Patientenzorg Onderzoeken Hyperventilatieonderzoek

Wat is een hyperventilatie­onderzoek?

U heeft problemen met uw ademhaling of klachten aan uw luchtwegen. Het is belangrijk om te achterhalen of deze problemen en/of klachten veroorzaakt worden door hyperventilatie. Dit onderzoeken we met een hyperventilatieonderzoek.

Contact

Afdeling Longziekten

Dekkerswald
(024) 685 92 20

Radboudumc
(024) 361 36 48
contact

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Als u kalmerende middelen gebruikt, is het mogelijk dat u deze medicatie tijdelijk moet stoppen. Overleg dit met uw behandelend arts.

Tijdens het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen: een vragenlijst en het daadwerkelijke hyperventilatieonderzoek waarbij u door een masker moet ademen.

lees meer

Tijdens het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen: een vragenlijst en het daadwerkelijke hyperventilatieonderzoek waarbij u door een masker moet ademen.

Het onderzoek

Voorafgaand aan het werkelijke onderzoek vult u een vragenlijst in.

Tijdens het hyperventilatieonderzoek zit u in een stoel en ademt u door een masker. Het masker is verbonden met een apparaat dat registreert hoe snel en hoe vaak u per minuut ademt en hoeveel koolzuur u daarbij uitademt.

  • U ademt 3 minuten rustig door het masker.
  • Daarna ademt u 3 minuten in een zeer snel tempo op aanwijzing van de longfunctieanalist. Dit zeer snelle ademen kan een onaangenaam gevoel geven.
  • U ademt nog 3 minuten gewoon.

Hierna nemen wij wat bloed af door middel van een vingerprik.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek neemt ongeveer 30 minuten in beslag.


De uitslag

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u.

Meer informatie


Bereikbaar­heid Dekkerswald

In Groesbeek ligt het Radboudumc Dekkerswald. Klik hier voor praktische informatie en bereikbaarheid

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet