Patiëntenzorg Behandelingen Operatie bij schildklierkanker

Over de operatie

Als na de punctie de diagnose schildklierkanker vrijwel zeker is, wordt de hele schildklier operatief verwijderd. Als de punctie nog geen zekerheid heeft gegeven, volgt meestal een operatie waar­bij de helft van de schildklier waar de knobbel zit wordt verwijderd. lees meer

Over de operatie

Als na de punctie de diagnose schildklierkanker vrijwel zeker is, wordt de hele schildklier operatief verwijderd. Als de punctie nog geen zekerheid heeft gegeven, volgt meestal een operatie waar­bij de helft van de schildklier waar de knobbel zit wordt verwijderd (hemithyroidectomie). Als dan blijkt dat het toch om schildklierkanker gaat, wordt in een tweede operatie de andere helft van de schildklier verwijderd. Soms kan het ook nodig zijn om lymfeklieren in de hals te verwijderen. Dat bespreken we dan vooraf met u.

De operatie gebeurt op de afdeling Heelkunde. Dit wordt besloten samen met uw behandelend arts en na overleg met de chirurg. De chirurg of zijn of haar assistent bespreekt de operatie met u op de polikliniek Heelkunde.

Contact

Polikliniek Heelkunde
Op werkdagen van 08:00-17:00 uur

(024) 361 38 08

Voor de operatie

Voor de operatie, krijgt u eerst een algemeen oriënterend onderzoek (pre-operatieve screening). Hierbij onderzoeken we onder andere uw bloed. Soms is er ook een röntgenfoto of hartfilmpje nodig. lees meer

Voor de operatie

Voor de operatie, krijgt u eerst een algemeen oriënterend onderzoek (pre-operatieve screening). Hierbij onderzoeken we onder andere uw bloed. Soms is er ook een röntgenfoto of hartfilmpje nodig. Ook vindt een gesprek plaats op de polikliniek Anesthesiologie. U wordt de dag voor de operatie of op de dag zelf opgenomen op een verpleegafde­ling.
 

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Tijdens de operatie

Een chirurg voert de schildklieroperatie uit. De operatie vindt plaats onder algehele narcose en duurt minstens 1,5 uur. De chirurg maakt een horizontale snede laag in uw hals, waardoor de schildklier gemakkelijk kan worden bereikt en verwijderd. lees meer

Tijdens de operatie

Een chirurg voert de schildklieroperatie uit. De operatie vindt plaats onder algehele narcose en duurt minstens 1,5 uur. Op de operatiekamer krijgt u een infuus in uw arm. Tijdens de operatie krijgt u via dit infuus vocht en medicijnen toege­diend. U ligt met uw hoofd zo ver mogelijk achterover. De chirurg maakt een horizontale snede laag in uw hals, waardoor de schildklier gemakkelijk kan worden bereikt en verwijderd.

Aan de achterkant van de schildklier zitten vier bijschildkliertjes. Deze regelen de calcium­spiegel in het bloed. Dichtbij de schildklier liggen de stembandzenu­wen, die ervoor zorgen dat uw stembanden kunnen bewegen. Het is belangrijk dat de bijschildklieren en de stembandzenuwen onbescha­digd blijven. Ook dat bespreken we goed met u op de polikliniek. Afhankelijk van de operatie blijft er een drain (slangetje) achter in het operatiegebied, om bloed en vocht, af te kunnen voeren. De drain is niet pijnlijk en kunnen we meestal na 24 uur weer verwijderen.

Als u schildklierkanker heeft en er zijn uitzaaiingen, dan verwijdert de arts (meestal aan één kant) ook de lymfeklieren in de hals. De patholoog onderzoekt in welke lymfeklieren tumorweefsel aanwezig is. De uitslag van dit onderzoek krijgt u binnen ongeveer 2 weken.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (verkoeverafdeling). Hier blijft u tot u goed wakker bent en uw toestand stabiel is. De meeste mensen hebben weinig pijn na de operatie. lees meer

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (verkoeverafdeling). Hier blijft u tot u goed wakker bent en uw toestand stabiel is. De meeste mensen hebben weinig pijn na de operatie. De pijn is te ver­gelijken met een keelontsteking en verdwijnt na een paar dagen. De wond geneest snel en de hechtingen lossen vanzelf op. De poliklini­sche controle vindt plaats bij de chirurg en de internist-endocrinoloog. Soms moet u na de operatie bij de KNO-arts uw stembanden laten controleren.

Contact

Bij acute klachten van tintelingen in de vingers en/of rond de mond is de dienstdoende endocrinoloog telefonisch te bereiken:
 • tijdens werkdagen: (024) 361 45 99
 • buiten kantooruren: (024) 361 89 95
Bij acute problemen in het operatiegebied is de chirurg telefonisch te bereiken:
 • tijdens werkdagen: (024) 361 34 73
 • buiten kantooruren: (024) 361 34 38

Risico's

 • Als de bijschildkliertjes beschadigd raken, heeft u soms een laag calciumgehalte in uw bloed. Dit merkt u door tintelingen in uw vingertoppen en soms door kramp in uw spieren.

  lees meer


  Beschadiging bijschildkliertjes

  De bijschildkliertjes liggen aan beide kanten van uw schildklier. Ze regelen de balans van calcium in uw lichaam. Als de bijschildkliertjes beschadigd raken, heeft u soms een laag calciumgehalte in uw bloed. Dit merkt u door tintelingen in uw vingertoppen en soms door kramp in uw spieren. Meestal gaan deze klachten voorbij en kunnen we ze behandelen met medicijnen.

  Bij acute klachten van tintelingen in de vingers en/of rond de mond is de dienstdoende endocrinoloog telefonisch te bereiken:
  • tijdens werkdagen: (024) 361 45 99
  • buiten kantooruren: (024) 361 89 95

 • Beschadiging stembandzenuwen

  De stembandzenuwen lopen vlak naast de schildklier. Als deze beschadigd raken, dan heeft u soms (tijdelijk) last van heesheid. Letsel van de stembandzenuw kan tijdens de operatie optreden, maar komt weinig voor. Het gevolg is een hese stem met veel valse lucht, die door training van de andere stemband wel kan verbeteren. Hard praten of roepen is niet altijd meer mogelijk.

  In sommige gevallen heeft u tijdelijk een hese stem, doordat de zenuw enkele weken tot maanden niet meer functioneert. Ook als de zenuw niet wordt beschadigd, kunnen er kleine stemveran­deringen optreden. Dit kan het gevolg zijn van de intubatie en/of de beschadigingen aan de korte halsspieren of aan andere zenuwen van het strottenhoofd.

 • Andere mogelijke risico's

  Net als bij elke andere operatie is er een kans op complicaties, zoals wondinfectie, zwelling van de hals, nabloeding, trombose en longontsteking. De kans op complicaties in het operatiegebied, hangt samen met de soort operatie. Hoe uitgebreider de opera­tie des te meer kans er bestaat op beschadiging.

  Bij acute problemen in het operatiegebied is de chirurg telefonisch te bereiken:
  • tijdens werkdagen: (024) 361 34 73
  • buiten kantooruren: (024) 361 34 38

Gevolgen van de operatie

Als uw schildklier volledig verwijderd is, maakt uw lichaam zelf geen schildklierhormonen meer aan. Om de stofwisseling op peil te hou­den, moet u voortaan schildklierhormonen in tabletvorm slik­ken. lees meer

Gevolgen van de operatie

Als uw schildklier volledig verwijderd is, maakt uw lichaam zelf geen schildklierhormonen meer aan. Om de stofwisseling op peil te hou­den, moet u voortaan schildklierhormonen in tabletvorm slik­ken. Deze tabletten voorkomen een trage stofwisseling en de verschijn­selen daarvan, zoals het koud hebben, vermoeidheid, gewichtstoe­name en verstopte darmen. Het kan enige tijd duren voordat duidelijk is wat voor u de juiste hoeveelheid schildklierhormonen is.

U neemt de tabletten een keer per dag ’s ochtends in op een lege maag, een half uur voor uw ontbijt. Bij voorkeur neemt u ze in met wat vloeistof. Gebruikt u andere geneesmiddelen? Vraag de apotheek dan om een inname­schema. De medicijnen kunnen namelijk op elkaar inwerken.

Een hogere hoeveelheid schildklierhormoon nodig na schildklierkanker

Na de operatie wordt u met een iets ho­gere hoeveelheid schildklierhormoon behandeld, dan de hoeveelheid die uw eigen schildklier zelf maakte. Dit geeft minder kans op uitgroei van eventueel achtergebleven kankercellen. De hogere dosering van schildklierhormoon heeft over het algemeen geen effect op uw gezondheid. Het is belangrijk dat u ook tegen andere artsen zegt dat u iets meer schildklierhormoon-tabletten dan gebruikelijk nodig heeft. Anders denken ze dat u teveel krijgt en verlagen ze onterecht de dosis.

Hoeveel schildklierhormoon u moet innemen wordt door uw internist vastgesteld aan de hand van het TSH-gehalte in uw bloed. TSH is het aansturende hormoon van de schildklier, dat ook de groei van de schildklier(-kankercellen) bevordert. Daarom is het belangrijk om het TSH-gehalte zo laag mogelijk te houden. We streven hierbij naar waarden van kleiner dan 0,1 mU/liter. Hoe lang u deze hogere dosering schildklierhormoon moet gebruiken, hangt onder andere af van de uitgebreidheid van de tumor en de resultaten van de nacontroles. Uw arts bepaalt wanneer de dosering verlaagd kan worden naar een normaal niveau.

Als bij u een medullaire schildklierkanker is vastgesteld, is het niet nodig om de hogere dosering schildklierhormoon te gebruiken. In dit geval krijgt u meteen na de verwijdering van de schildklier een normaal niveau van het schildklierhormoon.

Schildklier­kanker

Schildklierkanker is een kwaadaardig gezwel in de schildklier. Het is een zeldzame aandoening, die in Nederland bij ongeveer 640 patiënten per jaar wordt vastgesteld. lees meer

Afdeling Heelkunde

De afdeling Heelkunde behandelt patiënten met een groot aantal ziektebeelden. U kunt bij ons terecht voor zeer complexe én voor relatief kleine chirurgische ingrepen.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet