Patiëntenzorg Onderzoeken Insuline Tolerantie Test (ITT) met meting van cortisol en groeihormoon

Wat is de Insuline Tolerantie Test (ITT)?

Met een ITT onderzoeken we of u een tekort heeft aan het bijnierschorshormoon cortisol of het groeihormoon uit de hypofyse. lees meer

Wat is de Insuline Tolerantie Test (ITT)?

Met een Insuline Tolerantie Test (ITT) onderzoeken we of u een tekort heeft aan het bijnierschorshormoon cortisol of het groeihormoon uit de hypofyse. Bij een ITT gaan we na of het lichaam in staat is om te reageren op het tijdelijk verlagen van het suikergehalte in het bloed. Dit gebeurt door het toedienen van insuline. Insuline is een hormoon dat het bloedsuikergehalte verlaagt. Onder normale omstandigheden reageert het lichaam hierop met een stijging van het cortisol en het groeihormoon.


Contact

Dagbehandeling interne specialismen

(024) 361 33 67

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Op de avond vóór het onderzoek mag u vanaf 24.00 uur niet meer eten, drinken of roken. Water mag u wel drinken. We vragen u om een begeleider mee te nemen die de hele test bij u blijft.

lees meer

Voor het onderzoek

 • U dient nuchter te zijn als u naar het ziekenhuis gaat. Dit houdt in dat u op de avond voor het onderzoek vanaf middernacht (24.00 uur) niet meer mag eten, drinken en roken. U mag wel water of thee zonder suiker drinken.
 • U mag uw medicijnen met water innemen, tenzij uw behandelend arts daar iets anders met u over heeft afgesproken.
 • Trek op de dag van de test gemakkelijk zittende kleding aan en neem reservekleding mee.
 • Als u een anticonceptiepil gebruikt, dan moet u hier in overleg met uw arts minimaal 6 weken voor het onderzoek mee stoppen.
 • Als u hydrocortison (of cortisonacetaat) gebruikt, dan moet u voor het onderzoek tenminste 24 uur vrij te zijn van deze medicatie. Dat betekent dat u de dag voor het onderzoek de totale dagdosis 's ochtends inneemt.
 • Het is nodig om een begeleider mee te nemen die bij u blijft tijdens de test, zodat u beter wakker kunt blijven. Ook moet de begeleider met u meereizen naar huis.

Tijdens het onderzoek

Via een infuus krijgt u insuline toegediend. Op verschillende tijdstippen nemen we bloed af om uw hormoongehaltes te bepalen. De test duurt in totaal 3 uur.

lees meer

Tijdens het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken datum en tijd (zie uitnodiging) bij de balie van de Dagbehandeling A3, route 686. In verband met de planning vragen wij u vriendelijk om op tijd aanwezig te zijn.

ITT

Tijdens de test ligt u op een bed. De verpleegkundige brengt een infuusnaald in uw arm en via het infuus krijgt u de insuline toegediend. Voor en na het toedienen van insuline wordt op verschillende tijdstippen bloed afgenomen om de hormoongehaltes te bepalen. De bloedafname gebeurt via een apart ‘kraantje’ dat aan de infuusslang is gekoppeld. U voelt hier niets van. Tijdens de test mag u niet slapen omdat we dan geen goed zicht hebben op hoe het met u gaat tijdens de lage suikerspiegel.

Bijwerkingen

Het tijdelijk verlagen van het bloedsuikergehalte met insuline veroorzaakt soms klachten als:

 • Slaperigheid
 • Geeuwen
 • Overmatig zweten
 • Hongergevoel
 • Hartkloppingen

Duur

In totaal duurt de test 3 uur. De ITT zelf duurt 2 uur en 30 minuten.


Na het onderzoek

Na afloop van de test kunt u weer eten en drinken en eventueel uw medicijnen weer nemen. Het duurt ongeveer twee weken voor de uitslagen van de test bekend zijn.

lees meer

Na het onderzoek

 • Na afloop van de ITT kunt u weer eten en drinken en eventueel uw medicijnen innemen.
 • U krijgt een kleine lunch aangeboden. Als u een specifiek dieet heeft (glutenof lactosevrij), adviseren we u om zelf een maaltijd mee te nemen.
 • Uw begeleider kan ook iets nuttigen (betalen kan met PIN).
 • We adviseren u om onder begeleiding naar huis te gaan omdat u nog last kunt hebben van de bijwerkingen.

Verhindering

Als u de afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de medewerkers van de Dagbehandeling A3/686?

Vragen

Heeft u nog vragen over de test of over uw medicijngebruik? Neem dan contact op met uw behandelend arts via het secretariaat van de afdeling.


De uitslag

Uw behandelend arts bespreekt de uitslagen van de ITT met u tijdens uw controlebezoek op de polikliniek of tijdens een telefonische afspraak. U maakt hiervoor zelf een afspraak als dit 1 week na de test nog niet gebeurd is.

Meer informatie


Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 686

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

A3
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 686 (A3)

Endocriene ziekten

Endocrinologie houdt zich bezig met de diagnostiek, behandeling en preventie van hormonale en stofwisselingsziektes en met de gevolgen van deze aandoeningen. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet