Kinder­revalidatie in het ziekenhuis

Als uw kind op een verpleegafdeling van het Radboudumc ligt, kan de behandelend arts de kinderrevalidatiearts inschakelen. Die informeert naar de (ziekte)geschiedenis en richt zich op de hulpvraag die uw kind, u als ouders en de behandelend arts hebben.

Vervolgens onderzoekt de kinderrevalidatiearts de lichamelijke en geestelijke mogelijkheden. In overleg met uw kind en u en in samenspraak met de behandelend arts en verpleegkundigen geeft de kinderrevalidatiearts advies.

Dit is meestal in de vorm van een behandelplan.

Patiëntenzorg Behandelingen Revalidatie bij kinderen

Over revalidatie bij kinderen

Met behulp van kinderrevalidatie leert uw kind omgaan met functiebeperkingen en proberen we deze te verminderen.

Kinder­revalidatie in het ziekenhuis

Als uw kind op een verpleegafdeling van het Radboudumc ligt, kan de behandelend arts de kinderrevalidatiearts inschakelen. Die richt zich op de hulpvraag van uw kind. lees meer

Algemene polikliniek Kinderrevalidatie

Op de kinderpolikliniek leggen we de hulpvraag, de voorgeschiedenis en het verloop van de ontwikkeling van uw kind vast. lees meer

Algemene polikliniek Kinderrevalidatie

Op de kinderpolikliniek leggen we de hulpvraag, de voorgeschiedenis en het verloop van de ontwikkeling van uw kind vast. We onderzoeken de mogelijkheden van uw kind op het gebied van motoriek (bewegen), zelfredzaamheid, communiceren en verstandelijke ontwikkeling. Aan de hand hiervan stellen we een behandelplan op.

De uitvoering van deze voorgestelde behandelingen vindt zo veel mogelijk plaats door zorgprofessionals in de woon- of schoolomgeving van uw kind. Tijdens een controle bekijkt de kinderrevalidatiearts wat het effect is van de behandelingen. Bij dit controlebezoek is rapportage door de behandelaren wenselijk.

In samenspraak kunnen we de behandeling bijstellen of afsluiten.

Multidisciplinair screenings­programma

We kunnen ook uitgebreider onderzoek doen in de vorm van een multidisciplinair screeningsprogramma. lees meer

Multidisciplinair screenings­programma

We kunnen ook uitgebreider onderzoek doen in de vorm van een multidisciplinair screeningsprogramma. Dit noemen we het 'kinderreva-straatje'. Hierbij zijn de kinderfysiotherapeut, kinderergotherapeut, kinderlogopedist en kinderpsycholoog betrokken. Deze screening leidt tot een behandeladvies.

Specifieke multidisciplinaire poli's

Kenmerkend voor ons universitair ziekenhuis is dat verschillende specialismen onderzoek en behandeling samen uitvoeren in de poliklinieken. lees meer

Specifieke multidisciplinaire poli's

Kenmerkend voor ons universitair ziekenhuis is dat verschillende specialismen onderzoek en behandeling samen uitvoeren in de poliklinieken. Dit zijn multidisciplinaire poli's. Onderlinge afstemming is daarbij essentieel om uw kind en u niet onnodig te belasten met vragen en opdrachten.

Wij zetten ieders expertise in op het juiste moment en op de juiste plaats. Als het mogelijk en nuttig is, onderzoeken verschillende disciplines (specialismen) uw kind gelijktijdig, om overlap te voorkomen en elkaar aan te kunnen vullen in de expertise.

Kinderspiercentrum

In het kinderspiercentrum onderzoeken en behandelen we kinderen in multidisciplinaire samenwerking.  Betrokken specialismen zijn, naast de coördinerend kinderrevalidatiearts: kinderneuroloog, kindercardioloog, kinderpulmonoloog en orthopeed. Betrokken disciplines zijn kinderfysiotherapeut, kinderlogopedist, kinderergotherapeut, diëtiste en kinderverpleegkundige. Voor kinderen met de ziekte van Duchenne of limb-girdle spierdystrofie is het poliprogramma over een hele dag verdeeld. Bij andere aandoeningen betreft het een middag-poliprogramma.

Overige multidisciplinaire poli’s

In samenwerking met de kinderneuroloog houden we multidisciplinaire poli’s voor kinderen met spina bifida, neurodegeneratieve aandoeningen, syndromale aandoeningen, cerebrale aandoeningen en hersentumoren. Bij de multidisciplinaire poli voor kinderen met hersentumoren zijn ook een kinderendocrinoloog en kinderoncoloog betrokken.

Poli voor groeistoornissen

Deze poli is er voor kinderen met stoornissen in de lichaamsgroei, zoals achondroplasie, endocriene groeistoornissen of osteogenesis imperfecta. Hier werkt de kinderrevalidatiearts samen met de kinderfysiotherapeut, kinderergotherapeut en kinderendocrinoloog.

Gangbeeldanalyse

Een gangbeeldanalyse voeren we uit in het bewegingslaboratorium: een ruimte waarin we technisch hoogwaardige apparatuur gebruiken om loopbewegingen te analyseren. We bestuderen de spieractiviteit en het bewegen driedimensionaal. Dit doen we door een combinatie van markers en plakkers op het lichaam. Gangbeeldanalyse gebruiken we om tot een gericht behandelvoorstel te komen en om te evalueren.

Technische spreekuren

De kinderrevalidatiearts, revalidatiearts in opleiding en physician assistant zien op verwijzing kinderen op het schoentechnisch spreekuur of spreekuur voor orthopedische hulpmiddelen, zoals spalken. Dit gebeurt in samenwerking met de orthopedisch schoenmaker en orthopedisch instrumentmaker.

Kortdurende revalidatiebehandeling

Op indicatie kunnen we kinderen voor een kortdurend begeleidingstraject doorverwijzen naar een van de paramedische kinderdisciplines. Het betreft dan een beperkt aantal contacten. Voor een langdurige behandeltraject verwijzen we door naar het revalidatiecentrum of de revalidatieafdeling in de woonregio. 

Afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om beperkingen als gevolg van een ziekte of trauma. Revalidatiegeneeskunde vormt met ergotherapie, fysiotherapie en logopedie de afdeling Revalidatie. lees meer

Lopen met elleboogkrukken


Informatie voor kinderen

Probeer zo normaal mogelijk te lopen. Houd rekening met hoeveel je mag steunen op je aangedane been. Met ‘aangedane been’ bedoelen we je geopereerde, zieke of zere been. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet