Patientenzorg Behandelingen Verwijderen osteosynthese materiaal

Verwijderen van osteosynthese materiaal

In overleg met de behandelend arts is besloten om osteosynthese materiaal met een operatie te verwijderen uit uw been, enkel of arm. Osteosynthese materiaal is meestal een schroef, plaatje, pin of draad dat is ingebracht na een botbreuk.

lees meer

Verwijderen van osteosynthese materiaal

In overleg met de behandelend arts is besloten om osteosynthese materiaal met een operatie te verwijderen uit uw been, enkel of arm. Dit zijn platen, pennen en schroeven. De behandeling vindt plaats op de verpleegafdeling Orthopedie, de Short Stay Unit (SSU) of tijdens een dagopname op de Dagbehandeling Operatiekamers van het Radboudumc.
 
Osteosynthese materiaal is meestal een schroef, plaatje, pin of draad dat is ingebracht na een botbreuk. Het zorgt voor extra stevigheid tijdens de genezing. Een implantaat heeft de bedoeling om levenslang in het lichaam te blijven zitten. Soms kan dit materiaal zorgen voor irritatie, pijn of beperkingen in bewegen. Ook kan het verdere genezing na een infectie tegenwerken. We kunnen dan besluiten om het implantaat te verwijderen. Het materiaal gooien we na de operatie weg. U kunt het ook meekrijgen als u dat graag wilt.


Contact

 • (024) 361 38 08


Diagnose en onderzoek

De arts kan besluiten om het osteosynthese materiaal te verwijderen door uw klachten te beoordelen en door een röntgenfoto te maken.

Voorbereiding

U krijgt telefonisch bericht over de datum van opname. De behandeling gebeurt onder anesthesie (verdoving/narcose). Daarom brengt u vooraf een bezoek aan het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog.

lees meer

Voorbereiding

U krijgt telefonisch bericht over de datum van opname. We kunnen u opnemen op de Dagbehandeling Operatiekamers, de Short Stay Unit of de verpleegafdeling Orthopedie.
 
De behandeling gebeurt onder anesthesie (verdoving/narcose). Daarom brengt u vooraf een bezoek aan het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog. Tijdens dit gesprek beoordeelt de anesthesioloog uw algehele gezondheidstoestand. U krijgt ook uitleg over de mogelijke vormen van anesthesie en de gang van zaken rondom de operatie.


De behandeling

De arts bekijkt of het bot voldoende hersteld en stevig genoeg is. Als dit het geval is, verwijdert hij of zij het osteosynthese materiaal. Hierbij maakt de arts meestal gebruik van het litteken van de vorige operatie.

lees meer

De behandeling

De arts bekijkt of het bot voldoende hersteld en stevig genoeg is. Als dit het geval is, verwijdert hij of zij het osteosynthese materiaal. Hierbij maakt de arts meestal gebruik van het litteken van de vorige operatie. Uw lichaam maakt littenkenweefsel of nieuw bot aan om de holtes van de schroeven en pennen op te vullen. De arts sluit de huid meestal met oplosbare hechtingen. Vervolgens legt hij of zij een drukverband aan.

Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals een nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Soms moet de chirurg een extra toegang maken om het materiaal te kunnen verwijderen. U houdt dan een groot litteken over.

Na de behandeling

Als u opgenomen wordt op de Short Stay Unit of de verpleegafdeling Orthopedie, blijft u daar in principe een of meerdere nachten. Voordat u naar huis gaat bespreekt de verpleegkundige met u welke pijnstilling u thuis mag gebruiken.

lees meer

Na de behandeling

Als u opgenomen wordt op de Short Stay Unit of de verpleegafdeling Orthopedie, blijft u daar in principe een of meerdere nachten. Als u opgenomen wordt op de Dagbehandeling Operatiekamers, kunt u dezelfde dag naar huis.

Leefregels

 • Na 48 uur mag het drukverband eraf.
 • Als het drukverband verwijderd is mag u douchen. U mag de wond bedekken met een pleister.
 • Leg uw geopereerde arm of been de eerste 48 uur zoveel mogelijk omhoog.
 • Meestal mag u na de operatie alles weer bewegen en belasten. De arts kan twijfelen over de stevigheid van het bot. Hij of zij kan dan gips aanleggen of het advies geven om tijdelijk uw arm of been niet te belasten.
 • Vermijd contactsport, overleg hierover met uw chirurg.
 • Heeft u oplosbare hechtingen? Dan hoeft u niets te doen. Let op: ga de eerste week na de behandeling niet in bad en douche niet te heet. De hechtingen kunnen daardoor eerder dan gewenst oplossen.
 • Heeft u niet oplosbare hechtingen? Dan verwijdert uw huisarts deze of we doen dit op de polikliniek .Bij uw ontslag hoort uw wanneer de hechtingen eruit mogen.

Pijnstilling

Voordat u naar huis gaat bespreekt de verpleegkundige met u welke pijnstilling u thuis mag gebruiken. Dit gebeurt in overleg met de anesthesioloog.


Contact opnemen

Neem contact op met uw huisarts, de Dagbehandeling Operatiekamers, de polikliniek Heelkunde of Orthopedie als de wond ontstekingsverschijnselen vertoont, uw temperatuur stijgt tot boven de 38.0˚ Celsius of als u zich zorgen maakt.

lees meer

Contact opnemen

Bij de volgende problemen neemt u contact op met uw huisarts, de Dagbehandeling Operatiekamers, de polikliniek Heelkunde of de polikliniek Orthopedie:

 • Als de wond ontstekingsverschijnselen vertoont. Voorbeelden van ontstekingsverschijnselen zijn: erg rode of geïrriteerde wond en zwelling.
 • Uw temperatuur stijgt tot boven de 38.0˚ Celsius.
 • Als u zich zorgen maakt of vragen heeft. 

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de Dagbehandeling Operatiekamers (024) 366 63 66, polikliniek Heelkunde (024) 361 38 08, polikliniek Orthopedie (024) 361 44 71 of Short Stay Unit (024) 361 34 73.

Avond, nacht en weekend

Bent u opgenomen geweest op de Dagbehandeling Operatiekamers en doorverwezen via de polikliniek Heelkunde dan kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van het Radboudumc: (024) 361 11 11. Vraag naar de arts die dienst heeft. Bent u opgenomen geweest op de Dagbehandeling Operatiekamers en doorverwezen door de polikliniek Orthopedie dan kunt u bellen met telefoonnummer: (024) 361 44 90. U kunt vragen naar de arts die dienst heeft. Bent u opgenomen geweest op de Short Stay Unit, dan kunt u bellen met verpleegafdeling Heelkunde A40: (024) 361 68 62. Als het nodig is neemt hij of zij contact op met de arts die dienst heeft.


Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Naar uw afspraak


Uw afspraak

De behandeling vindt plaats op de Dagbehandeling Operatiekamers, de Short Stay Unit of de verpleegafdeling Orthopedie. Dit hangt onder andere af van op welke afdeling het osteosynthese materiaal is geplaatst en of de verwijdering in een dagbehandeling kan of niet.


Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Dagbehandeling Operatiekamers
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

 

 

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 798 (Dagbehandeling Operatiekamers)


Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 737
 • Medewerkers
 • Intranet