Wat is een histamine-provocatietest?

Mensen met ‘overgevoelige’ luchtwegen hebben eerder last van luchtwegklachten. Met dit onderzoek meten we de gevoeligheid van uw luchtwegen en hoe gevoelig ze precies zijn.

We vragen u afwisselend uit te blazen en histamine in te ademen. Histamine is een prikkelende maar onschadelijke stof.

Patiëntenzorg Onderzoeken Histamineprovocatietest

Wat is een histamine-provocatietest?

Mensen met ‘overgevoelige’ luchtwegen hebben eerder last van luchtwegklachten. Met dit onderzoek meten we de gevoeligheid van uw luchtwegen en hoe gevoelig ze precies zijn. lees meer

Naar uw afspraak bij Longziekten

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak bij Longziekten

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Het is belangrijk dat u zich voorbereidt op het onderzoek. lees meer

Voor het onderzoek

  • Wij verzoeken u een recent medicatieoverzicht mee te nemen. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek.
  • Wanneer u een histamineprovocatietest ondergaat, moet u alle luchtwegverwijdende medicatie tijdelijk stoppen. Het is daarom van belang dat u dit medicijn overzicht goed doorneemt (en eventueel uitprint) zodat u weet wanneer u met welke medicijnen moet stoppen.
    • Als het stoppen van de medicijnen problemen voor u oplevert of als u andere medicijnen voor de longen gebruikt, neem dan contact op met de Longfunctieafdeling.
    • Indien u niet bent gestopt met de medicijnen wanneer dit wel nodig was, kan het onderzoek helaas niet doorgaan.
  • Verricht vanaf 2 uur voor het onderzoek geen zware inspanning.
  • Neem contact op met uw behandelend arts wanneer u in de afgelopen zes weken extra prednison, een antibioticakuur of tricyclische antidepressiva heeft gehad.

Tijdens het onderzoek

Via een apparaat laten we u een zeer kleine concentratie histamine inademen. Met een korte blaastest meten we vervolgens of de luchtwegen nauwer worden. lees meer

Tijdens het onderzoek

Via een apparaat laten we u een zeer kleine concentratie histamine inademen. Met een korte blaastest meten we vervolgens of de luchtwegen nauwer worden. Is dit niet het geval, dan verhogen we de concentratie
histamine. Dit kan een benauwd gevoel geven of hoesten veroorzaken.

Vaak krijgt u na de histamineprovocatietest een medicijn om in te ademen dat de luchtwegen weer verwijdt. Hierdoor verdwijnt de benauwdheid. Ook deze reactie (verbetering van de longfunctie) meten we.

Het onderzoek neemt ongeveer 30 minuten in beslag.


De uitslag

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u.
  • Medewerkers
  • Intranet