Wat is de octreotidetest?

Acromegalie behandelen we op verschillende manieren. Uw arts bespreekt dit met u. U kunt bijvoorbeeld het medicijn Octreotide krijgen. Dit remt de productie van groeihormonen.

Contact

Afdeling Interne Geneeskunde

(024) 361 65 04

Acromegalie

Als u acromegalie heeft, maakt u te veel groeihormoon aan. Meestal is een goedaardig gezwel in uw hypofyse de oorzaak. lees meer

Voor de behandeling

Voor een Octreotidetest moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u op de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niet meer mag eten, drinken en roken. U mag wel zo veel water drinken als u wilt. U mag uw medicijnen met water innemen, behalve wanneer uw arts hierover een afspraak met u heeft gemaakt.

De behandeling

U ligt bij de test op een bed en via een infuus wordt de Octreotide ingebracht. Tijdens de behandeling houden we in de gaten hoeveel groeihormoon er nog in uw bloed zit. lees meer

De behandeling

Dag van de test

Draag op de dag van de test kleding die lekker zit. U meldt zich op de afgesproken dag en tijd (meestal is dit 08.30 uur) bij de balie van de Dagbehandeling van de Polikliniek Inwendige Specialismen.
 

Octreotidetest

Tijdens de test ligt u op een bed. De verpleegkundige brengt een infuusnaald in een ader van uw arm. Dit infuus zorgt ervoor dat de ader open blijft. We sluiten een apart kraantje aan de infuusslang aan. U voelt hier niets van. Dit kraantje gebruiken we om uw bloed af te nemen en om u Octreotide te geven. De Octreotide spuit de verpleegkundige met een injectie onder uw huid (subcutaan). We nemen op verschillende tijden bloed bij u af. Elke keer kijken we hoeveel groeihormoon er in uw bloed zit.

Duur van de test

Het onderzoek duurt zes uur en dertig minuten.

Na de behandeling

Na afloop van de test kunt u weer eten, drinken en eventueel uw medicijnen innemen. Tijdens een controlebezoek bespreekt uw arts de uitslagen van de Octreotidetest met u. lees meer

Na de behandeling

Na de test

Na afloop van de test kunt u weer eten en drinken en eventueel uw medicijnen innemen. U krijgt een kleine lunch aangeboden en kunt zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis.
 

Uitslag

Tijdens een controlebezoek bespreekt uw arts bespreekt de uitslagen van de Octreotidetest  met u. U maakt hiervoor zelf een afspraak. Het duurt drie weken voordat uw arts de uitslag van de test heeft. Houdt hiermee rekening als u de afspraak maakt.

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiƫnten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet