Patientenzorg Behandelingen Verwijderen brughoektumor

Tijdens de operatie

De ingreep wordt onder algehele narcose uitgevoerd. Om de kans op beschadeging van de aangezichtszenuw tijdens de operatie te verkleinen, werkt de neurochirurg met een microscoop om zo op de millimeter nauwkeurig te opereren. lees meer

Tijdens de operatie

Om de kans op beschadeging van de aangezichtszenuw tijdens de operatie te verkleinen, werkt de neurochirurg met een microscoop om zo op de millimeter nauwkeurig te opereren. Er bestaan verschillende operatieroutes. De keuze hangt af van de grootte van uw tumor, uw gehoorfunctie en de voorkeur van de neurochirurg.
 • Retrosigmoïdaal (“achter het oor”)
 • Translabyrintair (“via het oor”)
Om de kans op beschadiging van de aangezichtszenuw (nervus facialis) tijdens de operatie te verkleinen, werkt de chirurg met een operatiemicroscoop. Zo kan er op de millimeter nauwkeurig geopereerd worden. Om de aangezichtszenuw zo min mogelijk in gevaar te brengen, kiest de chirurg er soms voor om een heel klein restant van de tumor te laten zitten. Dit beslissen we tijdens de operatie aan de hand van het verloop van de operatie. Omdat een brughoektumor niet kwaadaardig is, vormt het restant dat achterblijft geen direct gevaar en is er weinig kans dat deze weer gaat groeien.

Retrosigmoïdale operatieroute (“achter het oor”)

De operatie wordt onder algehele narcose uitgevoerd. Uw hoofd komt in een hoofdsteun te liggen. De huidsnede maakt de neurochirurg enkele centimeters achter uw oor en loopt in een boogje. Om toegang te krijgen tot de brughoek wordt er een kleine opening gemaakt in uw schedel door een klein beetje bot weg te nemen en het onderliggende hersenvlies te openen. Het gedeelte van de kleine hersenen (cerebellum) dat voor de brughoek ligt, wordt zo nodig voorzichtig opzij gehouden met een spatel. Het gedeelte van de tumor dat in de brughoek ligt, komt hierdoor goed in beeld. Om de tumor goed te kunnen zien en veilig te kunnen verwijderen, gebruikt de neurochirurg een operatiemicroscoop en microchirurgische instrumenten. Na verwijdering van de tumor wordt het weefsel opgestuurd en onderzocht door een patholoog-anatoom (weefseldeskundige). De chirurg sluit het hersenvlies. De kleine opening in de schedel kan eventueel opgevuld worden met het eerder verwijderde botmateriaal, waarna de chirurg de huid weer sluit.

Translabyrintaire operatieroute (“via het oor”)

Bij vrij kleine tumoren, waarbij het gehoor onbruikbaar is, kan de operatie op een andere manier uitgevoerd worden. Ook deze operatie wordt uitgevoerd onder algehele narcose en de huidsnede wordt in een boogje, enkele centimeters achter het oor gemaakt. Daarna gaat de chirurg verder via het rotsbeen, waarbij het evenwichtsorgaan (labyrint) en daarna de inwendige gehoorgang geopend worden. Hierdoor heeft de arts goed zicht op de inwendige gehoorgang. Deze manier van opereren wordt alleen gekozen als de patiënt een volledig (of bijna volledig) uitgevallen gehoor heeft, omdat deze manier van opereren het gehoor zou kunnen beschadigen als dat nog wel zou werken.


 

Contact

Afdeling Neurochirurgie

(024) 361 66 04

Brughoektumor

Een brughoektumor (vestibulair schwannoom) is een goedaardig gezwel die ontstaat in de inwendige gehoorgang en kan uitgroeien naar de brughoek, het gebied tussen de hersenstam en de kleine hersenen. lees meer

Voorbereiding

Voorafgaand aan de operatie moet u uw haren wassen met een desinfecterend middel. U krijgt hiervoor instructies op de polikliniek of op de verpleegafdeling. Daarnaast gelden de algemene voorbereidingen voor een operatie. Denk hierbij aan nuchter zijn of medicijngebruik. lees meer

Na de operatie

De meeste patiënten zijn binnen 3 tot 5 dagen na de operatie zover hersteld dat ze naar huis kunnen. Vanaf 48 uur na de operatie mag u uw haren wassen met een milde shampoo. Tot 6 weken na de operatie mag u uw haren niet permanenten of kleuren. lees meer

Na de operatie

Na de operatie komt u, als dat mogelijk is, op een eenpersoonskamer op de verpleegafdeling Neurochirurgie. Hier controleert de verpleegkundige regelmatig uw bewustzijn, bloeddruk, pupilreflexen en de wond. Afhankelijk van uw herstel en lichamelijke conditie kunt u vaak al snel beginnen met revalideren en mobiliseren. Hierbij kunnen een fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut worden ingeschakeld. De meeste patiënten zijn binnen 3 tot 5 dagen na de operatie zover hersteld dat ze naar huis kunnen. Vanaf 48 uur na de operatie mag u uw haren wassen met een milde shampoo. Tot 6 weken na de operatie mag u uw haren niet permanenten of kleuren.

Afhankelijk van hoe snel het herstel verloopt, mag u naar huis. Als u hechtingen heeft die niet oplosbaar zijn, kunt u deze na 8 dagen bij uw huisarts laten verwijderen. Uw behandelend arts bespreekt met u het afbouwen van de pijnstilling. Ook bespreekt de arts wanneer u weer mag sporten of autorijden.

Mogelijke gevolgen van de behandeling

Omdat een brughoektumor op een moeilijke plek zit waar veel zenuwen lopen, is een behandeling niet altijd zonder gevolgen lees meer

Mogelijke gevolgen van de behandeling

Omdat een brughoektumor op een moeilijke plek zit waar veel zenuwen lopen, is een behandeling niet altijd zonder gevolgen. Welke (blijvende) restverschijnselen u kunt ondervinden, hangt af van een groot aantal factoren, zoals het soort behandeling dat u krijgt, de grootte van de tumor en met name de plaats van de tumor ten opzichte van de zenuwen. Uiteraard doen we altijd ons uiterste best om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Risico’s van een behandeling bespreken we altijd vooraf uitvoerig met u.

Mogelijke restverschijnselen na een operatie
Het verwijderen van een brughoektumor is een grote operatie. Het herstel duurt meestal ongeveer 4-6 weken. Door de omvang en duur van de operatie kunt u na de operatie last hebben van hoofdpijn en vermoeidheid. Vaak is dit tijdelijk. De meeste patiënten herstellen snel en kunnen daarna sociaal en professioneel weer functioneren zoals voor de operatie. De belangrijkste negatieve gevolgen die na een operatie op kunnen treden zijn:

Gehoorverlies/uitval

In de meeste gevallen is het helaas niet mogelijk om de gehoorzenuw te sparen tijdens de operatie doordat de tumor om de zenuwvezels van de gehoorzenuw zit. Het gevolg hiervan is een doof oor aan die zijde. Bij kleinere tumoren is het soms wel mogelijk om de gehoorzenuw te sparen, maar het gehoor zal hierdoor niet verbeteren. Doofheid aan één oor geeft in het begin vaak problemen. Het is lastiger om te horen waar geluid vandaan komt en om gesprekken te volgen in een rumoerige omgeving. De meeste mensen leren hier snel mee omgaan of waren dit al gewend, omdat ze voor de operatie al gehoorproblemen hadden.

Oorsuizen (tinnitus)

Veel mensen hebben voor de operatie al last van oorsuizen aan de kant van de brughoektumor. In sommige gevallen kan het oorsuizen verdwijnen. Maar het kan juist ook na de operatie ontstaan, onveranderd aanwezig blijven of verergeren. De oorzaak hiervan is niet duidelijk en een goede behandeling hiertegen is er helaas nog niet.

Evenwichtsklachten

Soms zijn er voor de operatie al evenwichtsklachten. Deze kunnen ook door de ingreep ontstaan of tijdelijk verergeren. In bijna alle gevallen neemt bij uitval van het evenwichtsorgaan, het evenwichtsorgaan aan de andere zijde de evenwichtsfunctie in de loop van enkele weken over. Houdings- en bewegingsoefeningen en een actieve manier van leven kunnen dit proces ondersteunen. Het komt zelden voor dat evenwichtsklachten blijven bestaan.

Aangezichtszenuw

De aangezichtszenuw die de aangezichtsspieren aanstuurt loopt midden door het operatiegebied en kan na een operatie door lokale zwelling tijdelijk minder goed functioneren. De aangezichtsspieren kunnen hierdoor minder goed worden aangespannen. Hierdoor kan er een hangende gezichtshelft met klachten van uw oog en mond ontstaan. Het kan enkele maanden tot een half jaar of langer duren voordat de zenuw weer hersteld is. Een blijvend verlamde gezichtshelft als gevolg van de operatie komt helaas ook voor en de kans hierop neemt toe als de tumor groter is. Tijdens de operatie werkt de chirurg met een operatiemicroscoop en wordt er een speciale monitor gebruikt om de kans op beschadiging van de aangezichtszenuw zo klein mogelijk te maken.

Uitslag weefsel­onderzoek

Na de operatie stuurt de neurochirurg het tumorweefsel naar de afdeling Pathologie voor verder onderzoek. De uitslag van het weefselonderzoek komt meestal na 5 tot 10 dagen binnen. lees meer

Uitslag weefsel­onderzoek

Na de operatie stuurt de neurochirurg het tumorweefsel naar de afdeling Pathologie voor verder onderzoek. Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek kan de behandelend arts u meer vertellen over de aard van de tumor, de prognose en de nabehandeling. De uitslag van het weefselonderzoek komt meestal na 5 tot 10 dagen binnen.

Elke maandag is er een multidisciplinair overleg waarbij de geopereerde patiënten worden besproken. Als de uitslag van het weefselonderzoek beschikbaar is, wordt er een behandeladvies opgesteld. Deze uitslag en het behandeladviesbespreken we met u op de polikliniek.

Complicaties

Na iedere operatie en narcose kunnen er complicaties optreden. Als u last krijgt van bepaalde symptomen, neem dan contact op met uw behandelend arts. lees meer

Complicaties

Na iedere operatie en narcose kunnen er complicaties optreden. Een operatie aan een brughoektumor vormt hierop geen uitzondering. De kans op bepaalde complicaties hangt sterk af van een aantal factoren. De neurochirurg informeert u voor de operatie over mogelijke complicaties.

Heeft u een van de onderstaande symptomen? Neem dan contact op met uw behandelend arts via de afdeling Neurochirurgie.
 • zwelling, roodheid, pijn van de wond
 • openspringen of pus uit de wond
 • hoge koorts
 • lekkage van helder vocht uit de wond
 • last van het licht (fotofobie)
 • ernstige hoofdpijn
 • toenemende sufheid

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

In het Radboudumc is een lange en brede ervaring met de diagnostiek en behandeling van zeldzame brughoektumoren in een multidisciplinair team en wordt ook onderzoek op dit gebied gedaan. Wij zijn als expertise centrum erkend door het ministerie van VWS.
 • Medewerkers
 • Intranet