Sedatie (roesje)

Bij een behandeling onder sedatie krijgt u medicijnen die u slaperig en minder gevoelig voor pijn maken. Deze vorm van anesthesie wordt in de volksmond ook wel een 'roesje' genoemd. We gebruiken sedatie:

 • Bij een onaangename procedure. Denk bijvoorbeeld aan een coloscopie (darmonderzoek).
 • Bij patiënten die erg angstig zijn voor een behandeling.
 • Bij patiënten met claustrofobie die een onderzoek in een MRI-scanner moeten ondergaan.

Deze sedatiemedicijnen worden via een infuus toegediend. Het doel van sedatie is om u met zo min mogelijk angst en ongemak een onderzoek of ingreep te laten ondergaan. U bent niet onder algehele narcose. Het roesje bestaat uit een kalmeringsmiddel (Midazolam) en soms een pijnstiller (Alfentanyl). Deze middelen kunnen een remmende werking op de ademhaling hebben en hierdoor complicaties geven, met name bij patiënten met chronische hart- en/of longziekten en bepaalde neurologische aandoeningen. Daarom worden tijdens en na het onderzoek de bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed met behulp van een monitor bewaakt.


Wat is een leverbiopsie?

Bij een leverbiopsie haalt de arts door uw huid via een lange, dunne, holle naald een klein stukje weefsel uit uw lever voor onderzoek. De reden voor dit onderzoek is voor iedereen verschillend.

Contact

Endoscopie Centrum

maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur
(024) 361 41 89

Het onderzoek


Nuchter

Het is belangrijk dat u voor het onderzoek een lege maag heeft. Dit betekent dat u minimaal 6 uur voor het onderzoek niets meer mag eten. lees meer

Nuchter

Het is belangrijk dat u voor het onderzoek een lege maag heeft. Dit betekent dat u minimaal 6 uur voor het onderzoek niets meer mag eten. Uiterlijk 6 uur voor het onderzoek mag u nog een licht ontbijt gebruiken,
bijvoorbeeld een sneetje wit brood of een beschuit met jam en thee of zwarte koffie zonder melk. U mag nog wel helder drinken tot 2 uur voor het onderzoek.

Heldere dranken die u mag drinken zijn:

 • water
 • appelsap
 • thee
 • zwarte koffie (zonder melk)
 • vruchtensappen zonder pulp

Dranken die u niet mag drinken zijn:

 • alcohol
 • koolzuurhoudende dranken
 • zuivelproducten

Uw noodzakelijke medicijnen mag u gewoon innemen met een slokje water.


Voor het onderzoek

Gebruikt u een of meerdere van onderstaande medicijnen? Geef dit dan door aan uw behandelend arts. Voorafgaand aan de leverbiopsie krijgt u ook een stollingsonderzoek. lees meer

Voor het onderzoek

Gebruikt u een of meerdere van onderstaande medicijnen? Geef dit dan door aan uw behandelend arts:

 • Bloedverdunnende medicijnen zoals: acenocoumarol (Sintrom® of Sintrommitis®), fenprocoumon (Marcoumar®), clopidogrel (Plavix®, Grepid®, Iscover®, Vatoud®, Duoplavin®), acetylsalicylzuur (Aspirine®, Axanum®), carbasalaatcalcium (Ascal®, Ascal-Cardio / Neuro®), dipyridamol(Persantin®, Asasantin®), prasugrel (Efient®), ticagrelor (Brilique®), dabigatran (Pradaxa®), apixaban (Eliquis®) of rivaroxaban (Xarelto®).
 • Pijnstillers anders dan paracetamol die werkzame stoffen bevatten zoals: naproxen, diclofenac, indometacine, ibuprofen, ketoprofen, metamizol en acetylsalisylzuur.

Met bovenstaande bloedverdunnende medicijnen moet u vóór uw leverbiopsie stoppen. Bespreek dit met uw behandelend arts.

Stollingsonderzoek

Voorafgaand aan uw leverbiopsie onderzoekt uw arts het aantal bloedplaatjes en de stollingstijd van uw bloed. Dit om storingen in uw bloedstolling uit te sluiten. In uw bloed zitten namelijk stoffen die ervoor zorgen dat uw bloed stolt bij een bloeding. Deze stoffen moet u in de goede hoeveelheid hebben.


Sedatie (roesje)

Bij een behandeling onder sedatie krijgt u medicijnen die u slaperig en minder gevoelig voor pijn maken. lees meer

Tijdens het onderzoek

Voor dit onderzoek kunt u een kalmeringsmiddel (roesje) krijgen. Daarnaast verdoven we uw huid plaatselijk. U krijgt eerst een echo van de lever. Met behulp van geluidsgolven bepaalt de arts de punctieplaats.

lees meer

Tijdens het onderzoek

Dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek kunt u zich melden bij de receptie van het Endoscopie Centrum, routenummer 763. Wij vragen u om een half uur voor de geplande tijd op de afdeling aanwezig te zijn. Dan hebben we genoeg tijd om het onderzoek voor te bereiden. Reken ongeveer 15 minuten extra om te parkeren en naar onze afdeling te lopen. 

Het onderzoek

Een verpleegkundige of medisch assistent haalt u op uit de wachtruimte, neemt een checklist met u door en bereidt u verder voor op uw onderzoek. U krijgt een infuusnaald en een jasje aan met drukknopen. Voor dit onderzoek kunt u een kalmeringsmiddel (roesje) krijgen. Daarnaast verdoven we uw huid plaatselijk. U krijgt eerst een echo van de lever. Met behulp van geluidsgolven bepaalt de arts de punctieplaats. U ligt dan op uw rug met uw rechterarm omhoog langs uw hoofd. De punctieplaats wordt vervolgens plaatselijk verdoofd. Met een lange, dunne, holle naald haalt de arts een klein stukje weefsel uit uw lever voor onderzoek. Als er voldoende weefsel is, plakt de arts het wondje af en mag u op uw rechter zijde draaien. U blijft een half uur op deze zijde liggen.


Na het onderzoek

U blijft ongeveer één uur ter observatie in de zorgruimte van het Endoscopie Centrum. Omdat u een roesje heeft gekregen, mag u na afloop 12 uur lang niet deelnemen aan het verkeer. lees meer

Na het onderzoek

In het ziekenhuis

U blijft ongeveer één uur ter observatie in de zorgruimte van het Endoscopie Centrum. In mijnRadboud staat dat u nog een controleafspraak heeft. Dit houdt in dat wij u na de observatie in de zorgruimte naar de High Flow Unit brengen. Hier blijft u nog 2 uur ter controle (dit is dus geen afspraak). Er kan een medische reden zijn om u langer op te nemen. Dan plaatsen we u over naar een verpleegafdeling voor verdere controle.

Naar huis

Omdat u een roesje heeft gekregen, mag u na afloop 12 uur lang niet deelnemen aan het verkeer. U mag dus niet zelf autorijden, met het openbaar vervoer reizen of fietsen. Zorg voor begeleiding en vervoer naar huis vanaf de High Flow Unit (routenummer 751), telefoonnummer: (024) 361 34 38). U mag de afdeling niet alleen verlaten. Op de dag van de leverbiopsie moet u verder rust houden.

Thuis

Na de leverbiopsie kunt u weer beginnen met uw bloedverdunnende medicijnen en eventuele pijnmedicatie waarmee u voor het onderzoek gestopt bent. De eerste week na de leverbiopsie mag u niet aan contactsporten doen.

Complicaties

De leverbiopsie is een veilig onderzoek. Complicaties die kunnen voorkomen zijn:

 • Pijn aan uw rechterschouder en/of in uw rechter bovenbuik. Dit komt in 20 procent van de onderzoeken voor. Deze pijn kan maximaal 1 tot 2 uur aanhouden. U kunt tegen de pijn eventueel 1000 mg paracetamol nemen.
 • Bloeding in de lever. De kans op een ernstige bloeding is heel erg klein. Een bloeding uit zich in toenemende pijn in de omgeving van uw lever en duizeligheid. Dit komt bijna nooit voor en gebeurt meestal binnen 3 uur na de leverbiopsie. Mocht u twijfels hebben, neem dan meteen contact op met uw huisarts of met het Endoscopie Centrum via (024) 361 41 89. Buiten kantoortijden kunt u de verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten bellen via (024) 361 34 38. Vraag naar de arts die dienst heeft. Vermeld dan duidelijk dat u een leverbiopsie heeft gehad.

Uitslag

Tijdens uw controlebezoek aan de polikliniek bespreekt de arts met u de uitslag van het onderzoek.

Meer informatie


Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 763, zone D1

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 763, zone D1

Afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten

Wij zijn gespecialiseerd in alle ziekten, behandelingen en onderzoeken aan het spijsverteringsstelsel.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet