Over de behandeling

Als uw schildklier te snel werkt, heeft u te veel schildklierhormoon in uw bloed. Deze aandoening heet hyperthyreoidie. U kunt last hebben van:
 
  • hartkloppingen
  • een snellere polsslag
  • u nerveus voelen
  • zweten
  • gewicht verliezen
  • spierpijn
  • diarree
De medicijnen thiamazol (Strumazol), carbimazol (Basolest) en propylthiouracil (PTU) zijn schildklierremmers (thyreostatica). Zij kunnen ervoor zorgen dat uw schildklier minder hard werkt. Hierdoor geeft uw schildklier minder schildklierhormoon af.
Patiëntenzorg Behandelingen Koorts en keelpijn bij Strumazol, Basolest of PTU (thyreostatica)

Over de behandeling

De medicijnen thiamazol (Strumazol), carbimazol (Basolest) en propylthiouracil (PTU) kunnen ervoor zorgen dat uw schildklier minder hard werkt. lees meer

Contact

Afdeling Interne Geneeskunde

(024) 361 65 04

Bijwerkingen van de medicijnen

Helaas zijn er ook bijwerkingen aan deze medicijnen verbonden. De meest ernstige bijwerking is een verstoring van de aanmaak van witte bloedcellen in het beenmerg. lees meer

Bijwerkingen van de medicijnen

Helaas zijn er ook bijwerkingen aan deze medicijnen verbonden. De meest ernstige bijwerking is een verstoring van de aanmaak van witte bloedcellen in het beenmerg.

Deze witte bloedcellen zijn nodig voor de afweer tegen infecties. Een verstoring in de aanmaak van witte bloedcellen komt bij 1 op de 1000 patiënten voor en kan van de ene op de andere dag ontstaan. Regelmatige controle van het bloed biedt geen garantie voor het tijdig ontdekken van deze bijwerking.
 
Deze bijwerking is zeer zeldzaam, maar wel ernstig. De belangrijkste verschijnselen zijn koorts (boven 38,5°C) en keelpijn. Heeft u koorts (boven 38,5°C) en keelpijn? Stop dan direct het gebruik van uw medicijn en neem direct contact op met uw behandelend arts of huisarts, ook in het weekend. Hij of zij kan er dan voor zorgen dat uw bloed zo snel mogelijk onderzocht wordt. 

Hyper­thyreoïdie

Bij hyperthyreoïdie maakt uw schildklier te veel schildklierhormoon aan. Een te snel werkende schildklier komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. lees meer

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet