Wat is Glycopyrronium?

Glycopyrronium is beschikbaar in de vorm van een drankje. Dit drankje vermindert de hoeveelheid speeksel door de werking van een lichaamseigen stof (acetylcholine) te remmen. lees meer

Wat is Glycopyrronium?

Glycopyrronium is beschikbaar in de vorm van een drankje. Dit drankje vermindert de hoeveelheid speeksel door de werking van een lichaamseigen stof (acetylcholine) te remmen. Acetylcholine beïnvloedt verschillende organen in het lichaam, zoals blaas, darmen, longen, de iris in het oog en de speekselklieren.

Glycopyrronium remt de speekselproductie, zonder dat er een tekort aan speeksel ontstaat. De verwachting is dat de hoeveelheid speeksel na de behandeling met Glycopyrronium beter afgestemd is op de slikmogelijkheden van uw kind. Bij ongeveer 7 op de 10 kinderen werkt het medicijn goed. Er zitten wel mogelijke bijwerkingen aan dit medicijn. 


Diagnose en onderzoek

Voor onderzoek en diagnose kan uw kind terecht bij de Slik- en kwijlpoli. lees meer

Diagnose en onderzoek

Een bezoek aan de Slik- en kwijlpoli duurt ongeveer 2 uur. Tijdens dit bezoek kijkt de kinderneuroloog goed naar de diagnose, de oorzaak van het probleem en de medicatie die uw kind gebruikt. De logopedist meet het kwijlen. Dit doet geen pijn. We observeren uw kind 5 keer 5 minuten tijdens rust en tijdens spel.

1 uur voor aanvang van de metingen en tijdens de observatie mag uw kind niet eten en drinken. Eten zorgt er altijd voor dat er meer speeksel wordt geproduceerd. Het is wel belangrijk om eten en drinken mee te nemen, zodat de logopedist tijdens het bezoek het kauwen en slikken kan observeren. Hierdoor krijgt de logopedist een indruk van de slikmogelijkheden van uw kind. Aan u als ouders of verzorgers wordt gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst heeft gaat over de kwaliteit van het leven en de mogelijke effecten die het speekselverlies heeft op het gedrag van uw kind.

Bijwerkingen

Door het gebruik van Glycopyrronium kunnen er bijwerkingen optreden. Als er bijwerkingen optreden neem dan direct contact op met de behandelend kinderneuroloog van uw kind. lees meer

Bijwerkingen

Door het gebruik van Glycopyrronium kunnen er bijwerkingen optreden. De arts die uw kind naar de Slik- en kwijlpoli heeft verwezen, de behandelend kinderarts en de huisarts worden op de hoogte gebracht dat uw kind start met het medicijn. Wij adviseren u dan ook om bij de start van het medicijn goed te letten op uw kind en eventuele bijwerkingen, zoals obstipatie, meteen te (laten) behandelen. Als onderstaande bijwerkingen optreden, neem dan direct contact op met de behandelend kinderneuroloog van uw kind. Het kan zijn dat de arts dan besluit de dosering te verlagen of het gebruik van Glycopyrronium te stoppen.

Speeksel kan dikker worden

Door het gebruik van Glycopyrronium kunnen er bijwerkingen optreden. Eén van die bijwerkingen is het indikken van speeksel. Wij adviseren om bij de start van het medicijn het effect en bijwerkingen systematisch te evalueren. Bij kinderen met ernstige faryngale slikproblemen en een zwakke slikfunctie is het niet verstandig om dit medicijn te gebruiken.

Regelmatig voorkomende bijwerkingen

 • maag-darmklachten, zoals misselijkheid, verstopping (obstipatie) en opkomend maagzuur
 • te veel indikken van het speeksel
 • droge mond
 • droge ogen

Soms voorkomende bijwerkingen

 • blozen, duizeligheid en wazig zien
 • rode, warme, droge huid en niet kunnen zweten. Hierdoor kunt uw kind oververhit raken bij koorts of als het in de omgeving erg warm is
 • verstopte neus

Zelden voorkomende bijwerkingen

 • sufheid
 • concentratiestoornissen
 • rusteloosheid en stemmingswisselingen
 • moeilijk kunnen plassen

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

 • hartkloppingen. Als uw kind hier last van krijgt, waarschuw dan direct de behandelend arts.

Daarnaast kan de werking van dit medicijn worden versterkt door andere geneesmiddelen met een anticholinerge werking. Zoals bepaalde antipsychotica en tricyclische antidepressiva. Hier let de kinderneuroloog op.


Contact opnemen

Neem contact op met uw huisarts, behandelend kinderneuroloog of de logopedist van het droolingteam als:
 • Uw kind een van bijwerkingen vertoont na start gebruik Glycopyronium
 • Als uw kind zich na start van gebruik opvallend vaak verslikt of moeite heeft met het eten/drinken
 • Als u zich zorgen maakt

Na de behandeling

Het effect van Glycopyrronium is meestal binnen 1 week merkbaar. Als het medicijn binnen enkele weken geen effect heeft kan de dosering in overleg met de kinderneuroloog verhoogd worden. Als bij een maximale dosering geen effect optreedt dan wordt gestopt met het medicijn. lees meer

Na de behandeling

Het effect van Glycopyrronium is meestal binnen 1 week merkbaar. Als het medicijn binnen enkele weken geen effect heeft kan de dosering in overleg met de kinderneuroloog verhoogd worden. Als bij een maximale dosering geen effect optreedt dan wordt gestopt met het medicijn. We verwachten niet dat het effect dan nog optreedt. Na 8 en 31 weken na de start van het gebruik van dit medicijn meten we op de polikliniek opnieuw de speekselvloed. Ook evalueren we de effecten van het medicijn. Na de tweede controle kan ook een eventuele vervolgbehandeling plaatsvinden. De nametingen duren ongeveer 1 uur. 1 uur voor aankomst op de polikliniek mag uw kind niets eten of drinken.
 
 • Medewerkers
 • Intranet