Na de behandeling

U kunt na het onderzoek last hebben van een opgeblazen gevoel in uw bovenbuik en soms wat keelpijn. Als u en roesje heeft gehad, gaat u na het onderzoek naar de zorgruimte. U blijft in de zorgruimte tot u goed wakker bent.
Als de verdoving uitwerkt, kan de prikplaats pijnlijk zijn. U kunt de afdelingsarts dan om een pijnstiller vragen. De pijn is na 1 of 2 dagen meestal minder. De PEG-insteek blijft nog wel zeker 1 week gevoelig. Meestal kunnen we 3 uur na het inbrengen van de PEG-katheter beginnen met het toedienen van water. Als dat goed gaat beginnen we daarna met de sondevoeding. U mag dan ook weer starten met uw medicatie. U gaat de sondevoeding thuis waarschijnlijk zelf toedienen. Daarom is het van belang dat u goed begrijpt hoe het toedienen in zijn werk gaat en hoe u de PEG-katheter moet verzorgen. De verpleegkundige vertelt u daar meer over.

Weer thuis

 • Heeft u thuis hulp nodig van een wijkverpleegkundige voor de verzorging van de PEG-katheter of de toediening van sondevoeding? Bespreek dit dan met uw behandelend arts en verpleegkundige op de afdeling.
 • Alle spullen voor de toediening van de sondevoeding, de verzorging van de PEG-katheter en vergoeding via de zorgverzekeraar regelt de verpleegkundig consulent darmfalen. U kunt dan meteen na het inbrengen van de katheter starten met sondevoeding. Alle spullen worden thuisbezorgd.

Contact opnemen

Bij vragen over de katheter en toebehoren sondevoeding neemt u telefonisch contact op met de verpleegkundig consulent darmfalen.
Telefoonnummer: (024) 361 99 03
Telefonisch spreekuur: op werkdagen van 10.30-12.00 uur
Buiten het telefonisch spreekuur:
 • Een bericht inspreken: toets 1.
 • Bij spoed: toets 2.
Patientenzorg Behandelingen Percutane Endoscopische Gastrostomie PEG

Over de behandeling

Een PEG-katheter is een voedingskatheter die we op een speciale manier inbrengen. De arts gebruikt hiervoor een soepele en bestuurbare slang (endoscoop). Meestal krijgt u een PEG-katheter om voor langere tijd sondevoeding toe te dienen. lees meer

Over de behandeling

Een PEG-katheter is een voedingskatheter die we op een speciale manier inbrengen. De arts gebruikt hiervoor een soepele en bestuurbare slang (endoscoop). Via uw mond gaat de slang in uw maag-darmstelsel. Via uw huid (percutaan) plaatsen we vervolgens een voedingskatheter in uw maag (gastrostomie). De PEG-katheter is een slangetje dat rechtstreeks door uw huid in uw maag ligt. Het uiteinde van de katheter bestaat uit 2 schijfvormige plaatjes. Het eerste plaatje (bumper) zit aan de binnenzijde van uw maagwand en zorgt ervoor dat de katheter er niet uit kan. Aan de buitenkant schuiven we het andere plaatje tegen uw buikwand en maken dit vast. Meestal krijgt u een PEG-katheter om voor langere tijd sondevoeding toe te dienen. Het voordeel van deze katheter is dat hij niet zichtbaar is, omdat hij onder uw kleding zit. Verder is het slangetje dikker dan sondes die door uw neus gaan. Hierdoor raakt de katheter minder snel verstopt. Het toedienen van sondevoeding met een PEG-katheter doet geen pijn. Als u de katheter goed verzorgt, kunt u deze lange tijd (soms jaren) gebruiken.

Contact

Endoscopie Centrum

maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur
(024) 361 41 89

Voorbereiding

In overleg met uw arts besluiten we of u een paar dagen voor de behandeling moet stoppen met het gebruik van eventuele medicijnen. Vanaf 6 uur voor de behandeling mag u niet meer eten of drinken lees meer

Voorbereiding

Voorbereiding

 • In overleg met uw arts besluiten we of u een paar dagen voor de behandeling moet stoppen met het gebruik van eventuele medicijnen.
 • Belangrijk is dat u vanaf 6 uur voor de behandeling niet meer mag eten of drinken.

Opname

De datum, het tijdstip van de behandeling en de afdeling waar we u opnemen, geven we telefonisch aan u door. De opname vindt plaats op de dag van de behandeling. De dag na de behandeling kunt u meestal weer naar huis (24-uurs opname).

Sedatie

Bij een behandeling onder sedatie krijgt u medicijnen die u slaperig en minder gevoelig voor pijn maken. Deze vorm van anesthesie wordt in de volksmond ook wel een 'roesje' genoemd.

lees meer

Sedatie

Bij een behandeling onder sedatie krijgt u medicijnen die u slaperig en minder gevoelig voor pijn maken. Deze vorm van anesthesie wordt in de volksmond ook wel een 'roesje' genoemd. We gebruiken sedatie:

 • Bij een onaangename procedure. Denk bijvoorbeeld aan een coloscopie (darmonderzoek)
 • Bij patiënten die erg angstig zijn voor een behandeling.
 • Bij patiënten met claustrofobie die een onderzoek in een MRI-scanner moeten ondergaan.

De sedatiemedicijnen worden via een infuus toegediend. Het doel van sedatie is om u met zo min mogelijk angst en ongemak een onderzoek of ingreep te laten ondergaan. U bent niet onder algehele narcose. Het roesje bestaat uit een kalmeringsmiddel (Midazolam) en soms een pijnstiller (Alfentanyl). Deze middelen kunnen een remmende werking op de ademhaling hebben en hierdoor complicaties geven, met name bij patiënten met chronische hart- en/of longziekten en bepaalde neurologische aandoeningen. Daarom worden tijdens en na het onderzoek de bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed met behulp van een monitor bewaakt. 

 


De behandeling

Voor de behandeling krijgt u op de verpleegafdeling een infuus. Hierdoor kunnen we antibiotica, spierverslappende- of kalmeringsmiddelen toedienen. PEG-katheter leggen we aan met behulp van een endoscoop. lees meer

De behandeling

Voor de behandeling krijgt u op de verpleegafdeling een infuus. Hierdoor kunnen we antibiotica, spierverslappende of kalmeringsmiddelen toedienen. Haren op uw buik scheren we 10 tot 20 centimeter rondom de prikplaats weg. De PEG-katheter brengen we in op het Endoscopie Centrum. Een medewerker van de vervoersdienst brengt u in bed naar deze afdeling. Een verpleegkundige of medisch assistent haalt u op uit de wachtruimte en neemt een checklist met u door.

Vlak voor elk onderzoek controleert het endoscopieteam aan de hand van een lijst een aantal gegevens. Dit heet een time out procedure.

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug op de behandeltafel. U krijgt een mondstukje in om de scoop te beschermen. Als u een gebitsprothese draagt, vragen wij u deze uit te doen voor de behandeling. Wij stellen het op prijs als u uw eigen gebittenbakje meeneemt. Voordat de behandeling begint, krijgt u, als dit mogelijk is, een roesje. De PEG-katheter leggen we aan met behulp van een endoscoop. Dit is een buigzame slang, die we via uw mond inbrengen tot in uw maag. Aan het uiteinde van deze slang zit een camera, waarmee we in uw maag kunnen kijken. Probeer tijdens het inbrengen van de endoscoop rustig te ademen, totdat de arts u vraagt een slikbeweging te maken. Tijdens de behandeling blaast de arts koolzuurgas (CO2) in uw maag. Hierdoor is het maagslijmvlies beter zichtbaar. Het kan zijn dat u wat lucht opboert, dit is normaal. Als het nodig is zuigt de verpleegkundige het slijm uit uw mond. Met de endoscoop beoordeelt de arts waar de PEG-katheter door uw huid gaat. Hierna verdooft hij of zij uw huid plaatselijk. Met een infuusnaald prikt de arts naar uw maag met een geleidingstouwtje. Een grijpertje aan de endoscoop pakt het touwtje op en leidt het via uw mond naar buiten. Daar maakt de arts het touwtje vast aan de PEG. Via uw mond, slokdarm en maag trekt de arts het touwtje met de PEG tot aan de bumper door uw huid naar buiten. Na de plaatsing van de PEG-katheter dekken we de insteekopening af met een steriel gaas. Daarna plaatst de arts het uitwendige plaatje strak (op het steriele gaas) tegen uw buikwand. Door de verdoving voelt u geen pijn. U merkt alleen wat druk op uw buik. De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling

Als de verdoving uitwerkt, kan de prikplaats pijnlijk zijn. U kunt de afdelingsarts dan om een pijnstiller vragen. De pijn is meestal na 1 of 2 dagen minder. lees meer

Verzorging

Vooral in de eerste week na de ingreep is het belangrijk dat de wanden van de maag en buik goed tegen elkaar blijven. Daarom zit het uitwendige plaatje strak tegen uw buikwand aan. lees meer

Verzorging

De eerste week


Vooral in de eerste week na de ingreep is het belangrijk dat de wanden van de maag en buik goed tegen elkaar blijven. Daarom zit het uitwendige plaatje strak tegen uw buikwand aan. Dit moet een week zo blijven. U krijgt een afspraak mee om na 1 week het uitwendige plaatje van de PEG-katheter losser te zetten. Er zit dan ongeveer 2 tot 5 millimeter tussen uw huid en plaatje.
 
Verzorging
De eerste week na de behandeling mag u niet douchen of baden. In de eerste week na plaatsing van de PEG-katheter blijft het verband rondom de katheter zitten. Vervang het verband alleen als het vies en doorgelekt is. Als het verband doorgelekt is, neemt u telefonisch contact op met de verpleegkundig consulent darmfalen. In de avonden en weekenden neemt u contact op met uw behandelend arts, huisarts of huisartsenpost. Na overleg mag u het verband vervangen. Hiervoor heeft u nodig: een schaar, desinfectans (chloorhexidine 0,5% in alcohol 80% of sterilon), splitcompres, leucosilk en steriele gaasjes. Deze krijgt u tegelijk met de sondevoeding geleverd.
 
Bij de verzorging gaat u op de volgende wijze te werk:
 • Zet alle spullen klaar.
 • Was uw handen en droog ze af met een schone handdoek.
 • Open het pakje gaasjes en giet er desinfectans overheen.
 • Verwijder het oude verband.
 • Neem de PEG-katheter in uw hand en til voorzichtig het plaatje iets op.
 • Maak de uittredeplaats en de onderkant van het plaatje 2 keer schoon met het gaasje met desinfectans.
 • Laat daarna uw huid drogen.
 • Pak het splitkompres en leg deze rond de voedingskatheter tussen de uittredeplaats en het plaatje. Plak het af met een pleister. Zorg dat de sonde goed vast zit zodat u er bij het bewegen geen last van heeft.
 
Complicaties in de eerste week
 • Krijgt u tijdens de eerste week hevige buikpijn? Stop dan met voeden (ook met drinken) en neem direct contact op met de verpleegkundig consulent darmfalen.
 • Ook als de katheter in de eerste week eruit valt moet u stoppen met voeden en drinken. Neem direct contact op met de verpleegkundig consulent darmfalen.
 

Na de eerste week


Na een week zet de verpleegkundig consulent darmfalen het uitwendige plaatje losser. Het plaatje mag niet strak op uw huid knellen. Vanaf nu mag u weer douchen en in bad.
 
Verzorging
 • Maak dagelijks uw huid rondom de PEG-katheter schoon met water en zeep. Ook de onderkant van het plaatje. Dit gaat het makkelijkst tijdens het douchen. Laat daarna de huid en het plaatje goed drogen.
 • Als het nodig is, kunt u rondom de PEG-katheter een gaasje aanbrengen om uw huid te beschermen. Verschoon het gaasje dagelijks.
 • Als u het prettig vindt kunt u de katheter met een pleister aan uw buikwand vastplakken.
 • Duw de katheter 1 keer per dag naar binnen om vastgroeien te voorkomen. Zet het plaatje van de katheter ongeveer 3 centimeter losser en duw de katheter tot aan het plaatje naar binnen (dompelen). Draai de katheter 1 keer rond en trek hem weer terug. Zet daarna het plaatje weer terug in de normale positie, ongeveer 2 tot 5 millimeter van uw huid.
Complicaties na de eerste week
Aan de binnenkant van uw maag zit de PEG-katheter vast door een plaatje. De kans dat de katheter eruit valt is erg klein. Gebeurt dit toch dan kunt u het wondje afdekken met een gaasje. Neem vervolgens zo snel mogelijk contact op met de verpleegkundig consulent darmfalen. Gebeurt dit ’s avonds, ’s nachts of in het weekend? Neem dan meteen contact op met uw behandelend arts, de huisarts of huisartsenpost. Neem de volgende ochtend contact op met de verpleegkundig consulent darmfalen. De plaats waar de katheter uit uw buik komt, groeit namelijk binnen 8 uur dicht. Wordt uw huid rondom de uittredeplaats rood, dikker of gaat het pijn doen? Neem dan contact op met uw behandelend arts, huisarts of de verpleegkundig consulent darmfalen.

Vervangen en zwemmen

Een PEG-katheter kan lang blijven zitten (meestal langer dan 1 jaar). Zwemmen in zee of in een zwembad is geen enkel probleem. Zwemmen in ander natuurwater raden we af. lees meer

Vervangen en zwemmen

Vervanging PEG-katheter

Een PEG-katheter kan lang blijven zitten (meestal langer dan 1 jaar). Als de katheter niet meer goed functioneert kunnen we hem vervangen. Meestal vervangen we de PEG-katheter door dezelfde katheter (dus een katheter met een plaatje) of door een ballonkatheter. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of de verpleegkundig consulent darmfalen.

Zwemmen met een PEG- katheter

Gedurende de eerste 7 dagen na PEG-plaatsing mag u niet zwemmen Daarna is het geen probleem. U kunt de insteekopening afdekken, maar dit is niet persé noodzakelijk. U kunt transparante, polyurethane pleisters van Tegaderm kopen. Deze pleisters laten uw huid vrij laten ademen, maar water en bacteriën kunnen er niet doorheen. Zwemmen in zee of in een zwembad is geen enkel probleem. Zwemmen in ander natuurwater (meren, plassen of sloten) raden we af. Zorg ervoor dat de PEG-katheter afgesloten is en de voedingsklem dicht is in het water. Droog na afloop het stomagebied af met een gaasje.

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 763, zone D1

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 763, zone D1
 • Medewerkers
 • Intranet