Afdelingen Longziekten

Over de afdeling Longziekten

De afdeling Longziekten van het Radboudumc bestaat uit een team van enthousiaste professionals die mensen met een (chronische) longziekte zo goed mogelijk begeleiden.

lees meer

Over de afdeling Longziekten

De afdeling Longziekten van het Radboudumc bestaat uit een team van enthousiaste professionals die mensen met een (chronische) longziekte zo goed mogelijk begeleiden. 

Patiëntenzorg: de aandachtsgebieden

De afdeling heeft vier aandachtsgebieden: longkanker, longzorg voor de COPD/ASTMA patiënt, longinfecties en acute academische algemene longzorg
 
Longkanker
Dit aandachtsgebied behelst het hele pakket van diagnostiek en behandeling, van chirurgie tot chemotherapie en immunotherapie. 
 
Infectieziekten
Het Radboudumc heeft expertise op het gebied van cystic fibrosis, tuberculose, Non-Tuberculeuze Mycobacteriën (NTM) en bronchiëctasieën.

COPD- en ASTMAzorg
In het Radboudumc wordt tweede en derde lijns COPD- en ASTMAzorg geleverd. Er is een COPDnet, een sneldiagnostiek programma COPD en een longrevalidatieprogramma.  

Acute Academische Algemene longzorg
De acute academische algemene longzorg wordt gegeven aan patiënten die vanwege zeldzame ziekten in expertisecentra in het Radboudumc behandeld worden. De zorg voor de pulmonale hypertensie (PH) en interstitiële longaandoening (ILD) patiënt is een voorbeeld. Echter ook alle andere patiënten met longziekte die acuut opgenomen worden en niet onder de andere 3 speerpunten vallen.

Onderwijs

De afdeling Longziekten draait mee in het vernieuwde onderwijscurriculum van de opleiding Geneeskunde en Biomedische wetenschappen. Op de afdeling zijn er dus zowel verpleegkundigen, artsen en studenten aanwezig.

Onderzoek

Op alle aandachtsgebieden vindt wetenschappelijk onderzoek plaats.
 


Contact

Afdeling Longziekten

Longziekten
(024) 361 45 79
contactformulier

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze aandachtsgebieden


Centrale luchtweg­aandoeningen

De afdelingen Longziekten, Keel-Neus-Oorheelkunde en Cardio-Thoracale Chirurgie werken nauw samen op het gebied van centrale luchtwegaandoeningen. lees meer

Longkanker

De afdelingen Longziekten, Radiotherapie, Cardio-thoracale Chirurgie en Medische Oncologie werken nauw samen op het gebied van longkanker. Ook werken we binnen de regio samen met onze partnerziekenhuizen. Onze uitdaging is om élke patiënt met longkanker de beste persoonlijke behandeling te bieden. lees meer

COPD

Een van de meest voorkomende longziekten is COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Het is een longziekte waarbij de uitademing verstoord raakt door vernauwing van de luchtwegen.

lees meer

Infectieziekten TBC en NTM

In ons expertisecentrum kunt u terecht voor specialistisch onderzoek en behandeling van tuberculose en non-tuberculeuze mycobacteriën. lees meer

Behandeling Longrevalidatie

Longrevalidatie richt zich op het verbeteren van het lichamelijk functioneren, het verminderen van klachten en beperkingen en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

lees meer

Radboudumc Expertise­centrum voor Tuberculose en Niet-Tuberculeuze Mycobacteriën

Voor specialistisch onderzoek en behandeling van tuberculose en niet-tuberculeuze mycobacteriën.

lees meer

Pulmonale Hypertensie

Een verhoogde bloeddruk in de longslagader noemen we pulmonale hypertensie. Het is een gevolg van een grote groep ziekten. lees meer

CF Centrum

De zorg voor mensen met Cystic Fibrosis (CF) hebben we gebundeld in het Radboudumc CF Centrum.

lees meer

Longfunctie

Op de longfunctieafdeling meten we het functioneren van de longen.

lees meer

Algemene informatie


Een afspraak in het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis. lees meer

Wacht- en toegangstijden Longziekten

Hoe lang duurt het voordat u terecht kunt voor uw eerste afspraak of voor een bepaalde behandeling? Bekijk onze actuele wachttijden.

lees meer

Informatie­bijeenkomsten en lotgenotencontact Longpunt

Voor mensen met een chronische longziekte worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Hier krijgt u tips van zorgverleners en kunt u lotgenoten ontmoeten. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door Longpunt Nijmegen.

lees meer

Informatie­bijeenkomsten en lotgenotencontact Longpunt

Voor mensen met een chronische longziekte worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Hier krijgen patiënten en hun naasten tips van zorgverleners en kunnen zij lotgenoten ontmoeten om ervaringen uit te wisselen of hun zorgen te delen. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door Longpunt Nijmegen.

Wat is Longpunt Nijmegen?

Het Longpunt is een informele ontmoetingsplek voor longpatiënten, partners, familie, mantelzorgers en belangstellenden. Voor de bijeenkomsten die het Longpunt organiseert wordt samengewerkt met het Radboudumc en het CWZ en met het Longfonds.

Bijeenkomsten

Een aantal maal per jaar organiseert het Longpunt regio Nijmegen bijeenkomsten met uiteenlopende thema’s. Elke bijeenkomst start met uitleg van een deskundige over een bepaald thema. Deelnemers worden daar zoveel mogelijk bij betrokken door vragen te stellen. Het tweede deel van de bijeenkomst kan informatie uitgewisseld worden en contact gelegd worden met lotgenoten.  

Aankomende bijeenkomsten

Aankomende bijeenkomsten staan vermeld in de agenda van het Radboudumc.


Stoppen met roken

Roken is slecht voor uw longen en andere organen. We raden u daarom aan om te stoppen met roken. Via uw huisarts kunt u hiervoor ondersteuning krijgen.

website: Ik stop nu

Onze mensen


Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)
  • Medewerkers
  • Intranet