Patiëntenzorg Behandelingen Wait-and-see beleid Hematologie

Wat is een wait-and-see beleid?

In sommige gevallen wordt aan u voorgesteld om uw ziekte voorlopig niet te behandelen, maar waakzaam af te wachten. Hier wordt voor gekozen als starten met een behandeling niet zorgt voor een langere overlevingsduur of zelfs nadelig voor u kan zijn. lees meer

Wat is een wait-and-see beleid?

In sommige gevallen wordt aan u voorgesteld om uw ziekte voorlopig niet te behandelen, maar waakzaam af te wachten. We noemen dit een wait-and-see beleid. Sommige vormen van kanker ontwikkelen zich namelijk zeer langzaam en/of geven pas na vele jaren klachten. 

Redenen om voor een wait-and-see beleid te kiezen zijn onder andere:

  • Dat starten met een behandeling niet zorgt voor een langere overlevingsduur
  • Dat er bij een behandeling bijwerkingen voor kunnen komen die een nadelig effect hebben op uw kwaliteit van leven
  • Het effect van de beschikbare medicijnen bij een eventuele herhaling van een behandeling minder kan zijn. Als u geen klachten heeft en u toch behandeld zou worden, kan er een behandel­mogelijkheid verspeeld worden

Tijdens een wait-and-see beleid wordt u goed in de gaten gehouden. U heeft op regelmatige basis controle afspraken om te kijken hoe uw ziekte zich verder ontwikkelt. Als uw situatie verandert, wordt door uw behandelend arts bekeken of het wel of niet beter is om te starten met een behandeling. 

Een wait-and-see beleid kan worden toegepast bij onder andere multipel myeloom, indolente (niet agressieve) non-Hodgkin lymfomen, de ziekte van Waldenström, chronische lymfatische leukemie (CLL) en soms ook bij hairy cell leukemie.

Duur van een wait-and-see beleid

Hoe lang een wait-and-see beleid duurt kan enorm verschillen. Het kan maanden tot jaren duren voordat er gestart wordt met een behandeling. Dit is afhankelijk van het beloop van uw ziekte en de klachten die zich bij u ontwikkelen. 

Omgaan met een wait-and-see beleid

Een wait-and-see beleid kan voor onrust of onzekerheid zorgen. Het kan ook lastig zijn om aan uw omgeving uit te leggen dat er (nog) niet gestart wordt met behandelen. Wij adviseren u niet met zorgen en twijfels rond te blijven lopen, maar om deze te bespreken met uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of verpleegkundige.

Meer informatie

Op de website van patiëntenorganisatie Hematon leest u meer over wait-and-see beleid.


Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet