Patientenzorg Onderzoeken Bloeddrukregulatie ouderen

Wat is het bloeddrukregulatie onderzoek?

Wanneer u last heeft van vallen, wegraken en/of duizeligheid, dan is het belangrijk om te weten hoe uw bloeddruk reageert op verschillende situaties. Uw arts voert daarvoor een bloeddrukregulatie onderzoek uit. Dit onderzoek bestaat uit 4 aparte testen, die uw arts uitvoert op de polikliniek Geriatrie.

Contact

Afdeling Geriatrie

Polikliniek
(024) 366 50 50

Verpleegafdeling
(024) 366 82 82
contact

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Voordat we starten met de testen van het onderzoek, krijgt u een kort lichamelijk onderzoek en stellen we u enkele vragen.

lees meer

Voor het onderzoek

  • Op de dag van het onderzoek op de polikliniek Geriatrie neemt u uw medicijnen in zoals u dat gewend bent. Alleen als het anders is afgesproken met de secretaresse, dan wijkt u hiervan af.
  • U neemt uw medicijnen of een medicijnenoverzicht mee naar het onderzoek.
  • Voor het uitvoeren van de testen is het voor u het makkelijkst als u kleding met korte mouwen draagt.
  • Voor het onderzoek is het belangrijk dat u warme handen heeft. In de wintermaanden adviseren wij u om met handschoenen aan naar het onderzoek te komen.

De 4 testen waaruit het bloeddrukregulatie onderzoek bestaat, kan uw arts onafhankelijk van elkaar uitvoeren. Welke testen noodzakelijk zijn, is afhankelijk van uw gezondheidssituatie. Voordat we starten met de testen van het onderzoek, krijgt u een kort lichamelijk onderzoek en stellen we enkele vragen. Tijdens de testen meten we continu uw bloeddruk met een bandje om uw vinger en een bloeddrukband om uw arm. Op uw borst brengen we plakkers aan om uw hartritme te registreren.


Tijdens het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit de volgende 4 testen. Uw arts vertelt u welke van deze testen hij of zij bij u uitvoert.

  • Staantest
  • Hoofddraaitest
  • Maaltijdtest
  • Massage van bloedvaten in uw hals
Lees meer

Tijdens het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit de volgende 4 testen. Uw arts vertelt u welke van deze testen hij of zij bij u uitvoert.

Staantest

Bij deze test meten we uw bloeddruk in liggende en staande houding. De test duurt een half uur.

Hoofddraaitest

De arts kijkt of uw bloeddruk verandert als u uw hoofd draait. Bij deze test meten we uw bloeddruk terwijl u zit en u uw hoofd naar 3 verschillende kanten beweegt. Eerst draait u uw hoofd zover mogelijk naar rechts, vervolgens naar links en als laatste kijkt u naar boven. U blijft 15 seconden in iedere positie. In totaal duurt deze test 10 minuten.

Maaltijdtest

Wanneer deze test ’s morgens plaatsvindt, dan mag u die ochtend niets eten en drinken. Wanneer het onderzoek ’s middags plaatsvindt, eet dan een licht ontbijt dat bestaat uit:

  • 1 boterham met boter, ham of kaas
  • 1 beker melk en 1 kop thee zonder suiker

Voor de test krijgt u een drankje met een zoete smaak aangeboden. Dit is een vloeibare maatlijd. Daarna meten we een half uur uw bloeddruk.

Massage van bloedvaten in uw hals

Terwijl u op een bed ligt, masseren we de halsslagaders aan beide kanten van uw hals. Hierbij registreren we doorlopend uw bloeddruk en hartritme. Als het nodig is, herhalen we de massage terwijl we het bed kantelen. U komt dan bijna in staande positie. Deze test duurt een half uur.

Tijdens de testen

De testen van dit onderzoek ervaren patiƫnten over het algemeen niet als vervelend of belastend. Wellicht voelt u druk van de bloeddrukband om uw vinger en aan uw arm. In totaal duren alle testen bij elkaar maximaal 3 uur.


De uitslag van het onderzoek

De uitslag van de testen geeft uw arts u persoonlijk in een uitslaggesprek. Hiervoor maken wij een aparte afspraak met u.

Meer informatie


Afspraak maken of annuleren

De secretaresse van de polikliniek Geriatrie maakt met u een afspraak voor het onderzoek. U krijgt een afspraakbrief mee of we sturen deze op. Wanneer u niet naar het onderzoek kunt komen, geef dit dan telefonisch aan ons door.


Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Huispostnummer: 943

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 943

Afdeling Geriatrie

De afdeling Geriatrie van het Radboudumc biedt zorg aan oudere patiënten die vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen kennen. Uitgangspunt voor ons handelen is dat we ons inleven in u, de ouder wordende mens.

lees meer