Verzekering en declaraties

De medische kosten die u als donor maakt worden door de zorgverzekering van de patiënt betaald. Bij een donatie aan een onverwante patient regelt stichting Matchis de betaling van de medische kosten. Mocht u toch een rekening krijgen, betaal deze dan niet. Als familiedonor kunt u dan contact opnemen met de verpleegkundig consulent. Als onverwante donor kunt u deze naar stichting Matchis sturen.

Verzekeringen

Het ziekenhuis heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor eventuele schade bij een stamcelafname. Bij een onverwante donor is een aanvullende verzekering afgesloten door stichting Matchis voor eventuele gevolgen van donatie die niet verwijtbaar zijn. Sanquin Bloedvoorziening heeft een verzekering afgesloten voor eventuele schade bij donors als gevolg van het geven van stamcellen uit bloed. Deze keert uit bij eventuele schade die verband houdt met de procedure en zich openbaart tot tien jaar na de donatie.

Declaraties voor familiedonor

Als familiedonor is het afhankelijk van uw zorgverzekering of u gemaakte reiskosten vergoed krijgt. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. Mocht u een vakantie moeten annuleren, dan krijgt u alleen uw geld terug als u een annuleringsverzekering heeft afgesloten. De benodigde medische verklaring wordt op uw verzoek door de handelend arts van uw broef of zus geschreven.

Declaraties voor onverwante donor

Als onverwante donor worden alle gemaakte reiskosten voor de gesprekken, keuring, afname en de na-controles vergoed via stichting Matchis. Graag alle bonnen bewaren en toevoegen. U krijgt hiervoor declaratieformulieren mee. Extra kosten, zoals oppas voor de kinderen of kosten in verband met een eigen bedrijf kunnen in overleg met stichting Matchis vergoed worden. Wilt u dit zo vroeg mogelijk in het proces aangeven zodat hier rekening mee kan worden gehouden?

Over stamceldonatie

Ons bloed wordt voortdurend ververst. Dit wordt door stamcellen in ons beenmerg gedaan. Een ziekte kan de aanmaak van nieuwe bloedcellen verstoren. Een behandeling hiervoor kan zijn het transplanteren van gezonde stamcellen van een donor zodat de aanmaak van bloedcellen weer hersteld kan worden. lees meer

Over stamceldonatie

Ons bloed wordt voortdurend ververst. Dit wordt door stamcellen in ons beenmerg gedaan. Een ziekte kan de aanmaak van nieuwe bloedcellen verstoren. Een behandeling hiervoor kan zijn het transplanteren van gezonde stamcellen van een donor zodat de aanmaak van bloedcellen weer hersteld kan worden.

Uit bloed of beenmerg

Stamcellen kunnen afgenomen worden uit het bloed of uit het beenmerg. Tegenwoordig worden stamcellen voornamelijk uit het bloed gehaald. Door medische redenen kan besloten worden de stamcellen uit het beenmerg te halen. Voor een transplantatie wordt slechts 2 tot 3% van de totale hoeveelheid stamcellen die u heeft afgenomen.

Donorkeuring

Voorafgaand aan de donatie wordt eerst onderzocht of u in een goede conditie bent voor de procedure. Verder wordt ook nagegaan of u geen via het bloed overdraagbare ziekten heeft die nadelig kunnen zijn voor de patiënt.


Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 3
Route: 686

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Dagbehandeling interne specialismen
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 3 en volg route 686 (Dagbehandeling interne specialismen)

Stamceldonatie familiedonor

Bent u een geschikte stamceldonor voor de stamceltransplantatie van uw broer of zus? Om u zo goed mogelijk te ondersteunen en voor te bereiden op de stamceldonatie en het donorschap hebben wij deze informatie voor u samengesteld. lees meer

Stamceldonatie onverwante donor

Bent u de meest geschikte stamceldonor voor een (voor u) onbekende patiënt? Dan komt er veel informatie op u af. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen en voor te bereiden op de stamceldonatie hebben wij deze informatie voor u samengesteld. lees meer

Afdeling hematologie

De stamceldonatie vindt plaats op de hemaferese afdeling (of op de OK wanneer stamcellen uit het beenmerg gehaald worden).

Verzekering en declaraties

De medische kosten die u als donor maakt worden voor u betaald. Bij een donatie aan een familielid door de zorgverzekering van uw broer of zus. Bij een onverwante patiënt regelt stichting Matchis de betaling van de medische kosten. lees meer

Wet op Orgaandonatie

Afwezigheid van het werk, ten tijde van de stamceldonatie, is geregeld onder de de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ). lees meer

Wet op Orgaandonatie

Afwezigheid van het werk, ten tijde van de stamceldonatie, is geregeld onder de de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ). Hierin zijn een aantal verplichtingen geregeld van de werkgever ten opzicht van de werknemer, wanneer de werknemer arbeidsongeschikt is door ziekte. In deze wet is een vangnetregeling opgenomen. Deze regeling geldt onder andere voor zwangerschapsverlof en voor arbeidsongeschiktheid in verband met orgaandonatie. Het doneren van stamcellen valt onder deze vangnetregeling.

Gedurende de dagen dat u stamcellen doneert; de dag ervoor, de dag(en) van afname en de eventuele herstelperiode valt onder deze vangnetregeling. Hiervoor kunt u zich ziek melden bij uw werkgever. Tijdens uw ziekmelding krijgt u betaald conform uw CAO. Uw werkgever meldt u gedurende de dagen dat u bezig bent met de
stamceldonatie en de herstelperiode ziek bij UWV. Het uitbetaalde loon (ziektegeld) kan uw werkgever declareren bij de bedrijfsvereniging.
  • Medewerkers
  • Intranet