Patiëntenzorg Onderzoeken Bloeddrukmeting (24 uur)

Hoe werkt een 24 uur durende bloeddrukmeting?

Tijdens deze bloeddrukmeting krijgt u een hele dag, inclusief nacht, een bloeddrukband om die de bloeddruk meet in uw thuissituatie. lees meer

Hoe werkt een 24 uur durende bloeddrukmeting?

In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor een 24 uur durende bloeddrukmeting. Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek Cardiologie. Na het aanbrengen van de bloeddrukmeter kunt u het ziekenhuis verlaten en uw dagelijkse bezigheden hervatten.

Thuis meten

Tijdens de 24 uurs bloeddrukmeting wordt uw bloeddruk de hele dag en nacht gemeten. Het is belangrijk dat dit in uw eigen leefomgeving plaatsvindt. Bij sommige mensen is de bloeddruk thuis namelijk een stuk lager dan bij de arts.
U krijgt een bloeddrukband om de arm die u het minste gebruikt. Deze band is verbonden aan een klein apparaatje dat uw bloeddruk meet. Het apparaat meet overdag om de 15 minuten uw bloeddruk en ’s nachts om de 30 minuten.

U kunt zo veel mogelijk uw gewone dagelijkse activiteiten verrichten. Echter zwaar lichamelijke arbeid en intensief sporten moet u vermijden omdat dit storing kan geven.


Contact

Het onderzoek


Aansluiten

Het aansluiten van de bloeddrukmeter en instructie duurt ongeveer 15 minuten.

Tijdens de meting

U kunt de bloeddrukband tussendoor niet afdoen. We vragen u om tijdens het onderzoek een dagboekje bij te houden waarin u in grote lijnen aangeeft welke lichamelijke inspanningen u verricht. lees meer

Tijdens de meting

  • U kunt de bloeddrukband tussendoor niet afdoen. Dit betekent dat u tijdens het onderzoek niet kan douchen.
  • Het is belangrijk dat u uw arm tijdens de meting goed strekt. Wanneer uw arm gebogen is, kan het apparaat de bloeddrukwaarde niet vinden en moet de meting een aantal keer worden overgedaan. Dit is vervelend voor u.
  • Het is belangrijk dat de meting in uw eigen leefomgeving plaatsvindt. Bij sommige mensen is de bloeddruk thuis namelijk een stuk lager dan bij de arts.
  • U kunt zo veel mogelijk uw gewone dagelijkse activiteiten verrichten. Echter zwaar lichamelijke arbeid en intensief sporten moet u vermijden omdat dit storing kan geven.
  • We vragen u om tijdens het onderzoek een dagboekje bij te houden waarin u in grote lijnen aangeeft welke lichamelijke inspanningen u verricht. Het is ook belangrijk om op te schrijven hoe laat u naar bed gaat en hoe laat u weer opstaat.

Einde van de meting

De volgende ochtend, na het opstaan moeten er nog twee á drie metingen plaatsvinden. Daarna stopt u zelf het onderzoek. lees meer

Einde van de meting

De volgende ochtend, na het opstaan, moeten er nog twee á drie metingen plaatsvinden. Dit omdat de bloeddruk tijdens de slaap anders is dan wanneer u wakker bent. Daarna kunt u de bloeddrukband losmaken. Het is belangrijk om het apparaat hierna uit te zetten. Zo blijven uw gegevens behouden.

Daarna brengt u de bloeddrukmeter tussen 8.00 en 8.30 uur terug naar de polikliniek Cardiologie. Op de balie van de secretaresse staat hiervoor een ontvangstbakje.


Bijwerkingen

Sommige mensen hebben last van tintelingen, een pijnlijke arm of slechter slapen door het geluid van het apparaat. lees meer

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen van de bloeddrukmeting, maar sommige mensen hebben last van:

  • kortdurende tintelingen in de arm of vingers, 
  • een pijnlijke arm tijdens het opblazen van de bloeddrukband,
  • minder goed slapen door het geluid dat het apparaat elke 30 minuten maakt bij de meting.

Meer informatie


Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Poliplein C0, Balie B
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

 

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725 (Poliplein C0, Balie B)

Afdeling Cardiologie

De afdeling Cardiologie houdt zich bezig met hart- en vaatziekten bij volwassenen. lees meer

Afdeling Neurologie

De afdeling Neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet