Patiëntenzorg Onderzoeken MRI arthrografie

Over het onderzoek

We onderzoeken uw gewricht en kunnen eventuele afwijkingen zichtbaar maken. We maken hierbij gebruik van röntgenstraling of een MRI-scan of echografie en contrastmiddel.

Voorbereiding op het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek is er een aantal zaken waar u ons over informeert of waar u rekening mee moeten houden. lees meer

Voorbereiding op het onderzoek

Als u zwanger bent of denkt dit te zijn, vragen we u contact op te nemen met uw behandelend arts. Die overlegt dan met u of het onderzoek doorgaat. Neem contact op met de afdeling Radiologie als u in het verleden ooit een allergische reactie op contrastmiddel heeft gehad.
 
U kunt het best kleding dragen die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. We adviseren u om niet zelf met de auto te komen, maar voor vervoer naar huis te zorgen. Of het makkelijk mogelijk is om te fietsen of lopen, is afhankelijk van welk gewricht we onderzoeken. Bij een onderzoek van uw heup, knie of enkel raden we fietsen af.
Wij adviseren u om 1 uur voor het onderzoek 2 tabletten Paracetamol 500 mg in te nemen.

Als met u is afgesproken dat u na het toedienen van het contrastmiddel een MRI krijgt, verzoeken wij u de MR controlelijst (zie blokje MR controlelijst elders op deze webpagina) in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak. Als u geen MRI krijgt, dan hoeft dat niet.
 

Pijnstilling

Wij adviseren u om vooraf pijnstillers in te nemen. Niet elke pijnstiller is geschikt. lees meer

Pijnstilling

Wij adviseren u om vooraf pijnstillers in te nemen. U neemt deze in 1 uur voordat het onderzoek of de behandeling begint. Neemt u dan 2 tabletten paracetamol 500 mg.
Pijnstillers waar Acetylsalicylzuur in zit (zoals in Aspirine) zijn niet toegestaan, evenals ibuprofen, diclofenac of naproxen, omdat deze pijnstillers invloed hebben op de stolling.
Gebruikt u al pijnstilling? Overleg dan met uw behandelaar wat u dan het best kunt doen.

Verloop van het onderzoek

Bij een arthrografie (gewrichtsonder­zoek) zijn er verschillende onderzoeksmetho­den. lees meer

Verloop van het onderzoek

Bij een arthrografie (gewrichtsonder­zoek) zijn er verschillende onderzoeksmetho­den:

  • röntgenfoto’s maken na het inbrengen van contrastvloeistof
  • MRI-scan maken na het inbrengen van contrastvloeistof

Soms spuiten we radioactieve medicatie in als pijnstillend middel. Terwijl u op het onderzoeksbed zit of ligt, desinfecteren we de huid rondom uw gewricht. Daarna spuiten we met een naald het contrastmiddel of de medicatie in. Terwijl we dit doen, controleren we met echografie of met röntgenstraling of de naald goed zit. Dit deel van het onderzoek duurt onge­veer 30 minuten.

MR controlelijst 3 weken vóór uw MRI invullen

Het sterke magneetveld van het MR-toestel kan soms, wanneer zich metalen voorwerpen in of op uw lichaam bevinden, schadelijk zijn. lees meer

MR controlelijst 3 weken vóór uw MRI invullen

Het sterke magneetveld van het MR-toestel kan soms, wanneer zich metalen voorwerpen in of op uw lichaam bevinden, schadelijk zijn. Daarom vragen wij u een MR controlelijst in te vullen.

U kunt de MR controlelijst invullen via mijnRadboud óf als u de activatiecode heeft geactiveerd. We verzoeken u de controlelijst in te vullen 3 weken voor uw afspraak

Is uw antwoord Ja op 1 of meer vragen uit de lijst, dan ontvangen wij daarover een automatisch bericht en hebben wij voldoende tijd om uit te zoeken of u veilig in de MRI kunt. Bij implantaten vragen wij eventueel informatie op bij de fabrikant of bij het ziekenhuis waar het geïmplanteerd is.

Als u de vragenlijst via mijnRadboud volledig heeft ingevuld, dan kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuil. De aanmeldzuil controleert of u de vragenlijst volledig heeft ingevuld. Zo ja, komt er een ticket uit de zuil en kunt u met het ticket doorlopen naar de wachtkamer. Zo nee, verwijst de aanmeldzuil u naar onze baliemedewerker.

mijnRadboud

Meer informatie over mijnRadboud.

Activatiecode

Heeft u van ons een activatiecode gekregen in uw afspraakbrief, dan moet u de activatiecode activeren voordat deze verloopt. Instructiefilm (Youtube). U activeert de activatiecode via mijnRadboud. Daar vindt u tevens meer informatie over de activatiecode.

Direct inloggen

Om direct in te loggen op mijnRadboud, klik hier.
Later nogmaals naar mijnRadboud gaan, kan door te klikken op de afbeelding van het hoofd (deze afbeelding is op elke webpagina steeds rechtsboven in beeld).

Als invullen via internet niet mogelijk is

Vult u dan deze controlelijst in, 3 weken voor uw afspraak. De controlelijst gaat over eventuele in uw lichaam ingebrachte materialen in. In de lijst staat aangegeven wanneer u ons moet bellen. Neemt u deze lijst mee tijdens uw bezoek als u overal met “nee” antwoordt. De lijst levert u dan in bij de balie van de afdeling Radiologie. Als u de lijst op papier invult, kunt u zich niet aanmelden bij de aanmeldzuil, maar moet u zich aanmelden bij de balie.


Na het onderzoek

U heeft altijd last van het onderzoek. De mate waarin verschilt van persoon tot persoon. lees meer

Na het onderzoek

U heeft altijd last van het onderzoek. De mate waarin verschilt van persoon tot persoon. Als u in de loop van de avond last krijgt, dan kan een natte koude handdoek op uw gewricht helpen. U kunt wel uw normale activiteiten hervatten. Belast het gewricht echter geleidelijk en ga bijvoorbeeld niet meteen sporten.
Neem bij ernstige klachten contact op met de afdeling Radiologie.
 

Uitslag

De radioloog beoordeelt de opnamen en geeft de bevindingen door. De uitslag van het onderzoek bespreekt u tijdens een vervolgafspraak met uw behandelend arts.

Afspraak maken

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een oproep. lees meer

Afspraak maken

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een oproep.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Verhinderd

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Radiologie. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.
 

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 780

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 780
  • Medewerkers
  • Intranet