet is gelukt, meldt u dit als u het zaad afgeeft bij het Fertiliteitslaboratorium.
 • Transporteer het potje met zaad niet te koud of te warm; de temperatuur moet tussen kamertemperatuur en lichaamstemperatuur liggen.
In het laboratorium worden de bewegende zaadcellen van de niet bewegende gescheiden. Hierdoor worden alleen de best bewegende zaadcellen gebruikt voor de IUI. De inseminatie vindt ongeveer 2 uur na het inleveren van het zaad plaats.

De inseminatie

Voor de inseminatie meldt u zich aan de balie. De inseminatie vindt plaats in een spreekkamer op de polikliniek. Voorafgaand aan de inseminatie zullen beide namen en geboortedata gecontroleerd worden. Tevens zal worden gecontroleerd of het juiste zaadmonster aanwezig is. De zaadkwaliteit wordt dan ook besproken. Het zaad wordt vervolgens in een dun slangentje (catheter) opgezogen. Vervolgens zal de arts of de verpleegkundige een eendenbek inbrengen om de baarmoedermond in beeld te brengen. Het zaad wordt via de catheter in de baarmoederholte gebracht. Deze procedure is pijnloos. Na de inseminatie mag u direct opstaan en weer aankleden.
 

Na de IUI-behandeling

Na een IUI behandeling zijn er geen dingen die u niet mag doen. Het kan zijn dat u krampen krijgt, dit kan komen door de Pregnyl injectie.

lees meer

Na de IUI-behandeling

Na een IUI behandeling zijn er geen dingen die u niet mag doen. Het kan zijn dat u krampen krijgt, dit kan komen door de Pregnyl injectie. Als u wilt, mag u hiervoor paracetamol nemen. Na een IUI bestaat er een heel klein risico op infectie. U moet dan ook contact opnemen met de afdeling wanneer er sprake is van koorts (temperatuur van 38 graden of hoger), buikpijn of afscheiding welke anders is dan normaal.

Op de 15e dag na de IUI behandeling mag u een zwangerschapstest doen. De uitslag van de behandeling geeft u door via mijnRadboud. Is de zwangerschapstest positief? Dan krijgt u een afspraak voor een echo. Is de zwangerschapstest negatief of bent u eerder gaan menstrueren, dan mag u zich weer opnieuw aanmelden voor de volgende behandeling, tenzij anders met u is afgesproken. 

Contact

Voortplantingsgeneeskunde

(024) 361 66 44


Naar uw afspraak adres & route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Afspraak op weekdagen of in het weekend

Bij Voortplantingsgeneeskunde gaan afspraken 7 dagen per week door. In het weekend is de looproute en aanmeldprocedure voor onze afdeling anders dan door de week.   

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 859

Voortplantings­geneeskunde

Bij voortplantingsgeneeskunde houden we ons bezig met behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen en hormonale stoornissen.

lees meer

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet