De behandeling en het behandelteam

De verpleegkundige, wondconsulent of verpleegkundig specialist regelt samen met de transferverpleegkundige de thuiszorg van uw kind. De verpleegkundige bestelt de materialen voor de wondzorg bij de firma MediReva. De arts of verpleegkundige bepaalt hoe vaak het verband moet worden verwisseld en de thuiszorgverpleegkundige verzorgt de behandeling thuis. Neem contact op met hem of haar bij vragen of problemen. Als het nodig is, neemt de thuiszorgverpleegkundige contact op met firma MediReva of met het ziekenhuis.

De werking en het aanbrengen

Bij negatieve druktherapie ontstaat een negatieve (subatmosferische) druk in de wond. Een pomp zuigt lucht en overtollig wondvocht af via schuimverband of gaas dat in de wond is aangebracht. De negatieve druktherapie stimuleert de doorbloeding en wondgenezing. lees meer

De werking en het aanbrengen

Bij negatieve druktherapie ontstaat een negatieve (subatmosferische) druk in de wond. Een pomp zuigt lucht en overtollig wondvocht af via schuimverband of gaas dat in de wond is aangebracht. De negatieve druktherapie stimuleert de doorbloeding en wondgenezing.
De therapie bestaat uit 2 belangrijke onderdelen: een verbandmaterialenpakket
en een pomp. Er zijn 2 soorten pompen:
 • De ActiVAC: een kleine pomp met een opvangbeker in een draagtasje, met name voor de thuissituatie.
 • De InfoVAC: een grote pomp, die vaak wordt gebruikt in het ziekenhuis.
Bij negatieve druktherapie bedekt een speciaal schuim- of gaasverband de wond, met daaroverheen folie. In het folie wordt een klein gat ter grootte van een 2-euromunt geknipt en een zuignap geplakt, de Trackpad. Een drain verbindt de Trackpad met de pomp. De pomp zuigt continu aan de wond en zorgt voor afvoer van overtollig wondvocht naar de opvangbeker. Uw kind kan hierdoor een licht trekkend, pijnlijk gevoel ervaren. Dit gevoel verdwijnt meestal na 10 tot 15 minuten.

De behandeling en het behandelteam

De verpleegkundige, wondconsulent of verpleegkundig specialist regelt samen met de transferverpleegkundige de thuiszorg van uw kind. lees meer

Verwisselen van het wondverband

De thuiszorgverpleegkundige komt bij uw kind langs voor het wisselen van het wondverband en om te controleren of de negatieve druk goed werkt. lees meer

Verwisselen van het wondverband

De thuiszorgverpleegkundige komt bij uw kind langs voor het wisselen van het wondverband en om te controleren of de negatieve druk goed werkt. Hij of zij vervangt het verbandmateriaal en wondfolie minimaal 2 keer per week. De opvangbeker en/ of y-connector (bij meerdere wonden) worden één keer per week vervangen of wanneer de beker vol is. Sommige kinderen ervaren het verwisselen van het verband als gevoelig of pijnlijk. Dit is afhankelijk van hun conditie, de plaats en ernst van de wond en het type wond. De behandelend arts of verpleegkundige schrijft zo nodig pijnmedicatie voor. Als de arts het nodig vindt, wordt het verband onder
narcose verwisseld.
De arts kan ook bepalen dat de behandeling in het ziekenhuis moet plaatsvinden. De thuiszorg moet daarvan op de hoogte gesteld worden door middel van een overdracht en kan thuis helpen bij problemen.

Duur van de behandeling

Voor een optimale werking is het van belang dat de therapie 24 uur per dag plaatsvindt. De duur van de behandeling hangt af van een aantal factoren. lees meer

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling hangt af van:
 • het type en de ernst van de wond
 • het genezingsvermogen van het lichaam
 • het gewenste resultaat
 • de oorzaak van de wond (ziekte of ongeval)
 • het gebruik van medicijnen
 • onderliggende aandoeningen, zoals diabetes
Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de therapie 24 uur per dag plaatsvindt. Tijdens de therapie bekijken de arts en/of verpleegkundige regelmatig of verdere therapie nodig is of bijgesteld moet worden.

Dagelijkse activiteiten

Tijdens de therapie kunnen de dagelijkse activiteiten van uw kind gewoon doorgaan. Ook naar school gaan met VAC therapie is mogelijk. lees meer

Dagelijkse activiteiten

Tijdens de therapie kunnen de dagelijkse activiteiten van uw kind gewoon doorgaan. Ook naar school gaan met VAC therapie is mogelijk. De pomp heeft een oplaadbare batterij. Wanneer de batterij is opgeladen, heeft een ActiVAC een minimale gebruiksduur van 8 uur en een InfoVAC een gebruiksduur van 6 uur. Met een opgeladen batterij kan uw kind gaan en staan waar hij of zij wil, zonder gebonden te zijn aan een stopcontact. Het wondfolie is waterdicht, waardoor het mogelijk is om kort te douchen. Pas wel op dat het verband niet losweekt en voorkom dat de pomp in aanraking komt met water. Koppel tijdens het douchen de pomp af door de klemmetjes dicht te zetten en de drain los te koppelen.

Alarmmeldingen van de pomp

De alarmfuncties van de VAC-pomp zorgen voor een veilige toepassing van de therapie. Het scherm op de pomp laat zien waarom het alarm is afgegaan en wat er moet gebeuren om de alarmsituatie weer op te heffen. lees meer

Alarmmeldingen van de pomp

De alarmfuncties van de VAC-pomp zorgen voor een veilige toepassing van de therapie. Het scherm op de pomp laat zien waarom het alarm is afgegaan en wat er moet gebeuren om de alarmsituatie weer op te heffen. Wanneer er een probleem is met de negatieve druktherapie, probeer dit dan in eerste instantie zelf op te lossen. U vindt de beschrijving van de pomp in de koffer. Hierin staat precies beschreven welke alarmen de pomp kan aangeven en wat er aan de hand kan zijn. Komt u er zelf niet uit? Neem dan altijd eerst contact op met de thuiszorgverpleegkundige. Hij of zij kan contact opnemen met de firma Bosman als dat nodig is.

Controle­afspraak

Uw kind komt regelmatig voor controle op het wondspreekuur of bij de arts of verpleegkundige. lees meer

Controle­afspraak

Uw kind komt regelmatig voor controle op het wondspreekuur of bij de arts of verpleegkundige. Neem voor de controle altijd voldoende materialen mee voor het verwisselen van het verband, TrackPad, folie, opvangbeker en zonodig y-connector. Hoeveel tijd er tussen de controles zit, hangt af van het genezingsproces. De eerste afspraak heeft u uiterlijk in de derde week na de start van de behandeling met negatieve druk.

Contact met arts of verpleegkundige

Lees hier wanneer u contact moet opnemen met uw arts of verpleegkundige. lees meer

Contact met arts of verpleegkundige

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige (zie het schema in de folder voor naam en telefoonnummer) wanneer u bij uw kind:
 • Meer pijnklachten ziet.
 • Een grote verandering in de kleur en samenstelling van het wondvocht opmerkt. Bijvoorbeeld wanneer het heldere wondvocht troebel wordt.
 • Een bloeding onder de folie ziet of er veel helderrood bloed in de slang of opvangbeker zit.
 • De wond meer dan voorheen gaat ruiken (enige geur is normaal).
 • Hoge koorts krijgt (boven 38,5 C).
 • Zwelling of roodheid rondom de wond ziet.
 • Merkt dat het verband lekt (bel eerst de thuiszorgverpleegkundige).
 • Een alarmmelding niet kunt afzetten en/of oplossen (bel eerst de thuiszorgverpleegkundige).


Meer informatie

Vragen tijdens de therapie kunt u stellen aan de thuiszorgverpleegkundige, de verpleegkundige of arts. Voor meer informatie over de pomp en de verbandmaterialen kunt u ook terecht bij de firma MediReva:
 • 020 - 497 55 99
 • Medewerkers
 • Intranet