Patiëntenzorg Onderzoeken PET-CT Fluciclovine

Over het onderzoek

Voor de PET- scan wordt een radioactieve stof gebruikt die intraveneus (via het bloedvat) wordt toegediend. CT staat voor Computer Tomografie. De CT-scan kan gedetailleerd de vorm van organen, weefsels en structuren in beeld brengen. lees meer

Over het onderzoek

Een PET-CT is een gecombineerd onderzoek. PET staat voor Positron Emissie Tomografie. Voor de PET- scan wordt een radioactieve stof gebruikt die intraveneus (via het bloedvat) wordt toegediend. CT staat voor Computer Tomografie. De CT-scan kan gedetailleerd de vorm van organen, weefsels en structuren in beeld brengen. Voor de CT-scan wordt röntgenstraling gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de CT soms ook contrastvloeistof gebruikt om beter onderscheid te maken tussen verschillende organen, klieren en bloedvaten.


Voorbereiding

Het is belangrijk dat u op de dag van het onderzoek tenminste vanaf 4 uur voor het onderzoek nuchter blijft. Zorg verder dat u in de 24 uur voor het onderzoek geen intensieve lichamelijke inspanning verricht. lees meer

Voorbereiding

Nuchter

  • Het is belangrijk dat u op de dag van het onderzoek tenminste vanaf 4 uur vóór aanvang van het onderzoek nuchter blijft. U mag ook geen zuurtjes of kauwgom gebruiken. Het drinken van kraanwater is wel toegestaan in deze tijd.
  • Als u gebruik maakt van sondevoeding, moet ook deze voeding tenminste 4 uur voor aanvang van het onderzoek (tijdelijk) gestopt worden.
  • Als uw onderzoeksafspraak in de middag valt, is het verstandig om te ontbijten. Let er wel op dat u tenminste vanaf 4 uur vóór aanvang van het onderzoek nuchter blijft.
  • 30 minuten voor de injectie mag u niet meer naar het toilet.

Inspanning

Het is belangrijk dat u 24 uur voorafgaand het onderzoek geen intensieve lichamelijke inspanningen verricht. Kom daarom niet met de fiets naar het onderzoek.

Claustrofobie (angst in kleine ruimten)

Als u (veel) last heeft van claustrofobie, kunt u dit bij aanvang van het onderzoek melden aan de MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige). Zo nodig kan de nucleair geneeskundige (arts met het specialisme nucleaire geneeskunde) u een rustgevend medicijn geven. U moet in dat geval rekening houden met een vermindering van uw reactievermogen voor de eerste 24 uur. U mag daarom, onder andere, de eerste 24 uur geen autorijden en zult dus vervoer terug moeten regelen.

Kleding en sieraden

Vaak is het noodzakelijk om kleding en/of sieraden/piercings uit te doen/af te doen, voordat de werkelijke scan begint. Sieraden kunt u beter thuis laten.

Mogelijke annulering van het onderzoek

Voor de uitvoering van dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een radioactieve stof. Dit product moet aan strenge eisen voldoen, voordat het mag worden gebruikt. Helaas kan het voorkomen dat de radioactieve stof wordt afgekeurd. Het onderzoek moet dan worden afgezegd. Omdat dit op het laatste moment pas bekend is, kan het zijn dat u al onderweg bent of zelfs al in het ziekenhuis aanwezig bent. We vragen hiervoor uw begrip.
De radioactieve stof is maar kort werkzaam. Mocht er onverwacht oponthoud zijn of u komt zelf te laat voor uw afspraak, kan dat betekenen dat het onderzoek moet worden verplaatst. We vragen hiervoor uw begrip.

In deze gevallen maken we een nieuwe afspraak met u.

Begeleiding

Begeleiding mag helaas niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt bij bijna elk onderzoek een radioactieve stof aan patiënten toegediend. Een radioactieve stof zendt straling uit en patiënten die al een radioactieve stof toegediend hebben gekregen zitten ook in de wachtkamer. We vragen u daarom om geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen. Ook niet wanneer ze alleen in de wachtkamer verblijven. Op deze manier ontvangen zij geen onnodige straling.


Het onderzoek

Via een infuus, dat we bij u inbrengen, dienen we een radioactieve stof toe. De inwerktijd is ongeveer 5 minuten. Tijdens het onderzoek ligt u op een scanbed en schuift u door een grote opening van de scanner lees meer

Het onderzoek

Radioactieve stof

Fluor-18 is de radioactieve stof die we gebruiken. Deze radioactieve stof wordt gebonden aan Fluciclovine dat in hoge mate aanwezig is in prostaatkankercellen. Vanwege de minimale hoeveelheid radioactieve stof die we gebruiken levert dit geen direct gevaar op voor uw gezondheid.

Verloop van het onderzoek

Via een infuus, dat we bij u inbrengen, dienen we een radioactieve stof toe. De inwerktijd is ongeveer 5 minuten. Tijdens het onderzoek ligt u op een scanbed en schuift u door een grote opening van de scanner. Het is belangrijk dat u goed stil ligt tijdens het onderzoek. Aansluitend aan de PET-scan maken we op verzoek van de arts nog een CT-scan met of zonder toediening van contrast. De totale scan duurt ongeveer 30 minuten.

Bijwerkingen

Als u een rustgevend medicijn heeft ingenomen wegens claustrofobie, kan dit uw reactievermogen beïnvloeden. U mag daarom, onder andere, 24 uur na de inname niet autorijden (en zult dan dus vervoer terug moeten regelen).
Er zijn verder geen bijwerkingen bekend voor deze radioactieve stof.


Na het onderzoek

We verzoeken u tot 2 uur na het onderzoek afstand te houden tot kinderen en/of zwangere vrouwen. Als u de rest van de dag wat extra drinkt, bent u de radioactieve stof sneller kwijt. lees meer

Na het onderzoek

We verzoeken u tot 2 uur na het onderzoek afstand te houden tot kinderen en/of zwangere vrouwen.

We raden u aan om na het afronden van het onderzoek de rest van de dag extra goed te drinken. Op deze manier raakt u de radioactieve stof sneller kwijt uit uw lichaam. 3-4 glazen water extra is voldoende.

Resultaten

De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip (eventueel samen met de radioloog) en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.


Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de nucleair Geneeskundige de beelden. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. lees meer

Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de nucleair Geneeskundige de beelden. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag en samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In “mijnRadboud” kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de nucleair geneeskundige het definitief heeft gemaakt bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de nucleair geneeskundige nodig heeft voor het maken van het verslag.

Wetenschappelijk onderzoek

Als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijn Radboud.


Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep. lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep.
Moet uw onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Nucleaire Geneeskunde telefoonnummer (024) 361 45 10. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.

Afspraak verzetten

De radioactieve stof wordt speciaal voor u gemaakt en is kostbaar en zeer kort houdbaar. Mocht het zijn dat u uw afspraak niet na kunt komen, informeer de afdeling Nucleaire Geneeskunde zo snel mogelijk van tevoren (het liefst minimaal 2 werkdagen van tevoren). We maken dan een nieuwe afspraak met u.

  • Medewerkers
  • Intranet