Patiëntenzorg Behandelingen Lymfekliertransplantatie

Wat is een lymfekliertransplantatie?

De plastisch chirurg verplaatst huid- en vetweefsel met daarin een of meerdere lymfeklieren naar de aangedane plaats in uw lichaam. lees meer

Wat is een lymfekliertransplantatie?

Als u last heeft van lymfoedeem, dan wordt het vocht in uw arm of been niet meer goed afgevoerd doordat het lymfatisch systeem niet goed werkt. Dit kan het gevolg zijn van een operatie of van bestraling, waardoor de lymfeklieren beschadigd zijn geraakt en er een blokkade van lymfebanen optreedt. Een verplaatsing van een lymfeklier kan dan voor verbetering zorgen.

De operatie

De plastisch chirurg verplaatst huid- en vetweefsel met daarin een of meerdere lymfeklieren naar de aangedane plaats in uw lichaam. Meestal is dat vanuit uw lies naar uw oksel, pols of elleboog. Hier wordt het weefsel met de lymfeklieren aangesloten op een bloedvat. Dit noemen we een vrije lymfekliertransplantatie. Omdat de bloedvaten vaak kleiner zijn dan één millimeter gebruikt de chirurg een speciale microscoop. De operatie duurt 3 tot 5 uur.

Afdeling Plastische Chirurgie

De afdeling Plastische Chirurgie houdt zich bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken. lees meer

Onderzoeken

Voorafgaand aan een lymfekliertransplantatie krijgt u meerdere kleine onderzoeken. lees meer

Voorbereiding op de operatie

Voordat u geopereerd kan worden aan uw lymfebanen, is stoppen met roken een voorwaarde. Geef het direct aan als u medicijnen gebruikt. lees meer

Voorbereiding op de operatie

Voordat u geopereerd kan worden aan uw lymfebanen, is stoppen met roken een voorwaarde. Het is belangrijk dat u in ieder geval in de 4 weken voor en de 4 weken na de operatie stopt met roken. Nicotine vernauwt de bloedvaten waardoor problemen bij de wondgenezing kunnen ontstaan. Als u geneesmiddelen gebruikt, geef dit dan al tijdens het eerste bezoek aan bij de plastisch chirurg.

Opname en nuchter blijven

Een week voor de operatie hoort u waar en wanneer u wordt opgenomen. U wordt in de meeste gevallen op de operatiedag zelf opgenomen. De dag waarop u geopereerd wordt, moet u nuchter blijven. U krijgt tijdens de operatie preventief antibiotica. De zwachtel die we aanbrengen na de operatie blijft 1 week zitten. Daarna mag u uw eigen elastische armkous weer dragen. De opnameduur is 3 à 4 dagen.

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Mogelijkheden en verwachtingen

Als u een lymfekliertransplantatie overweegt, is het belangrijk dat u hierover een reëel verwachtingspatroon heeft. lees meer

Mogelijkheden en verwachtingen

Als u een lymfekliertransplantatie overweegt, is het belangrijk dat u hierover een reëel verwachtingspatroon heeft. Een lymfekliertransplantatie kan het oedeem verbeteren, maar na de operatie zal u hoogstwaarschijnlijk de kous moeten blijven dragen. Patiënten geven vaak aan dat de hand, arm, voet of het been prettiger aanvoelt en makkelijker beweegt. De verbeteringen verschillen sterk per persoon en kunnen direct na de operatie worden ervaren of pas na enkele weken tot maanden.
 

Risico’s en complicaties

Een lymfkliertransplantatie heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. Er bestaat bijvoorbeeld een kans op een nabloeding of het ontstaan van een infectie. lees meer

Risico’s en complicaties

Een lymfkliertransplantatie heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. Er bestaat bijvoorbeeld een kans op een nabloeding of het ontstaan van een infectie. Daarnaast kunnen algemene complicaties ontstaan, zoals trombosebeen, longembolie of een longontsteking. Hoewel het risico zeer klein is, kan deze operatie klachten geven op de plaats waar de lymfeklieren zijn weggehaald. Denk hierbij aan wondvocht (seroom), een deuk of oedeem. Het afsterven van het verplaatste weefsel is bij deze ingreep een zeer zeldzame complicatie.

Na de operatie

Na de operatie mag er geen druk komen op de plaats waar het getransplanteerde weefsel is aangesloten. De eerste week wordt uw arm gezwachteld. lees meer

Na de operatie

Na de operatie mag er geen druk komen op de plaats waar het getransplanteerde weefsel is aangesloten. Het is daarbij belangrijk dat u niet op uw zij ligt en dat uw geopereerde arm op een kussen steunt gedurende de eerste 2 dagen na de operatie. Bij een transplantatie naar de oksel mag uw arm niet tegen uw lichaam geklemd worden en mag u geen bh dragen. Ook mag u de eerste 2 weken na de operatie uw arm niet hoger dan 90 graden heffen of zwaar tillen. Ook moet u het rustig aan doen om de wond goed te laten genezen.

De eerste week wordt uw arm gezwachteld. Na één week mag de zwachtel worden verwijderd en mag u weer uw eigen kous dragen, zoals u dat deed voor de operatie. Ook mag u dan weer beginnen met oedeemtherapie, maar niet in het gebied van de wond. Dit mag pas na 4 weken weer.
  • Medewerkers
  • Intranet