Patientenzorg Onderzoeken MRI borst(en) met punctielokalisatie

Wat is een MRI scan van de borst(en) met punctielokalisatie

Tijdens dit MRI onderzoek worden eerder gevonden afwijkingen in de borst aangeprikt om er stukjes weefsel uit te halen (punctie) of om een klein draadje achter te laten op de plaats van de afwijking (lokalisatie).

Afspraak maken

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een oproep.

lees meer

Afspraak maken

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep.
Moet uw onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Radiologie telefoonnummer (024) 361 45 25. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.
 

Voorbereiding op het onderzoek

U heeft speciale kleding nodig na het onderzoek.

lees meer

Voorbereiding op het onderzoek

Wat is een MRI onderzoek?

MRI is een techniek om afbeeldingen van het lichaam te maken met behulp van een zeer sterke magneet en radiogolven (geen röntgenstralen). De MRI bestaat uit een buis van 1,5 meter lang met een doorsnede van 70 cm. De buis is van binnen verlicht en aan beide kanten open. Het deel van uw lichaam dat onderzocht moet worden komt in het midden van de buis, u ligt er dus maar voor een deel in. Het MRI onderzoek wordt uitgevoerd door een Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er) samen met een radioloog. De MBB’er kan u via een televisiecamera zien. U krijgt een rubberen balletje mee in de MRI, waarmee u de MBB’er kunt waarschuwen als u deze wilt spreken. Voor zover bekend is een MRI onderzoek onschadelijk.

Geen metaal

Metalen voorwerpen in of buiten uw lichaam worden zeer sterk naar het apparaatgetrokken. Daarom mag u de MRI onderzoekskamer bijvoorbeeld niet betreden met een rolstoel of sleutels. Pasjes met een chip of magneetstrip, gehoorapparaten, mobiele telefoons of een horloge kunnen kapot gaan in de MRI onderzoekskamer. Heeft u of uw begeleider een pacemaker / defibrillator (of draden hiervan), geïmplanteerde kaakmagneetjes, neurostimulator in het wervelkanaal, blaasstimulator of niet-afkoppelbare insulinepomp dan mag u de MRI onderzoekskamer niet in. Dit geldt ook als u metaalsplinters in het oog heeft, of als u een bepaalde oudere vaatclip in het hoofd of een hartklep, of bepaald type gehoorbeenprothese heeft. De meeste moderne typen gewrichtsprothesen zoals in een heup of knie geven geen problemen.

Wij vragen u de MR controlelijst (zie elders op de webpagina) over eventuele in uw lichaam ingebrachte materialen in te vullen.

Voorbereiding

U kunt voor het MRI onderzoek normaal eten en drinken. We raden u dringend aan sieraden en kostbaarheden thuis te laten. Een piercing gemaakt van zilver, goud of andere edelmetalen kan echter blijven zitten, de magneet van de MRI heeft hier geen invloed op. Kies voor kleding en schoenen waar geen metaal in zit. Vaak zit er metaal in schoenen, neemt u daarom alstublieft slippers of sneakers mee zodat u van het kleedhokje naar de onderzoekskamer kunt lopen op uw eigen slippers of sneakers. Het is makkelijk om aparte kleding voor boven- en onderlichaam te dragen. U krijgt van de MBB’er een vestje waarbij de borst(en) bloot blijven.

Wij adviseren u om 1 uur voorafgaand aan het onderzoek 2 tabletten Paracetamol 500 mg in te nemen.

Geneesmiddelen

Wanneer u geneesmiddelen gebruikt, kunt u deze op de gebruikelijke manier en tijd innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft kan het onderzoek niet worden uitgevoerd. Zwangerschap en borstvoeding hebben namelijk invloed op het klierweefsel in de borsten. Wanneer u zwanger bent neem dan contact op met de afdeling Radiologie.

Claustrofobie

Mensen met ernstige claustrofobie durven soms niet in de MRI. Heeft u ernstige claustrofobie, overleg dan met uw behandelend arts of huisarts. Deze kan eventueel een rustgevend medicijn voorschrijven. De meeste rustgevende medicijnen beïnvloeden de rijvaardigheid, dus zorg er in dat geval voor dat u zelf die dag niet meer aan het verkeer hoeft deel te nemen.

Speciale kleding meenemen

Na het onderzoek moet u een strakke (sport-)BH aantrekken. Deze zorgt voor druk op het wondje of houdt de lokalisatiedraad op zijn plaats.

Pijnstilling

Wij adviseren u om vooraf pijnstillers in te nemen. Niet elke pijnstiller is geschikt.

lees meer

Pijnstilling

Wij adviseren u om vooraf pijnstillers in te nemen. U neemt deze in 1 uur voordat het onderzoek of de behandeling begint. Neemt u dan 2 tabletten paracetamol 500 mg.
Pijnstillers waar Acetylsalicylzuur in zit (zoals in Aspirine) zijn niet toegestaan, evenals ibuprofen, diclofenac of naproxen, omdat deze pijnstillers invloed hebben op de stolling.
Gebruikt u al pijnstilling? Overleg dan met uw behandelaar wat u dan het best kunt doen.

Verloop van het onderzoek

U ligt op uw buik. Tijdens de opname en tussen de opnamen door moet u stil liggen. Hierna krijgt u de punctie of lokalisatie.

lees meer

Verloop van het onderzoek

Op de afdeling Radiologie neemt de MBB’er u mee naar de kleedkamer. U (en uw begeleider) moeten alle mogelijke metalen voorwerpen in de kleedkamer achterlaten. Het infuus wordt ingebracht voordat u de MRI onderzoekskamer betreedt. Hierna gaat u naar de MRI onderzoekskamer, waar u op uw buik op de onderzoekstafel gaat liggen. In de matras zit een uitsparing waar uw ontblote borst(en) in hangen. De te puncteren borst wordt stevig gefixeerd, zodat de borst makkelijk is aan te prikken en niet meer van plaats kan verschuiven. U kunt de armen naar beneden, langs het lichaam laten liggen. Het hoofd komt op een steun of kussen te liggen. U krijgt een rubberen balletje mee in de MRI, waarmee u de MBB’er kunt waarschuwen als u deze wilt spreken. De MBB’er legt uit wanneer u het balletje kunt gebruiken.

Als u goed ligt, schuift de MBB’er de onderzoekstafel de MRI buis in en begint het onderzoek. Tijdens het onderzoek hoort u verschillende soorten geluid. Om dit geluid te dempen krijgt u oordopjes of een hoofdtelefoon. Het is mogelijk om via de hoofdtelefoon de radio te beluisteren.
Toch hoort u meestal het geluid van de MRI boven de muziek uit. Tijdens het onderzoek worden meerdere opnamen gemaakt.

Een opname kan twee seconden maar ook vijf minuten duren. Als het geluid stopt is één opname klaar. Tijdens de opname en tussen de opnamen door moet u stil liggen. Tijdens het MRI onderzoek kan de MBB’er steeds overleggen met een arts van de afdeling Radiologie. Als alle opnamen zijn gemaakt, is het eerste deel van het onderzoek klaar en haalt de MBB’er u uit de MRI.

Punctie

Indien u voor een punctie komt wordt de borst nu steriel gemaakt met spray, die een beetje koud kan aanvoelen. Daarna wordt er een verdovend prikje gegeven. Eventueel krijgt u een sneetje in de huid voor de entree van de punctienaald. Vervolgens wordt de punctienaald in de borst ingebracht. In het algemeen worden er ongeveer zes biopten genomen. Hierna wordt een controlescan gemaakt en een marker achter gelaten. Het onderzoek is nu klaar. Het wondje wordt nu afgedrukt en u krijgt een pleister op de punctieplaats. Het infuus wordt verwijderd. Na de punctie trekt u de strakke (sport-)BH aan en wacht u in de wachtkamer. Na enige tijd controleren we of het wondje goed dicht is gegaan. Als dat zo is, mag u naar huis met een brief waarin staat wat u moet doen als u klachten krijgt. Het totale onderzoek samen met de controle op een bloeding kan 2 uur duren.

Lokalisatie

Indien u voor een lokalisatie komt wordt de borst nu steriel gemaakt met spray die een beetje koud kan aanvoelen. U krijgt een verdovend prikje. Daarna volgt het plaatsen van de lokalisatienaald in de borst. Vervolgens wordt u weer in de MRI geschoven en wordt er een controle opname gemaakt. Indien nodig volgt een verplaatsing van de naald, waarbij u weer uit de MRI wordt geschoven. Soms is het nodig een paar keer de naald te verplaatsen, en wordt u een paar keer in en uit de MRI geschoven. Is de positie van de lokalisatienaald goed dan krijgt u een draadje op de positie van de naald en wordt de naald eruit gehaald. De draad die achter blijft wordt verbonden en op de huid vastgeplaakt zodat deze goed op zijn plaats kan blijven zitten. Het infuus wordt nu verwijderd en u krijgt een pleister op de prikplaats. Zodra u uit de MR komt, kunt u de BH aantrekken Hierna gaat u naar de verpleegafdeling. Het onderzoek duurt gemiddeld 60 minuten.

Contrastvloeistof

U krijgt tijdens het MRI onderzoek contrastvloeistof toegediend. De contrastvloeistof zorgt ervoor dat verschillen tussen weefsels zoals bijvoorbeeld afwijkingen en normaal klierweefsel op een MRI onderzoek beter te zien zijn. Om contrastvloeistof toe te dienen krijgt u een infuus in de arm. Tijdens het onderzoek spuit de MBB’er via de infuusslang de contrastvloeistof in. U merkt hier meestal niets van, maar het is mogelijk dat u een koud gevoel in de arm of een vreemde smaak in de mond krijgt. Ook kunt u het gevoel krijgen dat u in de broek plast. Deze gevoelens verdwijnen meestal na enkele seconden. Na het onderzoek wordt het infuus verwijderd. Het komt tegenwoordig zelden voor, maar heeft u ooit een allergische reactie gehad tijdens of na een MRI onderzoek, wilt u dan contact opnemen met de afdeling Radiologie? De radioloog kan dan in overleg met uw behandelend arts eventueel maatregelen nemen. Ook als u een hele slechte nierfunctie heeft vragen wij u contact op te nemen met de afdeling Radiologie.
 

MR controlelijst 3 weken vóór uw MRI invullen

Het sterke magneetveld van het MR-toestel kan soms, wanneer zich metalen voorwerpen in of op uw lichaam bevinden, schadelijk zijn.

lees meer

MR controlelijst 3 weken vóór uw MRI invullen

Het sterke magneetveld van het MR-toestel kan soms, wanneer zich metalen voorwerpen in of op uw lichaam bevinden, schadelijk zijn. Daarom vragen wij u een MR controlelijst in te vullen.

U kunt de MR controlelijst invullen via Mijn Radboud óf als u de activatiecode heeft geactiveerd.
We verzoeken u de controlelijst in te vullen 3 weken voor uw afspraak
Is uw antwoord Ja op 1 of meer vragen uit de lijst, dan ontvangen wij daarover een automatisch bericht en hebben wij voldoende tijd om uit te zoeken of u veilig in de MRI kunt. Bij implantaten vragen wij eventueel informatie op bij de fabrikant of bij het ziekenhuis waar het geïmplanteerd is.
Als u de vragenlijst via mijn Radboud volledig heeft ingevuld, dan kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuil. De aanmeldzuil controleert of u de vragenlijst volledig heeft ingevuld. Zo ja, komt er een ticket uit de zuil en kunt u met het ticket doorlopen naar de wachtkamer. Zo nee, verwijst de aanmeldzuil u naar onze baliemedewerker.

Mijn Radboud

Meer informatie over mijn Radboud.

Activatiecode

Heeft u van ons een activatiecode gekregen in uw afspraakbrief, dan moet u de activatiecode activeren voordat deze verloopt. Instructiefilm (Youtube). U activeert de activatiecode via mijn Radboud. Daar vindt u tevens meer informatie over de activatiecode.

Direct inloggen

Om direct in te loggen op mijnRadboud, klik hier.
Later nogmaals naar mijnRadboud gaan, kan door te klikken op de afbeelding van het hoofd (deze afbeelding is op elke webpagina steeds rechtsboven in beeld).

Als invullen via internet niet mogelijk is

Vult u dan deze controlelijst in, 3 weken voor uw afspraak. De controlelijst gaat over eventuele in uw lichaam ingebrachte materialen in. In de lijst staat aangegeven wanneer u ons moet bellen. Neemt u deze lijst mee tijdens uw bezoek als u overal met “nee” antwoordt. De lijst levert u dan in bij de balie van de afdeling Radiologie. Als u de lijst op papier invult, kunt u zich niet aanmelden bij de aanmeldzuil, maar moet u zich aanmelden bij de balie.


De MRI-scan met een pacemaker of ICD

U kunt niet zomaar in de MRI met een pacemaker of ICD. Mogelijk zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig.

lees meer

De MRI-scan met een pacemaker of ICD

Met een MRI-scan kunnen we eventuele afwijkingen in uw lichaam zichtbaar maken. MRI (Magnetic Resonance Imaging) maakt gebruik van een zeer sterke magneet en radiogolven. Als u een pacemaker of ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator, ofwel inwendige defibrillator) heeft, kunt u niet zomaar in de MRI.

Neem contact met ons op of vul de MR-controlelijst

Het is belangrijk dat u ons vooraf laat weten dat u een pacemaker of ICD heeft. U kunt dit aan ons laten weten door 3 weken vóór uw MRI (liefst nog eerder) de MR-controlelijst in te vullen (zie blokje MR-controlelijst). Of u belt minstens 3 weken vóór uw MRI met onze Helpdesk om dit door te geven. Bel ons ook als u al eerder in de MRI geweest bent met uw pacemaker. Het telefoonnummer van de helpdesk is 024- 361 45 29. Wij hebben dan ruim de tijd om uit te zoeken of uw pacemaker echt in de MRI kan en of er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn die door ons geregeld moeten worden.

Extra voorzorgsmaatregelen

Als extra voorzorgsmaatregel is een hartstimulatiespecialist (pacemakertechnicus) aanwezig. De hartstimulatiespecialist zet uw pacemaker/ICD vlak voor het onderzoek in een veilige stand. Daarna maken we de opnamen. Als u tijdens de MRI-scan voelt dat uw pacemaker/ICD iets opwarmt of dat de magneet er licht aan trekt, kunt u dit altijd aangeven. De hartstimulatiespecialist controleert uw pacemaker/ICD direct na het onderzoek en zet daarna de oorspronkelijke instellingen terug.

MR controlelijst

Ook als u telefonisch overleg met ons heeft gehad, willen we graag dat u de MR controlelijst (via internet) invult in verband met de overige vragen. Wilt u dan tevens vermelden of u al contact met ons heeft gehad? 

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien.

lees meer

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de radioloog de beelden. Hij doet dit soms dezelfde dag al, soms een paar dagen later. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag. Samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de radioloog het klaar heeft, zichtbaar gemaakt. In mijnRadboud bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ wordt het verslag getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de radioloog nodig heeft voor het maken van het verslag.

Wetenschappelijk onderzoek

als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijn Radboud.

Na het onderzoek

Na het onderzoek is speciale nazorg nodig. Hiervoor moet u bepaalde kleding meenemen van thuis.

lees meer

Na het onderzoek

Nazorg

Indien u voor een MRI onderzoek met punctie / lokalisatie van de borst bent
geweest raden we u het volgende aan:
  • Neem een strakke (sport-) BH mee, zodat de borst na de punctie een goede ondersteuning heeft. Het is raadzaam deze ook de eerste nacht na de punctie te dragen. U kunt wat last ondervinden van het wondje en eventueel een blauwe plek of blauwe borst krijgen. Om zwelling te voorkomen en eventuele pijn te verzachten kunt u koude compressen op de borst leggen. Bij pijn kunt u eventueel paracetamol innemen, maar geen medicijnen die aspirine bevatten. Bij langdurige pijn of zwelling dient u contact op te nemen met uw huisarts.
  • We raden u aan de dag van de punctie niet te douchen en/of baden. Na de eerste dag kunt u douchen met pleisters. Voor het geval de pleister losraakt, krijgt u na het MRI onderzoek van de MBB’er een extra pleister mee. U kunt de pleister na drie dagen verwijderen.
  • U dient de eerste 24 uur na het onderzoek geen zware arbeid te verrichten en niet intensief te sporten.

Uitslag

Na het onderzoek kijkt de MBB’er of de opnamen gelukt zijn. De radioloog beoordeelt later de opnamen en maakt een verslag. De uitslag van het MRI onderzoek bespreekt u met uw behandelend arts tijdens een vervolgafspraak.

Contact

Afdeling Radiologie

(024) 361 45 25
contact

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 780

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

LET OP:
Wanneer met u is afgesproken dat u voor een onderzoek/behandeling moet worden opgenomen dan meldt u zich niet bij route 780, maar dan meldt u zich bij de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen.
Indien u zich moet melden bij de afdeling Radiologie voor onderzoek/behandeling, meldt u zich dan 10 minuten voor het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Radiologie, route 780. De afdeling is ± 10 minuten lopen vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis.

Bij aankomst in het ziekenhuis kunt u gebruik maken van ons gastenvervoer met de golfkar. De golfkar wordt gereden door vrijwilligers en is beschikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00-17.00 uur.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 780

Radiologie

Om te kunnen bepalen welke ziekte of aandoening u heeft, wordt vaak gebruik gemaakt van beeldvorming. We gebruiken röntgen (conventioneel en met CT-apparatuur), echografie en kernspinresonantie (MRI). Daarnaast voert de radioloog ook behandelingen uit, vooral angiointerventies.

lees meer