Behandeling Verstandskies verwijderen


Over de operatie

Om uw verstandskies te kunnen verwijderen maakt de MKA-chirurg een klein sneetje in het tandvlees rondom de kies. Als het nodig is, wordt ook een beetje bot rond de kies weggehaald met een klein boortje. Dit doet geen pijn, u voelt alleen trillingen en het maakt veel geluid.

lees meer

Over de operatie

Er zijn verschillende redenen om een verstandskies weg te halen:
 • De verstandskies is niet goed schoon te houden. De tandenborstel komt er niet goed bij.
 • Er is sprake van een ontsteking, uitgaande van de verstandskies.
 • De verstandskies heeft een abnormale positie, waardoor de kies niet functioneel is.
 • De wortel van de kies vóór de verstandskies is mogelijk aangetast.
Om uw verstandskies te kunnen verwijderen maakt de MKA-chirurg een klein sneetje in het tandvlees rondom de kies. Als het nodig is, wordt ook een beetje bot rond de kies weggehaald met een klein boortje. Dit doet geen pijn, u voelt alleen trillingen en het maakt veel geluid. Daarom vindt u het misschien prettig om ondertussen muziek te luisteren. Dat is geen enkel probleem. Na het verwijderen van de kies hecht de MKA-chirurg het tandvlees. Dit gebeurt meestal met hechtdraad dat vanzelf oplost.

Contact

Afdeling Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie
(024) 361 38 01

stel een vraag

Behandelen in een steriele omgeving

We willen dat de verwijdering van uw verstandskies voor u zo comfortabel en pijnloos mogelijk verloopt en dat u naderhand geen last krijgt van ontstekingen. Daarom behandelen we u onder steriele omstandigheden. Dat betekent dat de assistent(e) het gebied rondom de mond voor de ingreep desinfecteert.

lees meer

Behandelen in een steriele omgeving

We willen dat de verwijdering van uw verstandskies voor u zo comfortabel en pijnloos mogelijk verloopt en dat u naderhand geen last krijgt van ontstekingen. Daarom behandelen we u onder verdoving en steriele omstandigheden.

Dat betekent dat de assistent(e) het gebied rondom de mond voor de ingreep desinfecteert. Daarna krijgt u steriele doeken over uw gezicht en over uw kleding. Uw neus en mond blijven hierbij onbedekt. U kunt dus vrij ademen. Uw voorhoofd en ogen worden wel afgedekt, zodat u niet wordt verblind door de operatielamp. De MKA-chirurg en de verpleegkundigen die u behandelen, dragen een muts, een mondmasker en steriele handschoenen.

Tijdens de behandeling wordt het gebied dat behandeld wordt verdoofd. Vervolgens wordt het tandvlees losgemaakt en zo nodig wordt ook bot rond de kies of wortelrest weggeboord. U voelt hierbij trillingen, maar geen pijn. Meestal hecht men het tandvlees met materiaal dat vanzelf oplost, een enkele keer met hechtmateriaal dat verwijderd moet worden. Soms laat men een gaasje in de wond achter. Dit gaasje heeft een jodiumsmaak.

Moeten hechtingen of een gaasje worden verwijderd, dan krijgt u een vervolgafspraak. Soms blijft er een gaasje achter waarop u moet bijten. Hierdoor geeft u extra druk op de wond waardoor het bloeden stopt. Na ongeveer een half uur mag u dit gaasje eruit halen.

Lokale en regionale anesthesie Plaatselijke verdoving

Bij regionale anesthesie wordt een gedeelte van uw lichaam (een regio) zoals uw arm, been of onderlichaam tijdelijk verdoofd. Bij lokale anesthesie wordt een klein stukje huid plaatselijk verdoofd, bijvoorbeeld om een wond te hechten.

Meer informatie

Lokale en regionale anesthesie Plaatselijke verdoving

Bij regionale anesthesie wordt een gedeelte van uw lichaam (een regio) zoals uw arm, been of onderlichaam tijdelijk verdoofd. Vaak wordt dan gebruik gemaakt van een echoapparaat. Tijdens de ingreep bent u bij bewustzijn. Soms wordt deze vorm van anesthesie gecombineerd met sedatie. Om een gedeelte van uw lichaam te verdoven, injecteert de anesthesioloog een verdovend middel rond de zenuwen die op pijn reageren. Meestal zijn de zenuwen die ander gevoel en bewegen mogelijk maken ook tijdelijk uitgeschakeld.

Ruggenprik
 • Spinaal
  Bij spinale anesthesie verdoven we uw hele onderlichaam. U krijgt een injectie laag onderin uw rug. De verdovingsvloeistof komt dan in de ruggenmergvloeistof terecht. Op deze plaats zitten zenuwen die naar het onderlichaam lopen. De verdoving zorgt ervoor dat het hele onderlichaam eerst warm en daarna gevoelloos wordt. Na een tijdje kunt u uw benen niet meer bewegen. Ook voelt u het niet als uw blaas vol raakt. De anesthesioloog let hier op. Soms is het nodig om na de ingreep de blaas te legen met blaaskatheter. 
 • Epiduraal
  Bij epidurale anesthesie krijgt u een injectie in uw rug op de hoogte van de plek waar u geopereerd wordt. Op die plek brengen we meestal ook een infuusslangetje in waarmee we tijdens en na de operatie extra verdovingsvloeistof kunnen toedienen. Omdat de verdoving ook de zenuwen naar de blaas kan verdoven, krijgt u een blaaskatheter.
Bijwerkingen
 • Onvoldoende pijnstilling
  Het kan gebeuren dat de verdoving niet voldoende werkt. U krijgt als het mogelijk is extra verdoving. Helpt dat niet dat dan zal de anesthesioloog samen met u een andere vorm van verdoving kiezen, bijvoorbeeld algehele anesthesie.
 • Lage bloeddruk / trage hartslag
  Door de ruggenprik daalt uw bloeddruk. Soms wordt ook uw hartslag traag. Dit merkt u door een duizelig of flauw gevoel. Daarom houdt de anesthesioloog uw hartslag en bloeddruk nauwkeurig in de gaten. Geef het zelf ook aan als u zich niet goed voelt. De anesthesioloog kan direct medicijnen toedienen om de bloeddruk te verhogen en de hartslag te versnellen.
 • Hoofdpijn
  Na een ruggenprik krijgt u soms hoofdpijn. Dit heeft te maken met te lage druk in de ruggenmergsvloeistof. Deze hoofdpijn is anders dan een ‘gewone’ hoofdpijn omdat de pijn minder wordt bij plat liggen en verergert bij overeind komen. Meestal verdwijnt ze hoofdpijn binnen een week. Is de hoofdpijn zo hevig dat u in bed moet blijven, neem dan contact op met de afdeling Anesthesiologie.
Verdoving van een arm of been
Als alleen (een gedeelte van) uw arm of been wordt verdoofd, krijgt u een injectie met verdovingsvloeistof vlakbij de zenuw(en) van het operatiegebied. Het betreffende lichaamsdeel kan warm worden en gaan tintelen. Geleidelijk aan kunt u het niet meer bewegen.
Als u na de operatie weer naar huis gaat, en de verdoving is nog niet uitgewerkt, moet u extra voorzichtig zijn. Zonder dat u het voelt, kan u dit lichaamsdeel beschadigen. Bij een ingreep aan uw arm of hand is het verstandig een mitella te dragen.

Bijwerkingen
 • Onvoldoende pijnstilling
  Het kan gebeuren dat de verdoving niet voldoende werkt. U krijgt als het mogelijk is extra verdoving. Helpt dat niet dat dan zal de anesthesioloog samen met u een andere vorm van anesthesie kiezen. Bijvoorbeeld extra pijnstillers of algehele anesthesie. 
 • Na de operatie
  Het is normaal dat u na de behandeling tintelingen voelt in uw arm of been. Dit komt meestal omdat de verdoving nog niet helemaal is uitgewerkt. Ook kan het zijn dat de zenuw door de verdoving wat geïrriteerd is geraakt.
 • Toxische reacties
  Tijdens of na het aanbrengen van de verdovingsvloeistof kan een deel hiervan in uw bloed terechtkomen. Dit merkt u door een metaalachtige smaak, tintelingen rond de mond, oorsuizen of een onrustig gevoel.
Als de verdoving is uitgewerkt krijgt u langzaam weer gevoel en kunt u weer bewegen. Uw wond zal geleidelijk aan pijn gaan doen. Hiervoor krijgt u pijnstillers.

Na de behandeling ongemakken en complicaties

Wanneer de verdoving uitgewerkt raakt is het normaal dat u wat last krijgt van de wond. Deze pijn is goed te bestrijden met pijnstillers. U krijgt hiervoor een recept mee.

lees meer

Na de behandeling ongemakken en complicaties

Mogelijke ongemakken

Wanneer de verdoving uitgewerkt raakt is het normaal dat u wat last krijgt van de wond. Deze pijn is goed te bestrijden met pijnstillers. U krijgt hiervoor een recept mee. Ook is het verstandig om een uur vóór de behandeling een pijnstiller in te nemen (bijvoorbeeld paracetamol of ibuprofen) om het grootste deel van de pijn te voorkomen. Door de operatie kan uw wang dik worden. Deze zwelling is na twee dagen het hevigst en slinkt daarna langzaam. Soms ontstaat een bloeduitstorting. De wang verkleurt dan en blijft langer dik. Dit trekt vanzelf weg. Door het verwijderen van de kies ontstaat een gaatje in het kaakbot. Dit is na enkele maanden dichtgegroeid.

Verzorging na de behandeling

Het is belangrijk dat de wond die ontstaat door het verwijderen van uw verstandskies snel en goed heelt. Ook wilt u niet meer last van de behandeling dan nodig is. Het helpt als u na de operatie met een aantal dingen rekening houdt.

lees meer

Verzorging na de behandeling

Het is belangrijk dat de wond die ontstaat door het verwijderen van uw verstandskies snel en goed heelt. Ook wilt u niet meer last van de behandeling dan nodig is. Het helpt als u na de operatie met een aantal dingen rekening houdt.

Risico’s

Roken en alcohol drinken vertragen de wondgenezing. Het is dus beter om dit de eerste dagen na de behandeling niet te doen. Ook kunt u tot drie dagen na de behandeling beter niet in de zon of in een hete omgeving gaan zitten. De kans dat de zwelling toeneemt is dan namelijk groot.

Tandenpoetsen

In verband met een eventuele nabloeding is het verstandig de dag van de ingreep de mond niet te spoelen. U kunt wel uw tanden en kiezen poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond en hechtdraadjes.
Vanaf de dag na de ingreep kunt u ook de wond voorzichtig schoonborstelen. Wij raden u daarbij aan een zachte, niet-elektrische  tandenborstel te gebruiken.

Eten en drinken

Als u last hebt van de behandeling kunt u de eerste dagen het beste zacht voedsel eten. Geleidelijk kunt u dan weer op uw normale voeding over gaan. Ook raden we u aan om in de uren na de behandeling geen hete dranken of warm voedsel te nuttigen. Door de verdoving kunt u namelijk, zonder dat u het merkt, uw mond verbranden of op uw lip of tong bijten.


Complicaties en risico's

We werken voorzichtig en precies. Toch kan het operatief verwijderen van een verstandskies in een enkel geval meer ongemak geven dan verwacht. Het is goed om te weten welke complicaties kunnen optreden en wat u in zo’n geval kunt verwachten of kunt doen aan verzorging.

lees meer

Complicaties en risico's

We werken voorzichtig en precies. Toch kan het operatief verwijderen van een verstandskies in een enkel geval meer ongemak geven dan verwacht. Het is goed om te weten welke complicaties kunnen optreden en wat u in zo’n geval kunt verwachten of kunt doen aan verzorging.

Wanneer pijn of zwelling aanhoudt
Een enkele keer verloopt de genezing van de wond niet zoals het hoort. Is de zwelling of pijn na vier dagen niet minder of wordt deze erger? Of krijgt u koorts boven 39°C? Neemt u dan contact op met de polikliniek MKA.

Nabloeden
Tot 24 uur na de ingreep kan de wond een beetje nabloeden. Dit stopt meestal vanzelf. Wij raden u aan uw mond de eerste dag niet te spoelen. Hierdoor kan het stolsel dat zich in de wond heeft gevormd namelijk weer losraken. Wanneer het bloeden niet stopt, of erger wordt, kunt u de volgende vier stappen volgen:

 1. Neem een gaasje of een schone zakdoek en maak daarmee de mond schoon en droog.
 2. Pak een tweede gaasje en vouw dit dubbel, of leg een knoop in een schone zakdoek. Een ongebruikt theezakje werkt ook goed.
 3. Leg het gaasje, de zakdoek of het theezakje op de wond.
 4. Houd uw tanden een half uur stevig op elkaar. Door de druk die u hiermee uitoefent op de wond zal het bloeden stoppen.

Doof of prikkelend gevoel
Na het verwijderen van een verstandskies uit uw onderkaak, kan één zijde van het voorste gedeelte van uw tong doof of prikkelend aanvoelen. Ook kunt u doofheid of een prikkeling voelen in uw onderlip of kin. Dit komt door een tijdelijk verminderde functie van de tonggevoelszenuw of de gevoelszenuw van lip en onderkin. De prikkeling of doofheid verdwijnt meestal binnen een paar weken. De gevoelloosheid heeft geen invloed op het bewegen van uw tong- of gezichtsspieren.

Beschadiging andere kies of vulling
Ondanks het feit dat we uiterst voorzichtig werken, kan het zijn dat er tijdens de operatie wat druk uitgeoefend moet worden op een buurkies. Een deel van die kies, of een vulling daarin, kan dan afbreken. Gelukkig komt dit niet vaak voor. Wij zullen dit aan uw tandarts laten weten zodat hij of zij dit kan herstellen.

Open verbinding tussen mondholte en neusbijholte
Na het verwijderen van een verstandskies uit de bovenkaak kan een verbinding ontstaan tussen de mondholte en de neusbijholte.


Kosten van verstandskies laten verwijderen

Het hangt af van uw zorgverzekering of u de verwijdering van uw verstandskies moet betalen.

lees meer

Kosten van verstandskies laten verwijderen

Het hangt af van de ingreep of het binnen uw verzekering valt. Wanneer het een gecompliceerde extractie is, valt het vaak binnen de basisverzekering. Voor een eenvoudige ingreep moet u aanvullend verzekerd zijn. 
inloggen