Patiëntenzorg Behandelingen Kokerprotheserevalidatie

Over poliklinisch revalideren

Tijdens de protheserevalidatie traint u samen met andere patiënten in een groep. Het is de bedoeling dat u 2 keer per week aanwezig bent. Het doel van de revalidatie is om u binnen een zo’n kort mogelijke periode te leren lopen met een prothese. lees meer

Over poliklinisch revalideren

Tijdens de protheserevalidatie traint u samen met andere patiënten in een groep. Het is de bedoeling dat u 2 keer per week aanwezig bent. De revalidatie bestaat uit 3 fases. Hierdoor is het mogelijk dat u traint met mensen die al verder zijn in hun revalidatie of juist net beginnen.

Het doel van de revalidatie is om u binnen een zo’n kort mogelijke periode te leren lopen met een prothese. Om dit te bereiken ontvangt u huiswerk en oefenschema’s en trainen we in groepen voor meer interactie tussen patiënten.
 

De behandeling

 • De protheserevalidatie vindt wekelijks plaats op dinsdag en donderdag van 12.30 uur tot 14.30 uur en bestaat uit 3 fases.

  lees meer


  Wat kunt u verwachten?

  De protheserevalidatie vindt wekelijks plaats op dinsdag en vrijdag van 12.30 uur tot 14.30 uur in de oefenzaal fysiotherapie, routenummer 975 (Radboudumc ingang oost). Eén keer in de 6 weken vindt op donderdag een multidisciplinaire bespreking plaats. Tijdens deze bespreking bespreken we uw vooruitgang en geven we een indicatie over de frequentie (aantal trainingen per week) en de totale duur van het revalidatieprogramma. Alle disciplines van het amputatieteam zijn op donderdag aanwezig. U kunt aan hen vragen stellen.

  De protheserevalidatie bestaat uit 3 fases.

  • Fase 1: Revalidatie zonder prothese
  • Fase 2: Basis protheserevalidatie
  • Fase 3: Gevorderde protheserevalidatie

  Patiënten beginnen niet altijd in fase 1. Het komt voor dat patiënten terugkomen nadat ze eerder op de afdeling of binnen een andere instelling gerevalideerd hebben. Deze patiënten hebben dan al een prothese en beginnen in fase 2 of 3.


 • Fase 1: Revalidatie zonder prothese

  In deze fase oefenen we uw zelfredzaamheid zodat u zonder prothese uw dagelijkse activiteiten zelfstandig en veilig kunt uitvoeren. Hierbij komen de volgende punten aan de orde:
  1. Voorkomen van spierverkorting van de heup- en kniebuigers.
  2. Dagelijkse activiteiten veilig uitvoeren.
  3. Aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen, zoals woon- en vervoersvoorzieningen en werkaanpassingen (inclusief rijbewijs en aanpassingen aan de auto).
  4. Looptraining met krukken oflooprek.
  5. Traplopen.
  6. Training van coördinatie, kracht, conditie en lenigheid.
  7. Pijnbestrijding.
  8. Vallen- en opstatraining.

 • Fase 2: Basis protheserevalidatie

  Deze fase start vanaf het moment dat u uw beenprothese ontvangt en eindigt als alle basisdoelen behaald zijn. De basisdoelen zijn gericht op het zelfstandig functioneren in en rond het huis. U ontvangt een schema voor de prothesedraagtijd en loopafstand thuis. De volgende onderdelen komen aan de orde:
  1. Aan- en uittrekken van de prothese.
  2. Liner- en protheseonderhoud.
  3. Afstellen van de prothese.
  4. Looptraining over vlak en niet-vlak terrein met en zonder loophulpmiddelen.
  5. Dagelijkse activiteiten, staand en lopend.
  6. Helling op en af lopen.
  7. Traplopen.
  8. Vallen- en opstatraining.
  9. Fietsen.

 • Fase 3: Gevorderde prothesetraining

  Fase 3 is niet verplicht en is afhankelijk van uw hulpvraag. Denk aan de volgende mogelijkheden:
  1. Individuele beroepsprogramma’s.
  2. Sportprogramma’s en sportprothesen.
  3. Aanvragen en afstellen van een microprocessor gestuurde prothese.

Het amputatie team

Ons team bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en prothesemaker. lees meer

Het amputatie team

Het team bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en prothesemaker. Op aanwijzing van de revalidatiearts kunnen we u doorverwijzen naar een psycholoog of maatschappelijk werker, als u daar behoefte aan heeft.

Revalidatiearts

De revalidatiearts is verantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie van uw revalidatie. Hij of zij coördineert uw behandeling, voert medisch onderzoek uit en behandelt eventuele wond- en/of pijnproblemen. De arts schrijft de onderdelen voor uw prothese voor. Dit doet hij of zij aan de hand van de prognose over het toekomstig niveau van uw loopvaardigheid met de prothese.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut geeft u oefeningen voor het opbouwen van coördinatie, kracht, conditie en lenigheid. De fysiotherapeut geeft protheselooptraining en leert u zo zelfstandig mogelijk functioneren, eerst zonder en later met prothese. Hierbij gebruikt de fysiotherapeut een loopbrug en loophulpmiddelen zoals looprek, rollator, elleboogkrukken en wandelstok.

Ergotherapeut

De ergotherapeut oefent met u de dagelijkse activiteiten in uw eigen omgeving, zowel met als zonder prothese. De ergotherapeut let met name op het veilig verplaatsen in huis op momenten dat u de prothese niet draagt, zoals bij het naar de toilet gaan, wassen en douchen. Ook uw dagelijkse activiteiten die problemen opleveren en die voor u belangrijk zijn, pakt de ergotherapeut zo praktisch mogelijk aan. Het uitgangspunt is dat u zo zelfstandig mogelijk en naar eigen tevredenheid taken uit kunt voeren op het gebied van onder andere persoonlijke verzorging, huishoudelijke activiteiten, het verplaatsen binnen- en buitenshuis en werk en/of ontspanningsactiviteiten. Als het nodig is adviseert en begeleidt de ergotherapeut u bij de aanvraag van hulpmiddelen en woningaanpassingen.

Prothesemaker

De prothesemaker maakt uw prothese op maat. Uw prothese bestaat uit een koker en uit onderdelen zoals een protheseknie en prothesevoet. De koker is het belangrijkste deel van uw prothese en wordt aangemeten door middel van een gipsafdruk van uw stomp. Daarna past u de koker. Eventueel corrigeert de prothesemaker de koker. De onderdelen (knie en voet) stemt de prothesemaker af op het ingeschatte toekomstige niveau van uw loopvaardigheid met prothese. De prothesemaker en revalidatiearts adviseren u daarbij.


 

Pijn bij een kokerprothese

Een kokerprothese kan om verschillende redenen pijn doen. Met name tijdens de revalidatiefase kunt u daar last van hebben. lees meer

Afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om beperkingen als gevolg van een ziekte of trauma. Revalidatiegeneeskunde vormt met ergotherapie, fysiotherapie en logopedie de afdeling Revalidatie. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet