Patiëntenzorg Behandelingen Totaal parenterale voeding (TPV)

Over totaal parenterale voeding TPV

Patiënten met ernstig darmfalen moeten soms, om voldoende voeding binnen te krijgen, worden behandeld met voeding die rechtstreeks in de bloedbaan komt. lees meer

Over totaal parenterale voeding TPV

Patiënten met ernstig darmfalen moeten soms, om voldoende voeding binnen te krijgen, worden behandeld met voeding die rechtstreeks in de bloedbaan wordt toegediend. Op die manier wordt het spijsverteringsstelsel omzeild (parenteraal). Deze behandeling heet Totaal Parenterale Voeding (TPV).
Deze voeding wordt gekozen als normaal eten, drinkvoeding of sondevoeding niet mogelijk is.
'Totaal' wil zeggen dat de voeding alle noodzakelijke voedingsbestanddelen bevat: suikers (koolhydraten), eiwitten (aminozuren), vetten, vitamines en sporenelementen (zoals bijv. koper en lood). Dit alles is opgelost in een hoeveelheid vocht van gemiddeld 2 liter.

Meestal wordt TPV in het ziekenhuis toegediend. Als u langere tijd TPV nodig heeft, kan dit na opstarten in het ziekenhuis, ook thuis toegediend worden. Hiervoor wordt specialistische thuiszorg ingeschakeld, maar het is in bepaalde gevallen ook mogelijk dat de patiënt of zijn of haar mantelzorger leert de voeding zelf toe te dienen.

Contact

Afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten

(024) 361 91 90

Waarom naar het Radboudumc?

Het Radboudumc heeft het grootste thuis-TPV centrum van Nederland. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Het Radboudumc heeft het grootste thuis-TPV centrum van Nederland. Het aantal patiënten met TPV behandelingen blijft stijgen. In 2005 waren 48 patiënten bij ons in behandeling en inmiddels behandelen wij meer dan 200 patiënten met TPV.
Het voordeel van deze thuisbehandeling is dat u een redelijk normaal leven kunt lijden. Als u of uw mantelzorger de handelingen leert uit te voeren neemt daarmee de vrijheid en zelfstandigheid toe.
 

Vergoeding voor TPV verandert

Vanaf 1 januari 2021 vindt er een wijziging plaats in de financiering van TPV en intraveneus vocht in de thuissituatie. Mogelijk wordt of bent u hierover door uw zorgverzekeraar geïnformeerd en roept dit vragen bij u op. Wij leggen graag uit wat dit voor u betekent. lees meer

Vergoeding voor TPV verandert

Vanaf 1 januari 2021 vindt er een wijziging plaats in de financiering van TPV en intraveneus vocht in de thuissituatie. Mogelijk wordt of bent u hierover door uw zorgverzekeraar geïnformeerd en roept dit vragen bij u op. Wij leggen graag uit wat dit voor u betekent.

Vergoeding voor TPV wordt verplaatst

Vanaf 1 januari 2021 wordt de vergoeding van TPV en intraveneus vocht in de thuissituatie verplaatst van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) naar de medisch specialistische zorg (MSZ). Dit betekent dat de voeding en hulpmiddelen vanaf 1 januari 2021 via het ziekenhuis betaald worden.
Een akkoordverklaring voor de vergoeding van TPV of specifieke toevoegingen voor de TPV via de zorgverzekeraar is daarom vanaf deze datum niet meer mogelijk. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar u hierover informeert. Voor het leveren van voeding en hulpmiddelen via het ziekenhuis is echter geen akkoordverklaring nodig. U hoeft dus geen nieuwe akkoordverklaring aan te vragen bij uw verzekeraar.

Wat betekent dit voor u?

De verplaatsing van de vergoeding  van TPV is alleen een administratieve wijziging. Dit heeft geen invloed op de levering van voeding en hulpmiddelen. U ontvangt uw voeding en hulpmiddelen gewoon via de Radboud Apotheek zoals dat nu gebeurt. Zoals hierboven aangegeven hoeft u ook geen nieuwe akkoordverklaring voor de vergoeding van TPV en intraveneus vocht aan te vragen bij uw verzekeraar. Het ziekenhuis regelt dat deze vergoeding doorloopt in het nieuwe jaar. TPV en intraveneus vocht wordt altijd vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.


Darmfalen

U heeft darmfalen wanneer u niet genoeg werkende darm heeft om goed te kunnen eten zonder dat u kunstmatige voeding gebruikt. lees meer

Toediening

TPV is een vloeistof waarin alle voedingsstoffen zitten die nodig zijn om goed te kunnen functioneren. lees meer

Toediening

TPV is een vloeistof waarin alle voedingsstoffen zitten die nodig zijn om goed te kunnen functioneren.
De hoeveelheid parenterale voeding die nodig is, wordt bepaald door de energiebehoefte. Die energiebehoefte is  onder andere afhankelijk van leeftijd, ziekte, lengte, gewicht en activiteiten.
Aangezien deze voeding erg prikkelend is voor de bloedvaten, wordt een speciale toegang tot de grote bloedvaten aangelegd. Hiervoor zijn 4 mogelijkheden: De arts en verpleegkundigen van het Darmfalenteam kunnen u hierover informeren en samen met u een geschikte toegang kiezen.
 

Complicaties

Bij behandeling met TPV kunnen complicaties optreden. Vaak ontstaan deze complicaties door de toegangsweg voor TPV toediening. De meest voorkomende complicaties zijn een bacterie in de lijn (lijnsepsis) of een verstopping. lees meer

Complicaties

Lijnsepsis

Lijnsepsis is bloedvergiftiging die ontstaat doordat bacteriën in de bloedbaan zijn gekomen en zich in de toegangsweg(lijn) hebben genesteld. Dit kan leiden tot een ernstige situatie. Om een lijnsepsis te voorkomen moet steriel en erg zorgvuldig gewerkt worden. Ontstaat er een lijnsepsis, dan moet  u worden opgenomen en behandeld. Hiermee  proberen we de lijn te behouden.

Lijnverstopping

Een lijnverstopping is een verstopping van de lijn of de bloedvaten door bloedstolsels of onderdelen van de voeding. Door de verstopping kan de voeding de bloedbaan niet bereiken. Ook in dit geval moet u opgenomen worden. We proberen dan de verstopping op te heffen en de lijn weer open te krijgen.

Minder infecties met een shunt

Naast de Hickman, de PAC en de PICC gebruiken we ook een arterioveneuze fistel (AVF), ook wel shunt genoemd, als toegangsweg. De chirurg legt een shunt aan door een ader en een slagader in een arm aan elkaar te verbinden. Deze verbinding gaat zich door de hoge stroomsnelheid van het bloed meer en meer ontwikkelen (rijpen). Hierdoor kan de verbinding steeds als het nodig is met een infuusnaald worden aangeprikt om voeding toe te dienen. Omdat hierbij gebruik gemaakt wordt van uw eigen bloedvaten (dus geen lichaamsvreemd materiaal zoals bij een Hickman, een PAC of een PICC) komen er ook minder infecties voor. Helaas zijn niet bij alle patiënten de bloedvaten geschikt om een shunt aan te leggen. De bloedvaten moeten namelijk van een bepaalde kwaliteit zijn. Daarnaast is het aanprikken van een shunt wat lastiger dan het gebruik van een Hickman, PAC of PICC.

Minder infecties met taurolidine

Een toegangsweg van lichaamsvreemd materiaal, zoals een Hickman, PAC of PICC, wordt na toediening van de voeding doorgespoten met een zoutoplossing  en daarna afgesloten met Taurolidine tot aan het volgende gebruik. Taurolidine is een middel dat voorkomt dat bacteriën zich aan de binnenkant van de katheter kunnen hechten en een sepsis kunnen veroorzaken. Taurolidine werkt heel goed, maar helaas kan het niet alle infecties voorkomen. 

Verschillende vormen van TPV


Behandeling Totale Parenterale Voeding (TPV) via een Hickmankatheter

Een Hickmankatheter is een getunnelde centraal veneuze katheter. Dat wil zeggen dat de katheter eerst een gedeelte onder de huid door loopt (de tunnel) voor hij in een groot bloedvat direct naar uw hart gaat.

lees meer

Behandeling Totale parenterale voeding (TPV) via een PICC

PICC staat voor Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter (katheter). Dit betekent dat de katheter direct door de huid via een groot bloedvat boven uw elleboogplooi wordt ingebracht.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet