Voorkomen van een allergische reactie

We maken regelmatig gebruik van contrastvloeistof. Als u hier allergisch voor bent, willen we herhaling van een allergische reactie zoveel mogelijk voorkomen.

We kijken eerst of een ander onderzoek zonder contrastmiddel mogelijk is. 

Als een onderzoek zonder contrastmiddel niet mogelijk is, dan kijken we of:

  • een ander merk contrastmiddel kan worden gebruikt
  • het gebruik van anti-allergie medicijnen nodig is

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen, kunnen we helaas niet volledig uitsluiten dat u een allergische reactie krijgt bij het gebruik van contrastmiddel.

Patiëntenzorg Onderzoeken Allergie contrastvloeistof

Voorkomen van een allergische reactie

We maken regelmatig gebruik van contrastvloeistof. Als u hier allergisch voor bent, willen we herhaling van een allergische reactie zoveel mogelijk voorkomen. lees meer

Voorbereiding

Tijdens een gesprek met de radioloog of nucleair geneeskundige leggen we de reden voor een ander contrastmiddel en/of het gebruik van medicijnen aan u uit. U mag daarna zelf bepalen of u hiermee door wilt gaan. lees meer

Voorbereiding

Tijdens een gesprek met de radioloog of nucleair geneeskundige leggen we de reden voor een ander contrastmiddel en/of het gebruik van medicijnen aan u uit. U mag daarna zelf bepalen of u hiermee door wilt gaan. Op de afdeling tekent u hiervoor een toestemmingsformulier.

Als we kiezen voor een alternatief contrastmiddel, krijgt u meestal geen anti-allergie medicijnen. Maar uw arts kan er in overleg met u voor kiezen om dit wel te doen als u in het verleden een ernstige allergische reactie heeft gehad.

Als u anti-allergie medicijnen voorgeschreven krijgt:

  • wordt u vooraf thuis geïnformeerd door de radioloog of nucleair geneeskundige en kunt u de medicijnen ophalen bij uw apotheek.
  • neemt u de medicijnen (tabletten Prednisolon) 12 uur én 2 uur voorafgaand aan het diagnostisch onderzoek, thuis of onderweg.
  • krijgt u op de afdeling (op de onderzoekstafel) via een infuus in uw arm het medicijn Clemastine. Daarna beginnen we met het onderzoek en dienen we u het contrastmiddel toe. 

Contact

afdeling Beeldvorming

(024) 361 45 29

Na het onderzoek

Na het onderzoek moet u nog 30 minuten wachten (met infuus) zodat we er zeker van zijn dat er geen ernstige allergische reactie optreedt. Als u anti-allergiemedicijnen heeft gekregen, kan dit uw rijvaardigheid beïnvloeden. Daarom mag u 24 uur na het onderzoek niet zelf een auto besturen. lees meer

Na het onderzoek

Na het onderzoek moet u nog 30 minuten wachten (met infuus) zodat we er zeker van zijn dat er geen ernstige allergische reactie optreedt. Een reactie (met name huidreactie) kan nog tot 24 uur na het onderzoek optreden. Neem dan contact op met de afdeling Beeldvorming (Radiologie en Nucleaire geneeskunde): (024) 361 45 29.

Als u anti-allergiemedicijnen heeft gekregen, kan dit uw rijvaardigheid beïnvloeden. Daarom mag u 24 uur na het onderzoek niet zelf een auto besturen.

Meer informatie


Afspraak maken

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een oproep. lees meer

Afspraak maken

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep.
Moet uw onderzoek binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de uitnodiging ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Radiologie. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.
 
  • Medewerkers
  • Intranet