Patientenzorg Onderzoeken Kijkoperatie laparoscopie bij kinderen

Wat is een kijkoperatie?

Bij een kijkoperatie kijkt de arts met een laparoscoop in de buikholte van uw kind. Een laparoscoop is een lange, dunne holle buis met aan het uiteinde een cameralens. lees meer

Wat is een kijkoperatie?

Bij een kijkoperatie kijkt de arts met een laparoscoop in de buikholte van uw kind. Een kijkoperatie noemen we ook wel laparoscopie. Een laparoscoop is een lange, dunne holle buis met aan het uiteinde een cameralens. Het doel van een kijkoperatie is om oorzaken van verschillende klachten op te sporen en, als dat mogelijk is, direct te behandelen. Uit de kijkoperatie kan ook blijken dat er een andere operatie nodig is.

Naast de laparoscoop gebruikt de arts hulpinstrumenten. Soms kijkt de arts alleen maar, soms neemt hij of zij ook een biopt (een stukje weefsel) af voor nader onderzoek. Aandoeningen als gastro-oesofagale reflux, (terugvloed van maaginhoud naar slokdarm) galblaasklachten, blinde darmontsteking, malrotatie (verkeerde draaiing van de darm) of aandoeningen van de geslachtsorganen kunnen vaak worden behandeld met een kijkoperatie.

Vergeleken met een buikoperatie is een kijkoperatie minder belastend voor uw kind. Uw kind heeft minder pijn, herstelt sneller en hoeft minder lang in het ziekenhuis te blijven. Daarnaast geeft de kijkoperatie een veel kleiner litteken. Bij zuigelingen jonger dan 3 maanden doen we liever een gewone buikoperatie. Voor een kijkoperatie is de ruimte in de buik van de baby te beperkt. Daarnaast kan het opblazen van de buik tijdens de operatie een negatief effect hebben op de ademhaling van uw kind.

Het onderzoek


Opname

Een kijkoperatie moet soms acuut gebeuren. Uw kind wordt dan met spoed opgenomen op de afdeling Kinderchirurgie. Is de operatie niet acuut, dan is er meer tijd voor uitleg over de operatie en kan de opname van uw kind vooraf gepland worden. lees meer

Opname

Een kijkoperatie moet soms acuut gebeuren. Uw kind wordt dan met spoed opgenomen op de afdeling Kinderchirurgie. Een spoedopname verloopt meestal hectisch, omdat in korte tijd veel handelingen verricht moeten worden. Ook is er vaak nauwelijks tijd om u uitleg te geven over de operatie. Voorafgaand aan de operatie neemt een verpleegkundige bloed af voor onderzoek in het laboratorium. Meestal krijgt uw kind al een infuus op de afdeling voordat hij of zij de operatiekamer ingaat. Eten mag dan niet meer.

Is de operatie niet acuut, dan is er meer tijd voor uitleg over de operatie en kan de opname van uw kind vooraf gepland worden. Uitleg en planning vinden plaats tijdens uw bezoek aan de polikliniek. Uw kind wordt één dag voor de operatie opgenomen. Een verpleegkundige neemt bloed af en de kinderarts die aan de afdeling verbonden is, onderzoekt uw kind. Ook de anesthesioloog (slaapdokter) komt met u en uw kind kennismaken.


De operatie

De arts maakt een sneetje in de navel en brengt zo de buisvormige camera in de buikholte van uw kind. Tegelijkertijd wordt de buikholte opgeblazen met koolzuurgas (CO2), zodat meer kijk- en werkruimte ontstaat. lees meer

De operatie

De arts maakt een sneetje in de navel en brengt zo de buisvormige camera in de buikholte van uw kind. Tegelijkertijd wordt de buikholte opgeblazen met koolzuurgas (CO2), zodat meer kijk- en werkruimte ontstaat. Vervolgens maakt de arts 2 tot 5 kleine sneetjes waardoor hij de hulpinstrumenten inbrengt in de buikholte. De sneetjes worden na de operatie gesloten met oplosbare hechtingen. Aan het begin van de operatie krijgt uw kind antibiotica om infecties te voorkomen. De duur van de ingreep kan erg verschillend zijn. Na de operatie gaat uw kind naar de uitslaapkamer tot hij of zij goed wakker is.

Na de kijkoperatie

Bij het wakker worden uit de anesthesie heeft uw kind een infuus voor het toedienen van vocht en medicatie. Hij of zij mag voorlopig niets eten of drinken. De dag na de operatie knappen kinderen meestal snel weer op. lees meer

Na de kijkoperatie

Bij het wakker worden uit de anesthesie heeft uw kind een infuus voor het toedienen van vocht en medicatie. Hij of zij mag voorlopig niets eten of drinken. Soms is er ook nog een maagslang ingebracht die zachtjes de maaginhoud uit de maag zuigt. Het hoofdeinde van het bed is verhoogd om het ademhalen makkelijker te maken. Uw kind blijft na de operatie 24 uur in bed. Goed doorhoesten is in die periode erg belangrijk, dit moedigen we dan ook aan. Voor de pijn krijgt uw kind pijnmedicatie toegediend. Na de operatie kan uw kind ook ‘schouderpijn’ hebben. Dit is een gevolg van het Co2-gas dat is achtergebleven in de buikholte. Het gas prikkelt het middenrif, wat een pijngevoel geeft. De klachten verdwijnen meestal binnen 2 dagen.

Verder herstel

De dag na de operatie knappen kinderen meestal snel weer op. De verpleegkundige verwijdert die dag de maagslang en uw kind mag weer drinken. Afhankelijk van de reden van de kijkoperatie, mag het ene kind sneller weer drinken dan het andere kind. De arts maakt hierover afspraken met u. Meestal is uw kind de tweede dag na de operatie weer op zijn eigen drink- en/of voedingspatroon ingesteld. Hoe sneller uw kind zelf weer kan drinken, hoe sneller we het infuus afbouwen. De wondpleister mag er na 24 uur weer af, de wondjes hoeven niet bedekt te blijven. Uw kind mag uit bed om geleidelijk aan zijn of haar normale activiteiten weer
op te pakken.

Ontslag

Als er geen complicaties zijn, kan uw kind na 2 tot 5 dagen naar huis. Dit hangt af van de reden van de kijkoperatie. Thuis zijn meestal geen specifieke maatregelen nodig. lees meer

Ontslag

Als er geen complicaties zijn, kan uw kind na 2 tot 5 dagen naar huis. Dit hangt af van de reden van de kijkoperatie. Na die dagen eet en drinkt uw kind weer volledig en zijn de darmen weer goed op gang. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor poliklinische controle.               

Weer thuis

Thuis zijn meestal geen specifieke maatregelen nodig. Uw kind mag douchen en 5 dagen na de operatie ook weer kort in bad. U kunt uw kind gewoon zijn gang laten gaan, en kijken of hij of zij de gewone activiteiten weer oppakt. Vaak is een kind de eerste week na de operatie eerder moe dan normaal en heeft meer behoefte aan rust of slaap. Kan uw kind de dagelijkse activiteiten zonder problemen aan? Dan kunnen deze uitgebreid worden naar activiteiten als sporten. Een vaste termijn is daar niet voor. Uw kind kan vrij snel weer naar school, meestal binnen een week na ontslag. Voorwaarde is wel dat hij of zij geen extra inspanningen hoeft te verrichten, zoals gymnastiek, omdat uw kind nog snel vermoeid raakt.

Complicaties

Er kunnen verschillende complicaties optreden. Dit hangt af van de ingreep die tijdens de kijkoperatie is uitgevoerd. lees meer

Complicaties

Er kunnen verschillende complicaties optreden. Dit hangt af van de ingreep die tijdens de kijkoperatie is uitgevoerd. Mogelijke complicaties zijn:
  • Bloedingen bij de insteekplaats van de laparoscoop of bij het operatiegebied in de buik. Om de bloeding te stelpen is soms alsnog een buikoperatie nodig.
  • Infectie van de wondjes.
  • Littekenbreuk, met name bij de navel.
  • Buikvliesontsteking als gevolg van een infectie of lekkage.

Wanneer contact opnemen?

Bij de volgende problemen is het verstandig contact op te nemen met de afdeling.
  • koorts boven 38 graden Celsius
  • vaak en groen spugen
  • toenemende buikpijn of veranderingen aan de wond (zwelling, pijn, roodheid)

Meer informatie


Behandeling Anesthesie bij kinderen

Als uw kind een behandeling of onderzoek onder anesthesie krijgt is het belangrijk om hem/haar goed voor te bereiden. lees meer

Informatie voor kinderen

Ga jij naar het ziekenhuis? Hier vind je informatie en filmpjes. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet