Patientenzorg Behandelingen Verwijderen oorontsteking

Wat is een cholesteatoom (oorontsteking)?

Cholesteatoom is een overmatige vorming van hoornschilfers. Dit kan zorgen voor beschadiging van de gehoorbeentjes. Cholesteatoom ontstaat doordat uw trommelvlies naar binnen groeit. Dit merkt u meestal door gehoorverlies. Ook kan een infectie ontstaan die kan leiden tot een loopoor.

Contact

Afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde

(024) 361 35 06
(024) 361 49 26

Voor de behandeling

Enkele weken voor de operatie heeft u een afspraak met de arts die de operatie uitvoert. Hij of zij geeft u informatie en neemt een nieuwe hoortest bij u af.

lees meer

Voor de behandeling

Antibiotica

Het kan zijn dat u rond de operatie een antibioticakuur tegen infecties nodig heeft. Als u overgevoelig bent voor een bepaald antibioticum, laat dit dan op tijd weten aan de arts.

Opname

U krijgt telefonisch bericht over de datum wanneer we u opnemen. We kunnen u oproepen voor de Chirurgische Dagbehandeling of voor opname op de Verpleegafdeling Keel-, Neus en Oor. De opname vindt meestal plaats op de dag vóór de operatie of op de dag zelf.

U meldt zich op de afgesproken tijd op de Verpleegafdeling of op de Chirurgische dagbehandeling. Als uw operatie op de dag van de opname plaatsvindt, bent u nuchter. Dit houdt in dat u 6 uur voor de operatie niets mag eten. Tot 2 uur voor de ingreep mag u heldere dranken drinken, zoals water, thee en zwarte koffie. Daarna mag u niets meer drinken. Vaak blijft u na de operatie nog 1 nacht in het ziekenhuis. Bij een dagbehandeling, kunt u dezelfde dag al naar huis.

De behandeling

In een vroeg stadium kunnen we cholesteatoomvorming behandelen door het trommelvlies schoon te zuigen. Als dit niet mogelijk is, verwijderen we het cholesteatoom operatief. Er zijn 2 mogelijkheden:

 • Bij deze operatie laten we uw gehoorgang intact.

  lees meer


  Posterieure tympanotomie en MRI

  Bij deze operatie laten we uw gehoorgang intact. We maken een huidsnede achter uw oor. Het bot achter uw oorschelp boren we open. Door deze huidsnede kan uw oorschelp tijdelijk verdooft aanvoelen. Via de huidsnede bereiken we uw middenoor waar we het cholesteatoom verwijderen. Het is mogelijk om meteen de gehoorbeenketen te herstellen. Soms kiezen we ervoor om dit tijdens een tweede operatie te doen.

  Controle

  Na de operatie krijgt u drukverband om uw hoofd. Dit mag er de volgende dag weer af. In uw gehoorgang zit dan nog een gaasje. Dit gaasje verwijdert uw huisarts of u zelf 1 week na de operatie. U kunt meestal dezelfde dag of de dag na de operatie naar huis. Na ongeveer 6 weken komt u voor gehoorcontrole terug op de polikliniek.

  Als het nodig is controleren we ongeveer 1 jaar na de eerste ingreep of er nog cholesteatoom is teruggekomen. Tijdens de controle kunnen we uw gehoor ook weer verder verbeteren. Als de gehoorbeenketen tijdens de eerste ingreep al is hersteld, kan het zijn dat we na 1 jaar ook een MRI scan maken om te controleren of het cholesteatoom is teruggekomen. Hierdoor is een  tweede operatie niet altijd nodig. De MRI scan herhalen we over het algemeen na 3 en 5 jaar.

  Doel van de operatie

  Het belangrijkste doel van de operatie is het verwijderen van cholesteatoom. Zeker na een tweede operatie of een MRI die geen cholesteatoom laat zien, is de kans groot dat het cholesteatoom in de toekomst wegblijft.

 • Radicaaloperatie

  Bij een radicaaloperatie maken we achter of in uw oor een huidsnede. Vervolgens boren we een holte. Hierdoor ontstaat een verbinding met de gehoorgang. Door deze huisnede kan uw oorschelp na de operatie tijdelijk verdoofd aanvoelen. We verwijderen het cholesteatoom en een deel van het trommelvlies. Het middenoor sluiten we met een bindweefselvliesje. Dit vliesje halen we uit een spier boven uw oor of van kraakbeen uit uw oorschelp. Als het nodig en mogelijk is, herstellen we uw gehoorbeenketen.

  Aan het eind van de operatie vullen we de holte met gaas. Ook krijgt u drukverband om uw hoofd. Dit mag er de volgende dag weer af. Het gaas verwisselen we na 1 week, dan verwijderen we ook de hechtingen. Bij controlebezoeken op de polikliniek verwisselt de arts het gaas nog een aantal keer. Doordat de holte open is, komt u regelmatig op controle bij de oorarts. De arts verwijdert dan uw oorsmeer. Houdt er rekening mee dat er geen water in uw oor mag komen.

  De arts kijk tijden de tijdens de nacontroles door uw gehoorgang  of er opnieuw cholesteatoom ontstaat. Wanneer dit het geval is, is het mogelijk dit meteen te verwijderen.


Na de behandeling

Als alles goed verloopt, mag u de volgende dag naar huis. Als we u opnemen op de Chirurgische Dagbehandeling, kunt u dezelfde dag het ziekenhuis verlaten

lees meer

Na de behandeling

Als we u opnemen op de verpleegafdeling Keel-, Neus en Oor blijft u in principe 1 nacht slapen. Als alles goed verloopt, mag u de volgende dag naar huis. Als we u opnemen op de Chirurgische Dagbehandeling, kunt u dezelfde dag het ziekenhuis verlaten.

Pijnstilling

Voordat u naar huis gaat, bespreekt de verpleegkundige met u welke pijnstilling u thuis mag gebruiken.

Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Ook bij deze operaties kunnen er complicaties ontstaan, zoals een nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Ondanks dat het cholesteatoom tegen uw evenwichtsorgaan, de aangezichtszenuw en het binnenoor kan groeien. Treedt hieraan zelden schade op door de operatie. In uitzonderlijke gevallen kunt u last krijgen van duizeligheid of oorsuizen. Een kleine aftakking van uw aangezichtszenuw zorgt voor een deel van uw smaak. Soms moeten we deze zenuw tijdens de operatie verwijderen. Hierdoor kunt u tijdelijk een metaalachtige smaak krijgen. Over het algemeen gaat dit over. Wel kan uw gehoor na de operatie slechter zijn dan vóór de operatie.

Leefregels

 • Houd het drukverband 24 uur na de operatie om.
 • De komende 6 weken mag er (soms langer) geen water in uw oor komen. U mag uw haren alleen wassen met een kopje op uw geopereerde oor, zodat er geen water in loopt.
 • U mag uw neus alleen snuiten zonder uw neusgaten dicht te knijpen.
 • U moet de eerste 2 weken na de operatie rustig aan doen. Hierna kunt u weer langzaam beginnen met uw dagelijkse bezigheden.
 • De eerste 3 weken na de operatie mag u geen druk op uw oor zetten. Voorkom dat u moet bukken, tillen of persen.

Het onderzoek

Met een microscoop onderzoekt de arts of er afwijkingen zijn aan uw uitwendige gehoorgang, het trommelvlies of de gehoorbeentjes. Vaak meet de arts uw gehoorverlies met een hoortest (audiogram). Hierbij kan de arts zien of de oorzaak van uw slechthorendheid in uw midden- of binnenoor zit.

Leefregels

Na de operatie moet u rekening houden met een aantal leefregels. Er mag bijvoorbeeld geen water in uw oor komen.

 • Uw binnenoor mag 6 weken niet nat worden. Neem contact op met uw arts als u in de eerste 2 weken last krijgt van acute duizeligheidsklachten, een loopoor, oorsuizen, koorts, pijn of zwelling.

  lees meer


  Na Posterieure tympanotomie en MRI

  • Bij de eerste controle verwijdert de verpleegkundige het tampongaas en eventueel niet oplosbare hechtingen. In overleg kunt u de tampongaas ook zelf thuis verwijderen. Dit wordt met u besproken na de operatie.
  • Gedurende 6 weken mag uw binnenoor niet nat worden. Plaats daarom tijdens het douchen de douchekop onder uw hals. Was uw haren aan de wastafel met een bekertje op het geopereerde oor. Vraag iemand u hierbij te helpen.
  • Vermijd drukverhogende momenten in de eerste 4 weken. Vliegen, tillen, bergsport en niezen (als u moet niezen, nies met uw mond open) verhogen de druk op uw oor, probeer dit te voorkomen. Als u verkouden bent haal dan voorzichtig uw neus op. Snuit uw neus liever niet. Als dit toch nodig is, snuit uw neus dan zonder uw neusgaten dicht te houden. 
  • Meestal kunt u na 1 week uw werk hervatten. Dit bespreekt de verpleegkundige met u tijdens uw eerste controlebezoek op de polikliniek KNO.
  • Bij de eerste controle verwijderen we eventueel niet oplosbare hechtingen.
  • Neem contact op met uw arts als u in de eerste 2 weken last krijgt van acute duizeligheidsklachten, een loopoor, oorsuizen, koorts, pijn of zwelling.
  Na 6 weken komt u op controle bij uw KNO arts.
   

 • Na een radicaaloperatie

  • Bij de eerste controle na 1 week op de polikliniek KNO verwijdert de verpleegkundige de tampon en eventuele (niet oplosbare) hechtingen. Het kan dat de tampon meerdere malen verwisseld moet worden vanwege de open holte.
  • Uw binnenoor mag 10 dagen niet nat worden. Plaats daarom tijdens het douchen de douchekop lager dan uw hals. Was uw haren aan de wastafel met een bekertje op uw geopereerde oor. Vraag iemand u hierbij te helpen.
  • Meestal kunt u na  1 week weer werken. Tijdens  de 1e controle bespreekt de verpleegkundige dit met u.
  • Gebruik geen watten of oordoppen in uw geopereerde oor.
  • Vermijd drukverhogende momenten in de eerste 4 weken. Vliegen, tillen, bergsport en niezen verhogen de druk op uw oor, probeer dit te voorkomen. Als u moet niezen, nies dan met uw mond open. Als u verkouden bent haal dan voorzichtig uw neus op. Snuit uw neus liever niet. Als dit toch nodig is, snuit uw neus dan zonder uw neusgaten dicht te houden.
  • Neem bij zwelling of koorts contact op met uw arts.
  6 weken na de operatie komt u op controle bij uw KNO arts.

Afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

lees meer

Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet