Patientenzorg Onderzoeken Inbrengen Jodiumzaadjes

Waarom wordt een jodiumzaadje ingebracht?

Met een jodiumzaadje wordt een afwijking in uw borst gemarkeerd.

lees meer

Waarom wordt een jodiumzaadje ingebracht?

Het jodiumzaadje is een kleine metalen capsule, ter grootte van een rijstkorrel. Met een jodiumzaadje wordt een afwijking in uw borst gemarkeerd. De radioloog brengt een radioactief jodiumzaadje in uw borst in op de plek van de afwijking. De radioloog bepaalt of dit gebeurt met röntgen of met echo. Beide methoden zorgen ervoor dat de chirurg in staat is om tijdens de operatie het jodiumzaadje en dus de afwijking terug te vinden en te verwijderen.

Er zijn 2 redenen waarom het nodig kan zijn om de afwijking te markeren:
  • De afwijking in uw borst is te klein om voelbaar te zijn tijdens de operatie waarbij de afwijking verwijderd wordt.
  • Het is nodig om u te behandelen met chemotherapie voordat u geopereerd wordt. Door deze behandeling kan het zijn dat de afwijking zover slinkt dat deze niet meer voelbaar of zichtbaar is.
De chirurg kan tijdens de operatie het jodiumzaadje opzoeken met behulp van speciale meetapparatuur.

Uw persoonlijke situatie kan misschien anders kan zijn dan op deze algemene webpagina is beschreven.

Afspraak voor echo of röntgen

De radioloog kiest de methode die voor u optimaal is zodat voor u het beste resultaat bereikt wordt. De tijd tussen het inbrengen van het jodiumzaadje en de operatie kan variëren.

lees meer

Afspraak voor echo of röntgen

Echo of röntgen

Vooraf is niet te zeggen of het inbrengen van het jodiumzaadje gebeurt met behulp van echo-apparatuur of met behulp van röntgen-apparatuur. De radioloog bepaalt dit op het moment dat u aanwezig bent aan de hand van uw situatie en de vorige onderzoeken. Hij kiest de methode die voor u optimaal is zodat voor u het beste resultaat bereikt wordt.

Operatie

Dit onderzoek vindt plaats vóór de operatie. De tijd tussen het inbrengen van het jodiumzaadje en de operatie kan erg variëren. Dit is afhankelijk van de soort behandeling die u krijgt.

Voorbereiding

Mogelijk moet u tijdelijk met bepaalde medicijnen stoppen. Ook vragen wij u om geen zalf of deodorant te gebruiken.

lees meer

Voorbereiding

Medicijnen

Het is mogelijk dat u voorafgaand aan het inbrengen van het jodiumzaadje met sommige medicijnen tijdelijk moet stoppen (bijv. bloedverdunners). Uw behandelend arts of mammacare verpleegkundige bespreekt dit met u en informeert de radioloog over uw medicatie. uw overige medicatie kunt u gewoon in blijven nemen.

Kleding, zalf en deodorant

Op de dag van het onderzoek
  • kunt u het beste een stevige beha of sportbeha te dragen.
  • smeert u de borsten niet in met zalf, créme of poeder
  • gebruikt u geen deodorant
Over het algemeen is er geen specifieke voorbereiding nodig.
 

Uitvoer van het onderzoek


Met echo inbrengen van de jodiumzaadjes

Wanneer de radioloog heeft bepaald dat inbrengen met een echo-apparaat voor u optimaal is.

lees meer

Met echo inbrengen van de jodiumzaadjes

Optimaal

Wanneer de radioloog heeft bepaald dat inbrengen met een echo-apparaat voor u optimaal is, betekent dit dat voor u het beste resultaat wordt bereikt met het echo-apparaat.

Uitvoer

Met het echo-apparaat zoekt de radioloog de plek waar het jodiumzaadje geplaatst moet worden. Het radioactieve jodiumzaadje bevindt zich in een naald. De laborant desinfecteert de huid met alcohol en de radioloog geeft u een verdoving (u voelt dit mogelijk als een wat felle prik). Daarna zal de radioloog de naald met het jodiumzaadje in de afwijking in de borst inbrengen. De naald wordt voorzichtig teruggetrokken en het jodiumzaadje blijft in de borst achter. Hoewel de insteekplaats verdoofd wordt, kan het onderzoek een enkele keer toch wat pijnlijk zijn.
Er wordt gecontroleerd of het jodiumzaadje correct in uw borst is geplaatst door een apparaatje, dat de straling van het jodiumzaadje meet, boven uw borst te houden.

Daarna worden er in een andere onderzoekskamer 2 controle röntgenfoto's gemaakt om te kijken of het jodiumzaadje op de juiste plaats zit. Als de foto’s beoordeeld zijn en het zaadje zich op de goede plek bevindt kunt u zich weer aankleden en de afdeling verlaten.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Met MRI inbrengen van de jodiumzaadjes

Wanneer de radioloog heeft bepaald dat inbrengen met een MRI-apparaat voor u optimaal is.

lees meer

Met MRI inbrengen van de jodiumzaadjes

Optimaal

Wanneer de radioloog heeft bepaald dat inbrengen met een MRI-apparaat voor u optimaal is, betekent dit dat voor u het beste resultaat wordt bereikt met het MRI-apparaat.

Uitvoer

U ligt in de MRI net zoals bij een punctie.

Uw borst wordt gecomprimeerd (zo veel mogelijk plat gedrukt) en wij vragen u zo stil mogelijk te blijven liggen. Daarna maken wij een aantal opnamen om de juiste plaats van de afwijking te berekenen. Nadat deze plaats berekend is, wordt het jodiumzaadje op die plaats ingebracht. Het radioactieve jodiumzaadje bevindt zich in een naald. De laborant desinfecteert uw borst met alcohol en de radioloog geeft u een verdoving (u voelt dit mogelijk als een wat felle prik). Daarna zal de radioloog de naald met het jodiumzaadje in de afwijking in de borst inbrengen. De naald wordt voorzichtig teruggetrokken en het jodiumzaadje blijft in de borst achter. Hoewel de insteekplaats verdoofd wordt, kan het onderzoek een enkele keer toch wat pijnlijk zijn.
Er wordt gecontroleerd of het jodiumzaadje correct in uw borst is geplaatst door een apparaatje, dat de straling van het jodiumzaadje meet, bij uw borst te houden.

Daarna worden er controle opnamen gemaakt om te kijken of het jodiumzaadje op de juiste plaats zit. Als de opnamen beoordeeld zijn en het zaadje zich op de goede plek bevindt kunt u zich weer aankleden en de afdeling verlaten.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Metaal

Waarschijnlijk bent u al eerder in de MRI geweest. Ook nu vragen wij u weer om de de MR controlelijsten in te vullen. Zie verder MRI met punctie van de borst.

Met rontgen inbrengen van de jodiumzaadjes

Wanneer de radioloog heeft bepaald dat inbrengen met röntgen voor u optimaal is.

lees meer

Met rontgen inbrengen van de jodiumzaadjes

Optimaal

Wanneer de radioloog heeft bepaald dat inbrengen met een röntgen-apparaat voor u optimaal is, betekent dit dat voor u het beste resultaat wordt bereikt met het röntgen-apparaat.

Uitvoer

Tijdens het onderzoek zit u in een stoel of ligt u op een brandcard en wordt de afwijking door middel van een röntgenfoto opgezocht. Uw borst wordt gecomprimeerd (zo veel mogelijk plat gedrukt) en wij vragen u zo stil mogelijk te blijven zitten. Daarna maken wij een aantal röntgenfoto’s om de juiste plaats van de afwijking te berekenen. Nadat deze plaats berekend is, wordt het jodiumzaadje op die plaats ingebracht. Het radioactieve jodiumzaadje bevindt zich in een naald. De laborant desinfecteert uw borst met alcohol en de radioloog geeft u een verdoving (u voelt dit mogelijk als een wat felle prik). Daarna zal de radioloog de naald met het jodiumzaadje in de afwijking in de borst inbrengen. De naald wordt voorzichtig teruggetrokken en het jodiumzaadje blijft in de borst achter. Hoewel de insteekplaats verdoofd wordt, kan het onderzoek een enkele keer toch wat pijnlijk zijn.
Er wordt gecontroleerd of het jodiumzaadje correct in uw borst is geplaatst door een apparaatje, dat de straling van het jodiumzaadje meet, boven uw borst te houden.

Daarna worden er 2 controle röntgenfoto's gemaakt om te kijken of het jodiumzaadje op de juiste plaats zit. Als de foto’s beoordeeld zijn en het zaadje zich op de goede plek bevindt kunt u zich weer aankleden en de afdeling verlaten.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Na het onderzoek

Als de verdoving is uitgewerkt, kan uw borst gevoelig zijn. U kunt thuis paracetamol (2x 500mg) innemen als u dat prettig vindt.

lees meer

Na het onderzoek

Als de verdoving is uitgewerkt, kan uw borst gevoelig zijn. U kunt thuis paracetamol (2x 500mg) innemen als u dat prettig vindt.

Nazorg

Het onderzoek vindt poliklinisch plaats. Dit wil zeggen dat u na het onderzoek gewoon naar huis kunt. Na deze ingreep is het mogelijk dat er een bloeduitstorting (blauwe plek) is ter plekke van de punctie. Wij raden u aan om na het onderzoek de arm en de borst te ontzien (geen zware belastende werkzaamheden). Ook kunt u gewoon paracetamol gebruiken als u dat nodig vindt of een “icepack”, of iets dergelijks,  gebruiken ter verlichting.

Het radioactieve jodiumzaadje

Het radioactieve zaadje is niet gevaarlijk voor u of uw omgeving en kan zo nodig lange tijd blijven zitten.

Operatie

Er wordt tijdens de operatie altijd een foto van het stukje verwijderde borstweefsel gemaakt om te kijken of de tumor met het jodiumzaadje inderdaad is verwijderd.

Vragen

Heeft u nog vragen, neemt u dan telefonisch contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur (telefoonnummer (024) 361 67 69; afdeling mammografie van Radiologie en Nucleaire Geneeskunde) of met de mammacare verpleegkundige (Telefoonnummer (024) 361 38 08, afdeling Heelkunde)


Afspraak maken of verhinderd?

Uw behandelend arts vraagt uw behandeling aan. U ontvangt een oproep. Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders de behandeling niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Radiologie. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.

Contact

Afdeling Radiologie

(024) 361 45 25
Contact

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 780

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

LET OP:
Wanneer met u is afgesproken dat u voor een onderzoek/behandeling moet worden opgenomen dan meldt u zich niet bij route 780, maar dan meldt u zich bij de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen.
Indien u zich moet melden bij de afdeling Radiologie voor onderzoek/behandeling, meldt u zich dan 10 minuten voor het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Radiologie, route 780. De afdeling is ± 10 minuten lopen vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis.

Bij aankomst in het ziekenhuis kunt u gebruik maken van ons gastenvervoer met de golfkar. De golfkar wordt gereden door vrijwilligers en is beschikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00-17.00 uur.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 780