Patiëntenzorg Onderzoeken Interventie Bronchoscopie

Wat is een Interventie Bronchoscopie?

U heeft met uw arts gekozen voor een interventie bronchoscopie. Dit is een onderzoek waarbij we met een starre, holle buis via de mond in de luchtwegen gaan kijken. We voeren dan meteen een behandeling uit. lees meer

Wat is een Interventie Bronchoscopie?

U heeft met uw arts gekozen voor een interventie bronchoscopie. Dit is een onderzoek waarbij we met een starre, holle buis via de mond in de luchtwegen gaan kijken. We voeren dan meteen een behandeling uit.

De starre buis geeft de longarts meer ruimte tijdens het onderzoek of de behandeling. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk. Afhankelijk van uw klachten kan dat zijn:

 • biopten nemen door middel van bevriezing
 • het wegbranden of lissen van weefsel wat ontstaan is
 • een stent plaatsen indien er een vernauwing zit in een van de luchtwegen
 • een stent verwijderen
 • oprekken van de luchtpijp met een ballonnetje

Bij elke behandeling gebruiken we speciale materialen en technieken. Dit zullen we met u bespreken.

Het onderzoek gebeurt in de operatiekamer onder narcose.


Contact

casemanager endoscopische longonderzoeken

(06) 11 51 48 54

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Het is belangrijk dat u voor het onderzoek een lege maag heeft. Daarom mag u vanaf 6 uur voor het onderzoek niets meer eten. lees meer

Voor het onderzoek

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u voor het onderzoek een lege maag heeft. Daarom mag u vanaf 6 uur voor het onderzoek niets meer eten. Uiterlijk 6 uur voor het onderzoek mag u nog een lichte maaltijd eten, bijvoorbeeld een sneetje wit brood of een beschuit met jam en thee of zwarte koffie zonder melk. U mag nog wel heldere vloeistof drinken tot 2 uur voor het onderzoek. Heldere dranken die u mag drinken zijn: water, appelsap, thee, zwarte koffie (zonder melk) en vruchtensappen zonder pulp. Dranken die u niet mag drinken zijn: alcohol, koolzuurhoudende dranken en zuivelproducten.

Gebruikt u bloedverdunnende middelen, dan zal de arts met u bespreken of u deze mag blijven gebruiken, moet stoppen of tijdelijk moet omzetten naar een ander soort bloed verdunnend middel.

Afhankelijk van het type onderzoek zult u op de verpleegafdeling longziekten opgenomen worden voor 1 tot 2 dagen, of in dagbehandeling op het CDB; Chirurgisch Dagbehandelings Centrum, waarbij u dezelfde dag weer naar huis mag. Dit bespreken we met u.

Op de verpleegafdeling bereiden we u voor op het onderzoek.

 • u krijgt een operatie jasje aan
 • uw gebitsprothese moet uit.

Belangrijk ook dat u zorgt voor vervoer naar huis. Na het onderzoek mag u namelijk NIET zelf autorijden.
Bent u alleenstaand? Dan moet er de eerste nacht na het onderzoek iemand bij u (in de buurt) zijn.

Afspraken vóór het onderzoek

Tijdens het bezoek aan de longarts waarin u de interventie bronchoscopie bespreekt, bespreekt deze ook de mogelijke complicaties met u. Ook zal de longarts u vragen of bereid bent deel te nemen aan de beeldbank bronchoscopie studie. Dit is een studie waarin we onderzoeken of nieuwe lichtinstellingen en beeldbewerkingen meer informatie kunnen geven over het longweefsel. U hoeft voor dit onderzoek niets anders te doen dan met u afgesproken voor de interventie bronchoscopie. De gegevens zullen we anoniem verwerken.

U gaat voor aan dit onderzoek naar de anesthesioloog. Deze bespreekt met u de narcose, uw conditie en medicijngebruik. Indien nodig zullen we aanvullend onderzoek doen, zoals bloedprikken of een hartfilmpje. Dit gesprek duurt een half uur en zal ongeveer 1 tot 2 weken voorde interventie bronchoscopie plaatsvinden.


Tijdens het onderzoek

Op de operatiekamer nemen we een checklist met u door: de time-out. Als u slaapt, zullen we uw keel en bovenste luchtwegen verdoven voordat we beginnen met de interventie bronchoscopie. lees meer

Tijdens het onderzoek

Op de operatiekamer nemen we een checklist met u door: de time-out.  Daarna sluiten we u aan aan apparatuur die uw hartritme, bloeddruk en ademhaling controleren. Als u slaapt, zullen we uw keel en bovenste luchtwegen verdoven voordat we beginnen met de interventie bronchoscopie.

Na het onderzoek gaat u naar de uitslaapkamer. Als goed wakker bent, brengen we u terug naar verpleegafdeling. Op het moment dat alle controles goed zijn, mag u weer naar huis of u blijft, zoals afgesproken, opgenomen op de verpleegafdeling longziekten.

Complicaties en bijwerkingen die kunnen optreden komen zelden voor. Mogelijke complicaties zijn: bloeding, een klaplong, en infectie.


Na het onderzoek

Het is mogelijk dat u enkele klachten krijgt na het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u. lees meer

Na het onderzoek

Het is mogelijk dat u enkele klachten krijgt na het onderzoek.

 • Het kan voorkomen dat u na het onderzoek wat bloed ophoest. Dit is niet verontrustend.
 • Eveneens kan een milde keelpijn zich voor doen na het onderzoek. Dit komt door het gebruik van een beademingsbuisje tijdens het onderzoek.
 • Afhankelijk van het type onderzoek/behandeling kan het voorkomen dat u de avond na het onderzoek koorts krijgt. Dit is van korte duur en onschuldig. U mag hiervoor medicijnen nemen, zoals paracetamol. 

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u. 

Meer informatie


Afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten

Wij zijn gespecialiseerd in alle ziekten, behandelingen en onderzoeken aan het spijsverteringsstelsel.

lees meer

Endoscopie Centrum (EC)

Het Endoscopie Centrum is onderdeel van de afdeling Maag,- Darm- en Leverziekten (MDL).

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet