Wat is een DDAVP test?

DDAVP is een middel dat we gebruiken bij bepaalde aandoeningen waarbij het bloed minder goed stolt. De werking van DDAVP is bij elk persoon anders. Bij een DDAVP test krijgt u of uw kind een proefbehandeling om te kijken of DDAVP goed werkt. lees meer

Wat is een DDAVP test?

DDAVP is een middel dat we gebruiken bij bepaalde aandoeningen waarbij het bloed minder goed stolt. Voorbeelden hiervan zijn milde hemofilie A, de ziekte van von Willebrand (type 1 en type 2A) en bepaalde bloedplaatjesafwijkingen. DDAVP is een kunstmatig hormoon dat de productie en afgifte van stollingsfactor VIII en von Willebrand factor stimuleert. Het is een middel wat vooral bij kleinere bloedingen kan worden gebruikt. 

DDAVP is bekend onder de merknamen Desmopressin, Minrin of Octostim. Het kan gegeven worden via een neusspray of via een infuus. De werking van DDAVP is bij elk persoon anders. Bij de ene persoon stijgen factor VIII en von Willebrand factor meer dan bij de andere persoon. Ook is niet goed te voorspellen hoe lang die stijging aanhoudt. Bij sommigen is dit enkele uren en bij anderen is dit een hele dag. Om die reden krijgen (nieuwe) patiënten vaak een DDAVP test: een proefbehandeling met DDAVP waarbij gekeken wordt of DDAVP bij u of uw kind goed werkt. 

Bij een DDAVP test wordt er vóór en op meerdere tijdstippen na de toediening van DDAVP, bloed afgenomen. Bij milde hemofilie A meten we factor VIII. Bij de ziekte van von Willebrand meten we factor VIII en von Willebrand factor . Bij bloedplaatjesafwijkingen testen we alleen de werking van de bloedplaatjes voor en na de toediening van DDAVP.


DDAVP test bij volwassenen

Het beloop van een DDAVP test bij volwassenen. lees meer

DDAVP test bij volwassenen

Voorafgaand aan de DDAVP test mag u gewoon eten en drinken.

Tijdens de DDAVP test zit u op een stoel of bed. Na het aanprikken van een ader sluit de hemofilieverpleegkundige een infuus met fysiologisch zout bij u aan. Als dit goed loopt, nemen we via dit infuus bloed af voor het bepalen van de uitgangswaarden van factor VIII, von Willebrand factor en/of de bloedplaatjesfunctie. Als dit niet lukt, dan nemen we op de gebruikelijke manier bloed bij u af. 

Nadat het bloed is afgenomen krijgt u de DDAVP via het infuus toegediend. De dosis DDAVP is afhankelijk van uw lichaamsgewicht. De toediening duurt ongeveer 30 minuten. Voor en na het DDAVP infuus controleren we uw bloeddruk en pols.

Na de toediening van de DDAVP nemen we op verschillende tijdstippen bloed bij u af. Meestal is dit één, twee en vier uur na het DDAVP infuus. De totale DDAVP test neemt dan vijf tot zes uur in beslag. Als u een bloedplaatjesafwijking heeft, dan nemen we alleen één uur na het DDAVP infuus bloed bij u af. De DDAVP test duurt dan slechts 2,5 uur.

Eén van de bijwerkingen van DDAVP is het vasthouden van vocht. Om die reden mag u tot 24 uur na toediening niet te veel drinken, maximaal 1,5 liter.    

Tijdens een controleafspraak wordt de uitslag van de test met u besproken. Indien er sprake is van voldoende stijging van factor VIII en/of von Willebrand factor of de werking van de bloedplaatjes verbeterd, zal uw behandelend arts de uitslag verwerken in uw behandelplan. 


DDAVP test bij kinderen

Het beloop van een DDAVP test bij kinderen. lees meer

DDAVP test bij kinderen

Voor de DDAVP test mag uw kind gewoon eten en drinken.

Een DDAVP test is niet geschikt voor hele jonge kinderen en wordt pas uitgevoerd bij kinderen vanaf 4 à 5 jaar.

De DDAVP wordt via een neusspray gegeven. Uw kind krijgt echter wel een infuus zodat hij of zij niet steeds geprikt hoeft te worden voor het afnemen van bloed. Na het aanprikken van een ader nemen we bloed af voor de beginwaarden van factor VIII, von Willebrand factor en/of de bloedplaatjesfunctie. Daarna krijgt uw kind 1 of 2 pufjes van de neusspray.

Na de toediening van de DDAVP nemen we op verschillende tijdstippen bloed bij uw kind af. Meestal is dit één, twee en vier uur na toediening. De totale DDAVP test neemt dan vier tot vijf uur in beslag. Als uw kind een bloedplaatjesafwijking heeft, dan nemen we alleen één uur na DDAVP toediening bloed bij hem of haar af. De DDAVP test duurt dan slechts 2 uur.

Eén van de bijwerkingen van DDAVP is het vasthouden van vocht. Om die reden mag uw kind tot 24 uur na toediening niet te veel drinken, maximaal de helft van de normale vochtinname.

Het flesje neusspray krijgt u na de DDAVP test mee naar huis. Na opening is dit nog 2 maanden houdbaar. Uw kind mag de neusspray pas gebruiken nadat de uitslag bekend is en duidelijk is dat de DDAVP werkt.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om de DDAVP test te herhalen, waarbij de DDAVP via een infuus wordt toegediend. Bovenstaande procedure blijft dan verder hetzelfde.

Tijdens een controleafspraak wordt de uitslag van de test met u en uw kind besproken. Uw behandelend arts verwerkt de uitslag vervolgens in het behandelplan van uw kind. 


Bijwerkingen van DDAVP

Tijdens en na de toediening van DDAVP kunnen er bijwerkingen optreden. lees meer

Bijwerkingen van DDAVP

Tijdens en na de toediening van DDAVP kunnen de volgende voorbijgaande bijwerkingen optreden:

  • Hoofdpijn
  • Blozen, warm gevoel
  • Snellere hartslag
  • Verlaagde bloeddruk
  • Vocht vasthouden

In verband met het vasthouden van vocht mag u of uw kind tot 24 uur na toediening van DDAVP niet te veel drinken. Volwassenen mogen maximaal 1,5 liter drinken en kinderen maximaal de helft van hun normale vochtinname.


Afspraak en locaties

Er wordt in overleg een datum en tijdstip voor het onderzoek afgesproken.

lees meer

Afspraak en locaties

Er wordt in overleg een datum en tijdstip voor het onderzoek afgesproken. Het onderzoek vindt op verschillende locaties plaats.

  • Bij volwassen patiënten vindt het onderzoek plaats op de dagbehandeling Inwendige specialismen (A3-Oost) route 686.
  • Bij kinderen vindt het onderzoek plaats op de dagbehandeling Amalia kinderziekenhuis, route 788.

Radboudumc Expertise­centrum Hemofilie en zeldzame stollings­stoornissen

Het Radboudumc Expertisecentrum Hemofilie en zeldzame stollingsstoornissen, beter bekend als het Hemofilie Behandelcentrum (HBC), is één van de gespecialiseerde behandelcentra voor patiënten met stollingsstoornissen in Nederland.

lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet