Patientenzorg Onderzoeken Bronchoscopie bij kinderen

Over het onderzoek

Uw kind krijgt een bronchoscopie. Bij een bronchoscopie bekijken we de binnenzijde van de luchtwegen van uw kind met behulp van een bronchoscoop. Meer informatie over dit onderzoek vindt u op de pagina die het onderzoek voor volwassenen beschrijft.

Onderzoek Bronchoscopie

Bij een bronchoscopie bekijken we de binnenzijde van uw luchtwegen met behulp van een bronchoscoop.

lees meer