Patiëntenzorg Behandelingen Rituximab (Mab Thera®) bij reumatische aandoeningen

Wat is rituximab?

Rituximab wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende auto-immuunziekten. Het wordt toegediend via een infuus. De duur van het infuus is ongeveer 6 uur. lees meer

Wat is rituximab?

Rituximab wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende auto-immuunziekten. Het wordt onder andere gebruikt bij patiënten met reumatoïde artritis, systemische lupus erythematodes (SLE), polymyositis/dermato-myositis en verschillende vormen van vasculitis (ontsteking van de bloedvatwand).

Bij patiënten met een reumatische auto-immuunziekte is er een fout in het afweersysteem ontstaan waardoor er sprake is van een afweerreactie tegen het eigen lichaam. Dit kan in verschillende plaatsen van het lichaam gebeuren. Bij reumatische ziekten zijn dit vaak de gewrichten. Rituximab is een medicijn dat deze afweerreactie onderdrukt. Dit medicijn remt bepaalde witte bloedcellen (B-cellen) waardoor de ontstekingsreactie geremd wordt. Dit leidt tot een afname van pijn, zwelling en stijfheid van de gewrichten waardoor op de langere termijn de kans op gewrichtsschade afneemt. De werking van rituximab treedt op na ongeveer 12 weken. Soms duurt het echter langer en bij sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.
 

Het gebruik

Rituximab wordt bij reumatoïde artritis bij voorkeur gecombineerd met methotrexaat of een ander anti-reumatisch middel. Deze combinatie is doorgaans effectiever.

Rituximab wordt toegediend via een infuus. Dit krijgt u toegediend op de dagbehandeling. De gebruikelijke dosering van het infuus is 500 mg of 1000 mg. Dit krijgt u tweemaal achter elkaar met 2 weken tijdsverschil ertussen. Het verschilt of rituximab werkt en hoe lang. Bij sommige mensen is de reumatoïde artritis enkele maanden rustig, bij anderen langer dan een jaar. De kuur wordt herhaald als de ziekte weer actiever wordt met ditmaal 1 infuus. Hierna kan gekozen worden voor een vaste behandelperiode, bijvoorbeeld 1 keer per 6 of 9 maanden. Het infuus neemt ongeveer 6 uur in beslag. Als uw ziekte lang rustig is, kan in overleg met uw behandelaar worden besloten om de dosering te verlagen, de periode tussen de infusen te verlengen of rituximab zelfs te stoppen.

Contact

Afdeling Reumatologie

(024) 361 45 80

Voor de behandeling

We testen u op tuberculose door middel van een huidtest en/of bloedtest en een röntgenfoto van uw longen. We kunnen ook overwegen om u te screenen op hepatitis en om u bepaalde vaccinaties te geven vóór de behandeling. lees meer

Voor de behandeling

Vóór start van de behandeling kijken we of u tuberculose heeft gehad. In het verleden is namelijk bij sommige patiënten tuberculose opgetreden. Dit was meestal een opvlamming van een oude infectie. We testen u op tuberculose door middel van een huidtest (Mantoux) en/of een bloedtest en een röntgenfoto van uw longen. We kunnen ook overwegen om u  te screenen op hepatitis en om u  bepaalde vaccinaties te geven vóór de behandeling. Dit bespreekt uw behandelaar met u.

Tijdens de behandeling

Omdat u een reumatische ziekte heeft en reuma medicijnen gebruikt, adviseren wij u om u jaarlijks tegen de griep (influenza) te laten vaccineren door uw huisarts. Rituximab mag daarom niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. lees meer

Tijdens de behandeling

Andere medicijnen

Rituximab kan voor zover bekend veilig worden gebruikt naast andere geneesmiddelen. Overleg met uw behandelaar wanneer uw medicatie verandert.

Alcohol

Er is geen bezwaar tegen (matig) alcohol gebruik tijdens behandeling met rituximab.

Autorijden

Rituximab veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Er is geen bezwaar tegen het autorijden tijdens gebruik van rituximab. Als u tijden het infuus ook medicijnen krijgt tegen een allergische reactie, dan kan uw rijvaardigheid wel worden beïnvloedt. Overleg dan met uw behandelaar of u veilig kunt rijden.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Er bestaat bij het gebruik van rituximab mogelijk een verhoogd risico op infecties na een operatie. Overleg met uw behandelaar of het nodig is rituximab tijdelijk te onderbreken. Wij adviseren om uw (tand)arts op de hoogte te brengen van het feit dat u rituximab gebruikt zodat deze zo nodig maatregelen kan nemen.

Reizen

Bij reizen naar het buitenland raden wij u aan een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen, het medicatie paspoort. Dit is verkrijgbaar bij uw apotheek of eventueel bij uw behandelaar.

Vaccinaties

Omdat u een reumatische ziekte heeft en reuma medicijnen gebruikt, adviseren wij u om u jaarlijks tegen de griep (influenza) te laten vaccineren door uw huisarts.

Heeft u een andere vaccinatie nodig, overleg dan altijd van tevoren met uw reumatoloog, apotheek of huisarts. Wij raden de vaccinatie met een verzwakt levend vaccin zoals bof-mazelen-rode hond (BMR), gele koorts, oraal poliovaccin of BCG af tijdens het gebruik van rituximab.

Heeft u plannen om in de toekomst een verre reis te maken, dan raden wij u aan dit met uw behandelaar te bespreken vóór het starten van rituximab. Het effect van bepaalde vaccinaties kan namelijk afnemen bij het gebruik van rituximab.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Van dit medicijn is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt. Er is weinig informatie over de effecten van rituximab tijdens zwangerschap. Rituximab mag daarom niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Als u plannen heeft om in de nabije toekomst zwanger te worden of onverwacht zwanger bent adviseren wij u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk overgaat. U mag daarom geen borstvoeding geven als u rituximab gebruikt.

Contact opnemen

Allergieën en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Neem bij nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheid, zo snel mogelijk contact op met uw huisarts en/of behandelaar.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de hoogte te zijn:
  • infecties
  • hoofdpijn
  • overgevoeligheidsreacties
lees meer

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de hoogte te zijn.
  • Infecties, vaak van de bovenste luchtwegen zoals verkoudheid en bronchitis
  • hoofdpijn

Overgevoeligheidsreacties

Omdat rituximab de afweer onderdrukt bestaat er een verhoogde kans op het ontstaan van infecties. Wanneer u een gewone verkoudheid heeft zonder koorts, dan kunt u rituximab gewoon blijven gebruiken. Als u klachten of symptomen heeft die kunnen passen bij een ernstige infectie, zoals koorts, of algemeen ziek zijn mag u het middel niet gebruiken. Neem in dat geval ook altijd contact op met uw behandelaar of huisarts.

Tijdens het infuus kan een overgevoeligheidsreactie optreden. Zo nodig stoppen of vertragen we de toediening van het medicijn. Het kan ook zijn dat we u een medicijn geven dat overgevoeligheidsreactie tegengaat. 

Aandoeningen

  • Reumatoïde artritis is een chronische auto-immuunziekte waarbij u ontstekingen in de gewrichten heeft en vaak ook in uw slijmbeurzen en pezen.

    naar de aandoening


Afdeling Reumatologie

De afdeling Reumatologie onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet