Patiëntenzorg Behandelingen Lymfoveneuze shunt (LV-shunt)

Over de behandeling

Een LV-shunt is mogelijk bij patiënten met klachten van lymfoedeem. Dit kan bij zowel de armen als benen zijn. lees meer

Over de behandeling

Een LV-shunt is mogelijk bij patiënten met klachten van lymfoedeem. Dit kan bij zowel de armen als benen zijn. Voorwaarde is dat er nog een paar goede lymfebanen worden gevonden in uw de arm of been. De operatie vindt plaats op de operatiekamer van de afdeling Plastische Chirurgie in het Radboudumc.

Het doel van de operatie is het verminderen van het lymfoedeem van uw arm of been. Meestal is het lymfoedeem ontstaan na een eerdere operatie waarbij de lymfeklieren zijn weggehaald. Soms kan het ook na een uitgebreide infectie in uw arm of been zijn of een combinatie van deze factoren.


Afdeling Plastische Chirurgie

De afdeling Plastische Chirurgie houdt zich bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

lees meer

Opname en operatie

Vooraf onderzoeken we met behulp van kleurstof of er nog lymfebanen zijn die we kunnen gebruiken. lees meer

Opname en operatie

Op de dag van de ingreep spuiten we opnieuw kleurstof in om de lymfebanen te lokaliseren.  Het is mogelijk dat na de operatie deze kleurstof nog lange tijd zichtbaar is (blauw/groene kleur).

De operatie

Tijdens de operatie zoekt de arts met behulp van een microscoop met een infraroodcamera de lymfebanen die op een afvoerend bloedvat (vene) kunnen worden aangesloten. Er wordt een kleine opening in de huid gemaakt en de lymfebaan wordt aangesloten op een oppervlakkige bloedvat in de huid. De diameter van de lymfebaan en het bloedvat zijn meestal kleiner dan één millimeter. Er worden één tot vijf LV-shunts gemaakt, afhankelijk van de lymfevaten én de kleine bloedvaatjes. Na het aansluiten van de LV-shunt sluit de arts de huid. Na de operatie brengen we een zwachtel aan.

Onderzoek Onderzoek bij lymfoedeem

Voorafgaand aan de behandeling LV-shunt krijgt u meerdere kleine onderzoeken. lees meer

Voorbereiding op de operatie

Voordat u geopereerd kan worden aan uw lymfebanen, is stoppen met roken een voorwaarde. Geef het direct aan als u medicijnen gebruikt. lees meer

Voorbereiding op de operatie

Voordat u geopereerd kan worden aan uw lymfebanen, is stoppen met roken een voorwaarde. Het is belangrijk dat u in ieder geval in de 4 weken voor en de 4 weken na de operatie stopt met roken. Nicotine vernauwt de bloedvaten waardoor problemen bij de wondgenezing kunnen ontstaan. Als u geneesmiddelen gebruikt, geef dit dan al tijdens het eerste bezoek aan bij de plastisch chirurg.

 

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Na een LV-shuntoperatie

Na de operatie kunt u dezelfde of de volgende dag naar huis. In sommige gevallen krijgt u preventief antibiotica. lees meer

Na een LV-shuntoperatie

Na de operatie kunt u dezelfde of de volgende dag naar huis. U krijgt bij de operatie preventief antibiotica. Eventueel krijgt u na de ingreep ook nog een kuur antibiotica. De zwachtel die we aanbrengen na de operatie blijft 1 week zitten, daarna mag u uw eigen elastische armkous weer dragen.

Controle

Ongeveer 2 weken na ontslag zien wij u terug voor de eerste poliklinische controle door de verpleegkundig specialist of arts-assistent. De wonden worden gecontroleerd en de hechtingen worden verwijderd. Na 3 maanden komt u op controle bij de arts.

Mogelijkheden en verwachtingen

Als u een LV-shuntoperatie overweegt, is het belangrijk dat u hierover een reëel verwachtingspatroon heeft. lees meer

Mogelijkheden en verwachtingen

Als u een LV-shuntoperatie overweegt, is het belangrijk dat u hierover een reëel verwachtingspatroon heeft. Een LV-shunt kan het oedeem verbeteren, maar na de operatie zal u hoogst waarschijnlijk de kous moeten blijven dragen. Patiënten geven vaak aan dat de hand, arm, voet of het been prettiger aanvoelen en makkelijker bewegen. Ook de kwaliteit van de huid kan iets verbeteren. Deze verbeteringen verschillen sterk per persoon en kunnen direct na de operatie worden ervaren of pas na enkele weken tot maanden. In sommige gevallen treedt geen verbetering op. Een LV-shunt-operatie wordt meestal als een lichte ingreep ervaren, zowel lichamelijk als geestelijk. Maar als de ingreep geen verbetering oplevert, kan dit toch een teleurstelling zijn.
 

Risico’s en complicaties

Een LV-shunt-operatie heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. Bij elke wond bestaat een kans op een nabloeding of er kan een infectie optreden. lees meer

Risico’s en complicaties

Een LV-shunt-operatie heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. Bij elke wond bestaat een kans op een nabloeding of er kan een infectie optreden. De kans hierop is bij deze operatie klein omdat de wond oppervlakkig is en enkele centimeters groot is. Mocht het toch voorkomen dan kan extra behandeling met antibiotica of een tweede ingreep noodzakelijk zijn. Daarnaast kunnen algemene complicaties zoals trombosebeen, longembolie en longontsteking optreden. Hoewel het risico zeer klein is, is het ook mogelijk dat de klachten van de arm of het been verergeren.
 

Adviezen voor thuis

De eerste week wordt uw arm gezwachteld. U kunt na de operatie douchen is na de operatie, maar niet te warm of te lang. lees meer

Adviezen voor thuis

De eerste week wordt uw arm gezwachteld. Na één week wordt de zwachtel verwijderd en mag u weer uw eigen kous dragen, zoals u dat deed voor de operatie. U mag dan weer beginnen met oedeemtherapie, maar niet in het gebied van de wond. Dit mag pas na 4 weken weer. Dit in verband met risico op het open trekken van de hechtingen of beschadigen van de LV-shunt en de huid.

U kunt de dag na de operatie weer douchen, maar niet te warm of te lang. De eerste week moet uw arm of been gezwachteld blijven. Vooral de eerste week na de operatie moet u het kalm aan doen om de wond goed te laten genezen. Het kan verstandig zijn om voor de eerste tijd hulp in huis te regelen. Het mogen buigen van uw arm of been is afhankelijk van de plaats van de shunt.

  • Medewerkers
  • Intranet