Wat is het doel van de training?

In de training kunt u leren om beter met jeuk om te gaan en het krabben te verminderen. U krijgt meer informatie over factoren die jeuk kunnen versterken of verminderen. Ook krijgt u methoden aangereikt om de jeuk-krab-jeuk-cirkel te doorbreken en het krabben te verminderen.

Het doel van de training is dat u in staat bent om zelf zo goed mogelijk met de jeuk om te gaan. En dit op de langere termijn toe te kunnen passen in uw dagelijks leven.

Training: Jeuk!

Patiënten met huidaandoeningen hebben vaak en lang last van ernstige jeuk. Bij veel huidaandoeningen is jeuk onderdeel van het ziektebeeld. lees meer

Training: Jeuk!

Patiënten met huidaandoeningen hebben vaak en lang last van ernstige jeuk. Bij veel huidaandoeningen is jeuk onderdeel van het ziektebeeld. Omgevingsfactoren kunnen de jeuk beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan temperatuurverschillen, contact met bepaalde stoffen en stress.

Jeuk-krab-jeuk-cirkel

Een goede huidverzorging kan de jeuk verminderen. Ook krabben heeft een tijdelijke vermindering van de jeuk tot gevolg, maar krabben heeft ook nadelen. De huid kan beschadigen en het genezingsproces van de wondjes gaat gepaard met nieuwe jeuk. Dit noemt men ook wel de jeuk-krab-jeuk-cirkel. Jeuk en krabben blijven zich steeds afwisselend herhalen. In deze training leert u deze cirkel te doorbreken en op een betere manier met jeuk om te gaan.

Contact

Secretariaat Medische Psychologie
(024) 361 34 82

Polikliniek Dermatologie
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Dermatologie.
(024) 361 32 80

Waar wordt u verwacht?

In de uitnodigingsbrief staat vermeld op welke locatie u wordt verwacht.

Wat is het doel van de training?

In de training kunt u leren om beter met jeuk om te gaan en het krabben te verminderen. U krijgt meer informatie over factoren die jeuk kunnen versterken of verminderen. Ook krijgt u methoden aangereikt om de jeuk-krab-jeuk-cirkel te doorbreken en het krabben te verminderen. lees meer

Voor wie is de training bedoeld?

Patiënten vanaf 16 jaar die door hun huidaandoening vaak en langdurig last hebben van jeuk en krabben en die willen leren om beter om te gaan met jeuk.

Wat houdt de training in?

De training omvat ongeveer 5 bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden om de 2 weken plaats. Tijdens de training krijgt u ook opdrachten om het geleerde in uw dagelijks leven te oefenen. De training vindt in groepsverband plaats.

lees meer

Wat houdt de training in?

De training bestaat in totaal uit 5 bijeenkomsten van één uur. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal, zoals huidverzorging of maatregelen tegen krabben. Tijdens de training krijgt u (thuis)opdrachten om het geleerde in uw dagelijks leven te oefenen. Om zoveel mogelijk aan de training te hebben, is het belangrijk dat u zich tijdens de bijeenkomsten en thuis actief inzet.
De training wordt gegeven door een verpleegkundige van afdeling Dermatologie en een psycholoog van afdeling Medische psychologie.


Aanmelden

Als u belangstelling heeft voor deelname aan deze training, kunt u dit aangeven bij uw behandelend dermatoloog. De arts meldt u aan voor de training.

lees meer

Aanmelden

Hoe kunt u zich aanmelden?

Heeft u interesse? Meldt u zich dan voor deelname aan deze groepstraining bij uw behandelend dermatoloog. We werken met een ‘open’ groep van maximaal 8 deelnemers, waardoor u op elk moment kunt instromen in de groep. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De training vindt plaats op dinsdagmiddag van 15.15 uur – 16.15 uur, om de 2 weken, altijd in de even weken (met uitzondering van de schoolvakanties regio Zuid -Gelderland en de feestdagen).

Intakegesprek

U krijgt eerst een korte (telefonische) intakegesprek van 30 minuten bij de medisch psycholoog. Samen met de psycholoog wordt gekeken of de training bij u past. Tijdens dit gesprek krijgt u ook verdere informatie over de inhoud van de training.


Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in een groepsruimte op de poli Psychiatrie van het Radboudumc, route 961.

lees meer

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in een groepsruimte op de poli Psychiatrie van het Radboudumc, route 961. U kunt voor deze locatie het beste het ziekenhuis binnengaan via ingang Oost (aan de Heyendaalse weg, adres Reinier Postlaan 4). Vanaf daar is het een paar minuten lopen naar de poli Psychiatrie. Volg routenummer 961. U kunt in de wachtruimte daar plaatsnemen.


Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met mw. dr. S. Spillekom-van Koulil.

lees meer

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met mw. dr. S. Spillekom-van Koulil onder het nummer 024-3613482. Ook kunt u contact opnemen met de verpleegkundige van de training onder het nummer 024-3613280. De verpleegkundige zal u dan binnen enkele dagen terugbellen.

  • Medewerkers
  • Intranet