Training: Jeuk!

Patiënten met huidaandoeningen hebben vaak en lang last van ernstige jeuk. Bij veel huidaandoeningen is jeuk onderdeel van het ziektebeeld. lees meer

Training: Jeuk!

Patiënten met huidaandoeningen hebben vaak en lang last van ernstige jeuk. Bij veel huidaandoeningen is jeuk onderdeel van het ziektebeeld. Omgevingsfactoren kunnen de jeuk beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan temperatuurverschillen, contact met bepaalde stoffen en stress.

Jeuk-krab-jeuk-cirkel

Een goede huidverzorging kan de jeuk verminderen. Ook krabben heeft een tijdelijke vermindering van de jeuk tot gevolg, maar krabben heeft ook nadelen. De huid kan beschadigen en het genezingsproces van de wondjes gaat gepaard met nieuwe jeuk. Dit noemt men ook wel de jeuk-krab-jeuk-cirkel. Jeuk en krabben blijven zich steeds afwisselend herhalen. In deze training leert u deze cirkel te doorbreken en op een betere manier met jeuk om te gaan.

Contact

Secretariaat Medische Psychologie
(024) 361 34 82

Polikliniek Dermatologie
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Dermatologie.
(024) 361 32 80

Afspraak maken

Om een afspraak te maken, belt u met het secretariaat medische psychologie. Telefoonnummer: (024) 361 34 82

Waar wordt u verwacht?

In de uitnodigingsbrief staat vermeld op welke locatie u wordt verwacht.

Wat is het doel van de training?

In de training kunt u leren om beter met jeuk om te gaan en het krabben te verminderen. U krijgt meer informatie over factoren die jeuk kunnen versterken of verminderen. Ook krijgt u methoden aangereikt om de jeuk-krab-jeuk-cirkel te doorbreken en het krabben te verminderen. lees meer

Wat is het doel van de training?

In de training kunt u leren om beter met jeuk om te gaan en het krabben te verminderen. U krijgt meer informatie over factoren die jeuk kunnen versterken of verminderen. Ook krijgt u methoden aangereikt om de jeuk-krab-jeuk-cirkel te doorbreken en het krabben te verminderen.

Het doel van de training is dat u in staat bent om zelf zo goed mogelijk met de jeuk om te gaan. En dit op de langere termijn toe te kunnen passen in uw dagelijks leven.

Voor wie is de training bedoeld?

Patiënten vanaf 16 jaar die door hun huidaandoening vaak en langdurig last hebben van jeuk en krabben en die willen leren om beter om te gaan met jeuk.

Wat houdt de training in?

De training omvat ongeveer 5 bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden om de 2 weken plaats. Tijdens de training krijgt u ook opdrachten om het geleerde in uw dagelijks leven te oefenen. De training vindt individueel en in groepsverband plaats. lees meer

Wat houdt de training in?

De training omvat ongeveer 5 bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden om de 2 weken plaats. Tijdens de training krijgt u ook opdrachten om het geleerde in uw dagelijks leven te oefenen. De training vindt individueel en in groepsverband plaats. Om zoveel mogelijk aan de training te hebben, is het belangrijk dat u zich tijdens de bijeenkomsten en thuis actief inzet.

U volgt de training in groepsverband met maximaal 8 deelnemers. Een medisch psycholoog en een verpleegkundige geven de training, in overleg met een dermatoloog. De training vindt meerdere keren per jaar plaats. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


Aanmelden

Als u belangstelling heeft voor deelname aan deze training, kunt u dit aangeven bij uw behandelend dermatoloog. De arts meldt u aan voor de training. lees meer

Aanmelden

Hoe kunt u zich aanmelden?

Als u belangstelling heeft voor deelname aan deze training, kunt u dit aangeven bij uw behandelend dermatoloog. De arts meldt u aan voor de training.

Intakegesprek

U wordt vervolgens uitgenodigd voor een intakegesprek bij de medisch psycholoog. Tijdens dit gesprek krijgt u verdere informatie over de inhoud en locatie van de training.

Psoriasis bij kinderen

Psoriasis begint bij 1 op de 3 patiënten al op de kinderleeftijd. De kinderpsoriasis poli is een spreekuur voor kinderen met psoriasis. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet