Patiëntenzorg Behandelingen Nazorg na een beroerte

Over de nazorg

4 tot 6 weken na ontslag van de verpleegafdeling neurologie of dagopname op de TIA-poli, komt u voor controle terug op de nazorgpoli. Deze is gevestigd op de polikliniek Neurologie. lees meer

Over de nazorg

4 tot 6 weken na ontslag van de verpleegafdeling neurologie of dagopname op de TIA-poli, komt u voor controle terug op de CVA-nazorgpoli. CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident. Deze is gevestigd op de polikliniek Neurologie. Tijdens dit bezoek besteden wij aandacht aan de risicofactoren op het krijgen van een herseninfarct, hersenbloeding of TIA, zoals een verhoogd cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, roken, suikerziekte en overgewicht. Deze meeste risicofactoren zijn te behandelen door aanpassing van de leefstijl en/of medicatie. Met leefstijl wordt bedoeld de dagelijkse gewoonten;eten en drinken, roken, alcohol en bewegen. Ook is er aandacht voor de invloed die deze ziekte heeft op uw dagelijks functioneren.


Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
contactformulier

Nazorggesprek en digitale vragenlijst

Op de nazorgpoli heeft u een gesprek met de gespecialiseerd verpleegkundige of praktijkondersteuner. U kunt vragen of problemen bespreken die ontstaan zijn na uw ontslag. lees meer

Nazorggesprek en digitale vragenlijst

Op de nazorgpoli heeft u een gesprek met de gespecialiseerd verpleegkundige of praktijkondersteuner. U kunt vragen of problemen bespreken die ontstaan zijn na uw herseninfarct, hersenbloeding of TIA zoals geheugen, aandacht, concentratie en vermoeidheid, bijwerkingen van medicatie of nieuwe klachten.

Ook bestaat er een duidelijke relatie tussen de leefstijl en het optreden van hart- en vaatziekten. Daarom wordt u gevraagd om voorafgaand aan het eerste polibezoek digitaal een vragenlijst in te vullen. Deze ontvangt u via mijnRadboud. Als u nog geen mijnRadboud heeft, dan ontvangt u een link naar deze vragenlijst op uw afsprakenbrief. Heeft u geen computer, dan doet de verpleegkundige of praktijkondersteuner dit samen met u tijdens uw bezoek aan de polikliniek.


Beter Gezond Over leefstijl en gezondheid


Leefstijl­polikliniek

Na het bezoek aan de nazorgpoli worden alle uitslagen besproken in een team van specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Aan de hand van deze uitslagen wordt er een advies voor een behandelplan gegeven. lees meer

Leefstijl­polikliniek

Na het bezoek aan de nazorgpoli worden alle uitslagen besproken in een team van specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Aan de hand van deze uitslagen wordt er een advies voor een behandelplan gegeven, bijvoorbeeld advies om af te vallen, te stoppen met roken of over het wijzigen van medicatie. Deze uitslagen worden met u besproken en op basis hiervan wordt er samen met u besloten of u dit bij ons op de polikliniek doet of bij de huisarts/praktijkondersteuner.


Beroerte

Beroerte is de verzamelnaam voor enerzijds herseninfarcten en anderzijds hersenbloedingen. Van alle beroertes is ongeveer 80% een herseninfarct en 20% een hersenbloeding. lees meer

Afdeling Neurologie

De afdeling Neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen. lees meer

Cardio­vasculair Risico­management De kans op hart- en vaatziekten verlagen

In dit format worden alle factoren uitgelicht die behoren tot het cardiovasculair risicoprofiel en die de kans op hart- en vaatziekten kunnen verlagen. lees meer

Cardio­vasculair Risico­management De kans op hart- en vaatziekten verlagen

In dit format worden alle factoren uitgelicht die behoren tot het cardiovasculair risicoprofiel en die de kans op hart- en vaatziekten kunnen verlagen.


  • Medewerkers
  • Intranet