De behandeling

Een verpleegkundige of medisch assistente haalt u op uit de wachtruimte, neemt een checklist met u door en brengt een infuusnaald in. De arts bepaalt de plaats van de vernauwing met een gastroscoop en zo nodig röntgendoorlichting. Een gastroscoop is een buigzame slang met een doorsnee van ongeveer 1 centimeter. Aan het eind zit een lamp en videocamera. De beelden zijn op een monitor te zien.

Als u een gebitsprothese draagt, vragen wij u deze uit te doen voor de behandeling. Wij stellen het op prijs als u uw eigen gebittenbakje meeneemt.
U ligt tijdens het onderzoek op uw linkerzij en u krijgt een mondstukje tussen uw tanden. De arts brengt de slang via uw mond in uw slokdarm en als het mogelijk is in uw maag. Dit veroorzaakt kokhalzen. Om dit te verminderen krijgt u voordat het onderzoek begint een verdovende spray. Deze plaatselijke verdoving maakt de keel gevoelloos en onderdrukt eventuele kokhalsneigingen. U kunt tijdens de behandeling gewoon ademen.

De arts brengt via de slang koolzuurgas (CO2) in uw maag om een beter zicht te krijgen. Hierdoor ontstaat soms een opgezet gevoel in uw bovenbuik. Ook kan de arts via dezelfde slang vocht uit uw slokdarm of maag wegzuigen. In de slang zit een kanaal, waardoor de arts een dunne draad naar binnen kan schuiven. Deze draad blijft achter en de arts trekt de gastroscoop terug. U kunt de dunne draad achter in uw keel voelen. Over de draad wordt een kunststof sonde ingebracht. Afhankelijk van de vernauwing worden sondes van verschillende dikten ingebracht totdat de vernauwing voldoende is opgerekt. Dit conroleren we door de gastroscoop opnieuw in te brengen. Vaak zijn meerdere behandelingen nodig met tussenpozen van één tot enkele weken. 
De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Controle

Voor elk onderzoek controleert het endoscopieteam aan de hand van een lijst een aantal gegevens. Dit heet een time out procedure.

 

Patiëntenzorg Behandelingen Oprekken van de slokdarm

Over de behandeling

Bij deze behandeling rekt de arts een vernauwing van uw slokdarm op met lange kunststof sondes (bougies).

Contact

Endoscopie Centrum

maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur
(024) 361 41 89

Voorbereiding

U mag minimaal 6 uur voor het onderzoek niets meer eten, zodat u een lege maag heeft. Daarnaast moet u voorzorgsmaatregelen nemen bij bepaalde medicijnen en/of aandoeningen.

lees meer

Voorbereiding

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat u voor het onderzoek een lege maag heeft. Dit betekent dat u minimaal 6 uur voor het onderzoek niets meer mag eten. Uiterlijk 6 uur voor het onderzoek mag u nog een licht ontbijt gebruiken, bijvoorbeeld een sneetje wit brood of een beschuit met jam en thee of zwarte koffie zonder melk. U mag nog wel helder drinken tot 2 uur voor het onderzoek.

Heldere dranken die u mag drinken zijn:

 • water
 • appelsap
 • thee
 • zwarte koffie (zonder melk)
 • vruchtensappen zonder pulp

Dranken die u niet mag drinken zijn:

 • alcohol
 • koolzuurhoudende dranken
 • zuivelproducten

Uw noodzakelijke medicijnen mag u gewoon innemen met een slokje water.

Uw medische conditie

U heeft digitale voorlichting gehad en/of u bent op de pré-sedatie poli van het Endoscopie Centrum geweest. Daar zijn onderstaande vragen aan bod gekomen. Beantwoordt u één of meerdere van de onderstaande vragen met ja en dit is niet besproken, neem dan contact met ons op.

 • Heeft u een afwijking aan uw hart of bloedvaten en moet u bij behandelingen vooraf antibiotica gebruiken?
 • Behandelt de trombosedienst u of gebruikt u een van de volgende bloedverdunnende medicijnen: acenocoumarol (Sintrom® of Sintrommitis®), clopidogrel (Plavix®), fenprocoumon (Marcoumar®), dipyridamol (Persantin®), rivaroxaban (Xarelto®), dabigatran (Pradaxa®) of apixaban (Eliquis®)?
 • Heeft u een stoornis van de bloedstolling?
 • Heeft u suikerziekte?
 • Heeft u een pacemaker of een ICD (interne defibrillator)?
 • Heeft u het slaapapneusyndroom en gebruikt u daarvoor een CPAP-apparaat voor de nacht?

Heeft u de dagen voor het onderzoek koorts of griep, of heeft u in de afgelopen 6 weken voor het onderzoek een longontsteking gehad of bent u hier nog van aan het herstellen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan het Endoscopie Centrum? Het kan zijn dat we uw behandeling moeten verplaatsten totdat u volledig hersteld bent.

Overige bloedverdunners

De bloedverdunnende medicijnen Ascal®, Acetylsalicylzuur of Carbasalaatcalcium mag u gewoon blijven gebruiken.

Zwangerschap

Soms gebruikt de arts röntgendoorlichting voor de oprekking. In verband met straling is het belangrijk om te weten of u zwanger bent. Neem contact op met uw behandelend arts als u zwanger bent. Hij of zij overlegt dan met u of het onderzoek moet doorgaan. 

Uw afspraak

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de receptie van het Endoscopie Centrum, routenummer 763. Wij vragen u een half uur vóór de geplande tijd op de afdeling aanwezig te zijn. Dan hebben we genoeg tijd om het onderzoek voor te bereiden. Reken ongeveer 15 minuten extra om te parkeren en naar onze afdeling te lopen. Bel tijdig als u verhinderd bent. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.


Sedatie

Bij een behandeling onder sedatie krijgt u medicijnen die u slaperig en minder gevoelig voor pijn maken. Deze vorm van anesthesie wordt in de volksmond ook wel een 'roesje' genoemd.

lees meer

Sedatie

Bij een behandeling onder sedatie krijgt u medicijnen die u slaperig en minder gevoelig voor pijn maken. Deze vorm van anesthesie wordt in de volksmond ook wel een 'roesje' genoemd. We gebruiken sedatie:

 • Bij een onaangename procedure. Denk bijvoorbeeld aan een coloscopie (darmonderzoek)
 • Bij patiënten die erg angstig zijn voor een behandeling.
 • Bij patiënten met claustrofobie die een onderzoek in een MRI-scanner moeten ondergaan.

De sedatiemedicijnen worden via een infuus toegediend. Het doel van sedatie is om u met zo min mogelijk angst en ongemak een onderzoek of ingreep te laten ondergaan. U bent niet onder algehele narcose. Het roesje bestaat uit een kalmeringsmiddel (Midazolam) en soms een pijnstiller (Alfentanyl). Deze middelen kunnen een remmende werking op de ademhaling hebben en hierdoor complicaties geven, met name bij patiënten met chronische hart- en/of longziekten en bepaalde neurologische aandoeningen. Daarom worden tijdens en na het onderzoek de bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed met behulp van een monitor bewaakt. 

 


De behandeling

Eerst bepaalt de arts de plaats van de vernauwing. Dit kan door middel van een gastroscopie en röntgendoorlichting. In overleg met uw arts krijgt u een keelverdoving en een roesje tijdens de scopie. Dit is een kalmeringsmiddel en een pijnstiller.

lees meer

Na de behandeling

U mag na de behandeling niet zelf autorijden en ook niet alleen met het openbaar vervoer reizen. Een half uur na de behandeling kunt u weer beginnen met drinken. De eerste dag mag u alleen glad vloeibaar voedsel nemen. lees meer

Na de behandeling

U gaat na het onderzoek naar de zorgruimte, waar u blijft tot u goed wakker bent. U kunt een opgeblazen gevoel hebben en keelpijn. Zodra uw toestand het toelaat verwijdert de verpleegkundige het infuus en kunt u naar huis. Dit zal een half uur tot een uur na het onderzoek zijn. In verband met de sedatie mag u na afloop 12 uur niet deelnemen aan het verkeer. U mag dus niet zelf autorijden, met het openbaar vervoer reizen of fietsen. U moet voor begeleiding en vervoer naar huis zorgen. U dient zich te laten ophalen bij het Endoscopie Centrum. U mag de afdeling niet alleen verlaten.
Er kan een medische reden zijn om u af te raden naar huis te gaan. We plaatsen u dan over naar de verpleegafdeling voor verder controle. Neem daarom nachtkleding, toiletartikelen en medicijnen mee.
 
Vanaf een half uur na de behandeling kunt u weer beginnen met water drinken als de keelverdoving is uitgewerkt. Dezelfde dag mag u beginnen met glad vloeibaar voedsel. De dag erna kunt u weer starten met eten en drinken wat mogelijk is. 

Uitslag

De uitslag van de behandeling krijgt u van de arts die de ingreep heeft aangevraagd. Soms zijn er meerdere oprekkingen nodig. Deze plannen we in overleg met de arts voor u. 

Mogelijke complicaties

Bij deze behandeling is het belangrijkste risico het ontstaan van een gat in uw slokdarmwand (perforatie). De kans hierop is 0 tot 4 procent. Een andere complicatie is een bloeding. De kans hierop is ongeveer 1 procent.

Contact opnemen

Als u na het onderzoek klachten krijgt, bijvoorbeeld koorts, bloed braken, gitzwarte ontlasting of benauwdheid, neem dan contact op. 

U kunt maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur contact opnemen met het Endoscopie Centrum, telefoonnummer: (024) 361 41 89.
's Avonds, 's nachts en in het weekend de eerste 7 dagen na het onderzoek met verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten, telefoonnummer: (024) 361 34 38 en vragen naar de dienstdoende arts.
Vanaf de 8e dag na het onderzoek kunt u contact opnemen met uw huisarts.


Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 763, zone D1

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 763, zone D1

Weten­schappelijk onderzoek

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis. Naast patiëntenzorg wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Het is mogelijk dat hiervoor uw medewerking wordt gevraagd. lees meer

Weten­schappelijk onderzoek

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis. Naast patiëntenzorg wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Het is mogelijk dat hiervoor uw medewerking wordt gevraagd. Er kan bijvoorbeeld uw toestemming worden gevraagd voor het nemen van enkele extra hapjes uit het slijmvlies. U heeft vanzelfsprekend het recht hiervan af te zien. Dit heeft nooit invloed op uw behandeling of op de verhouding met uw behandelend arts.
 • Medewerkers
 • Intranet