Na het onderzoek

Het vervolg na de tweede dag is van persoon tot persoon verschillend en helemaal afhankelijk van uw situatie.

Het kan zijn dat uw vragen door de onderzoeken en gesprekken al beantwoord worden. In dat geval wordt u voor verdere begeleiding terugverwezen naar uw huisarts.

Het kan ook voorkomen dat u na het gesprek met de longverpleegkundige wilt nadenken over de opties. Dan komt u na een aantal weken terug bij de longverpleegkundige op de polikliniek om dit te bespreken. Als u wilt revalideren, wordt u hiervoor aangemeld en krijgt u zo spoedig mogelijk een oproep. Als er aanvullend onderzoek is gedaan, dan komt u terug bij de longarts om de uitslag hiervan te bespreken.

Hoe het vervolg er voor u ook uit zal zien, er wordt altijd een brief aan uw huisarts verzonden met de resultaten van de onderzoeken en gesprekken in combinatie met ons behandeladvies.

Vragenlijst

Wij streven altijd naar een maximale verbetering van de gezondheidstoestand van onze patiënten. Hiervoor is het belangrijk dat wij de resultaten van onze behandelingen meten, zo ook van de integrale analyse. Daarom sturen wij u ruim een half jaar na afronding van het integrale analyse programma een vragenlijst toe via de post of e-mail. We verzoeken u vriendelijk deze vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden geven ons informatie over onze behandeling en uw input nemen wij graag mee in de vormgeving en continue ontwikkeling van ons integrale analyse programma. We stellen uw medewerking dan ook zeer op prijs.
 

Patiëntenzorg Onderzoeken Integrale analyse bij astma en COPD

Wat is integrale analyse bij astma en COPD?

Onze integrale analyse geeft u snel duidelijkheid over uw klachten en de behandelmogelijkheden. U krijgt verschillende onderzoeken en voert gesprekken met zorgverleners.

lees meer

Wat is integrale analyse bij astma en COPD?

Onze integrale analyse geeft u duidelijkheid over de diagnose en behandelmogelijkheden bij uw longaandoening. U komt hiervoor twee dag(del)en naar het Radboudumc waarbij verschillende afspraken en onderzoeken achter elkaar gepland worden.

Het kan zijn dat u na de integrale analyse terugverwezen wordt naar uw huisarts, met een behandelplan en een rugzakje vol adviezen. Uw behandeling wordt vervolgens uitgevoerd door professionals in uw eigen woonomgeving, waarbij uw huisarts functioneert als zorgcoördinator.

Als uw longaandoening of gezondheid complex is, dan adviseren wij u om in overleg met uw huisarts een integrale behandeling bij ons te volgen. Na deze behandeling wordt u weer terugverwezen naar uw huisarts.

Uw huisarts kan u in Zorgdomein aanmelden voor de "integrale analyse astma en COPD" bij Radboudumc.


Kosten van zorg

Wij adviseren u voorafgaand aan uw bezoek aan het Radboudumc de informatie van uw zorgverzekeraar te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

lees meer

Kosten van zorg

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering voor ziektekosten afsluiten. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten. Op alle kosten voor ziekenhuiszorg die vergoed worden vanuit de basisverzekering is een verplicht eigen risico van toepassing. Het huidige bedrag vindt u op www.radboudumc.nl/kostenvanzorg.

Zorgverzekeraars

Het Radboudumc heeft afspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars. Dit betekent niet automatisch dat alle behandelingen worden vergoed. Of u recht hebt op (volledige) vergoeding van de kosten van uw bezoek aan het Radboudumc, is afhankelijk van de diagnose en behandeling, het eigen risico en de verzekeringspolis die u hebt. Wij adviseren u daarom voorafgaand aan uw bezoek aan het Radboudumc de informatie van uw zorgverzekeraar te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Meer informatie vindt u op www.radboudumc.nl/kostenvanzorg.

Informatiepunt Kosten van Zorg

U  kunt uw vragen ook persoonlijk stellen door contact op te nemen met het Informatiepunt Kosten van Zorg. Het Informatiepunt is bereikbaar per mail op kostenvanzorg@radboudumc.nl en telefonisch via 024 - 361 33 93 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Het onderzoek


Mogelijke onderzoeken

  • Hier vindt u meer informatie over longfunctieonderzoek.

    lees meer


Tijdens het onderzoek

Voor de integrale analyse komt u 3 dag(del)en naar het Radboudumc toe.

lees meer

Tijdens het onderzoek

Dagdeel 1

De receptioniste meldt u aan voor een aantal onderzoeken die achter elkaar plaats vinden die dag.

Dagdeel 2

De receptioniste plant u in voor een aantal gesprekken, die achter elkaar plaatsvinden die dag.

  • Inleveren beweegmonitor
  • Gesprek met longarts over uitslag medische onderzoeken
  • Gesprek met longverpleegkundige over vragenlijst en uitslag beweegmonitor

Dagdeel 3

Informatie volgt


Na het onderzoek

Het vervolg na de tweede dag is van persoon tot persoon verschillend en helemaal afhankelijk van uw situatie.

lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet