Patiëntenzorg Onderzoeken PET-CT-scan met fluor-18-FDG en koolhydraatarm dieet

Over het onderzoek

Een PET-CT-scan is een gecombineerd onderzoek. We voeren zowel een PET- als een CT-scan uit. lees meer

Over het onderzoek

Wat houdt een PET-CT-onderzoek in?

Een PET-CT scan is een gecombineerd onderzoek. PET staat voor Positron Emissie Tomografie. Voor de PET-scan wordt een radioactieve stof gebruikt, welke intraveneus (via het bloedvat) wordt toegediend. CT staat voor Computer Tomografie. De CT-scan kan gedetailleerd de vorm van organen, weefsels en structuren in beeld brengen. Voor de CT-scan wordt röntgenstraling gebruikt.

Doel van het onderzoek

Als een cel wil delen, heeft hij daar energie voor nodig. Energie verkrijgt het lichaam onder andere door suikers. Tumorcellen gebruiken veel meer energie (en dus suiker) ten opzichte van andere cellen om zich sneller te kunnen delen (groeien). Daarnaast kunnen ook infecties en acute of chronische ontstekingen zichtbaar worden gemaakt door het suikerverbruik in beeld te brengen. Door radioactief suiker (FDG: fludeoxyglucose) te gebruiken, kan het suikerverbruik goed in beeld worden gebracht. Omdat de suikerbehoeften verschillen, kan onderscheid gemaakt worden tussen normaal energiebehoevende cellen en tumorcellen.

Koolhydraatarm dieet

Uw behandelend arts wil ook uw hart goed kunnen beoordelen. Daarom krijgt u tijdelijk een koolhydraatarm dieet voorgeschreven.

Contrastmiddel

Als in uw afspraakbrief tevens NG DIAGN CT staat dan krijgt u contrastmiddel via het infuus toegediend. We verzoeken u om vooraf  de contrastcontrolelijst te printen, in te vullen en deze mee te nemen naar uw afspraak. Heeft u geen printer, leest u dan in ieder geval de vragen en de informatie die hierin staan.

Eten en drinken

Het is belangrijk dat u op de dag van het onderzoek tenminste vanaf 6 uur vóór aanvang van het onderzoek nuchter blijft en u 24 uur voor het onderzoek begint met het koolhydraatarm dieet. lees meer

Eten en drinken

Koolhydraatarm dieet

U krijgt een aanvullende voorbereiding op het FDG PET-CT-scan onderzoek. Deze specifieke voorbereiding zorgt ervoor dat uw hart beter beoordeelbaar is door minder opname van het fluor-18-FDG in uw hart. Het koolhydraatarm dieet start 24 uur vóór aanvang van het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich gedurende deze tijd houdt aan de voorgeschreven producten. Zie de lijst hieronder.

Toegestane etenswaren

Heldere soep zonder vermicelli, rijst of noedels Groente zonder saus
Vlees zonder paneermeel Tomaten
Vis zonder paneermeel Champignons
Eieren Komkommer
Kaas Uien
Boter, olie en margarine  

Toegestane dranken

Kraanwater
Koffie en thee zonder melk, suiker en zoetstoffen
Light frisdranken die geen suiker bevatten
  

Niet toegestane etenswaren

Producten die suiker bevatten zoals:
 • Snoep
 • Cake / taart
 • Chocolade
Producten die meel bevatten zoals:
 • Brood
 • Crackers
 • Beschuit
 • Koekjes
 • Aardappelen
 • Rijst
 • Pasta
 • Muesli
 • Cornflakes
Zuivel zoals:
 • IJs
 • Yoghurt
 
Suiker Fruit
Bonen Pindakaas, hagelslag, jam en ander zoet broodbeleg
Noten Kauwgom / pepermunt
Augurken  
  

Niet toegestane dranken

Oploskoffie Zuivel zoals:
 • Melk
 • Karnemelk
 • Drinkyoghurt
Frisdranken Alcohol
Fruitsappen  
  

Nuchter

 • Naast het volgen van een koolhydraatarm dieet in de 24 uur voor aanvang van het onderzoek, is het zeer belangrijk dat u op de dag van het onderzoek tenminste 6 uur vóór het onderzoek nuchter blijft. U mag ook geen zuurtjes of kauwgom gebruiken. Het drinken van kraanwater is wel toegestaan in deze tijd.
 • Als u gebruik maakt van sondevoeding, moet ook deze voeding tenminste 6 uur voor aanvang van het onderzoek (tijdelijk) gestopt worden.
 • Als uw onderzoeksafspraak in de middag valt, is het verstandig om te ontbijten met de toegestane etenswaren. Let er wel op dat u tenminste vanaf 6 uur vóór aanvang van het onderzoek nuchter blijft.

Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld zwangerschap, borstvoeding, suikerziekte, en geen zware inspanningen.

lees meer

Voorbereiding

Zwangerschap en borstvoeding

 • Bent u (mogelijk) zwanger? Dan is het belangrijk dit aan ons door te geven. In de meeste gevallen kan het onderzoek gewoon doorgaan, maar soms is een aanpassing nodig.
 • Wanneer u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Belangrijke aspecten ter voorbereiding op het onderzoek

Vermijd vanaf 24 uur voor het onderzoek (zware) lichamelijke inspanningen (zoals sporten of fietsen naar het Radboudumc). 

Medicijngebruik

 • Neemt u contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde als u diabetespatiënt bent. Voor diabetespatiënten geldt een aangepast medicijngebruik en hier moet uitgebreid aandacht aan worden besteed.
 • Als u geen diabetespatiënt bent en medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen op de gebruikelijke manier. U kunt deze medicijnen in de tijd dat u nuchter moet blijven, alleen innemen met water.

Kleding en sieraden

Vaak is het noodzakelijk om kleding en/of sieraden/piercings uit te doen/af te doen, voordat de werkelijke scan begint. Sieraden kunt u beter thuis laten.

Mogelijke annulering van het onderzoek

 • Voor de uitvoering van dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een radioactieve stof. Deze radioactieve stof wordt elders speciaal voor u gemaakt. Het eindproduct moet aan strenge eisen voldoen, voordat het op transport naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt gezet. Helaas kan het voorkomen dat een eindproduct wordt afgekeurd en niet wordt geleverd. Het onderzoek moet dan worden afgezegd. Omdat dit op het laatste moment pas bekend is, kan het zijn dat u al onderweg bent of zelfs al in het ziekenhuis aanwezig bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.
 • De radioactieve stof is maar kort werkzaam. Mocht er tijdens transport onverwacht oponthoud zijn of u komt zelf te laat voor uw afspraak, kan dat betekenen dat het onderzoek moet worden afgezegd. Wij vragen uw begrip hiervoor.
 • Uw bloedsuiker wordt aan het begin van het onderzoek bepaald, omdat een fluor-18-FDG PET-CT-scan onvoldoende betrouwbaar is als de bloedsuikerwaarde te hoog is. Het onderzoek wordt onbetrouwbaar door extra insuline te spuiten. Als uw bloedsuikerwaarde te hoog blijkt, kan het onderzoek niet doorgaan. We vragen uw begrip hiervoor.

In alle bovenstaande gevallen maken we een nieuwe afspraak met u.

Claustrofobie (angst in kleine ruimten)

Als u (veel) last heeft van claustrofobie, kunt u dit bij aanvang van het onderzoek melden aan de MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige). Zo nodig kan de nucleair geneeskundige (arts met het specialisme nucleaire geneeskunde) u een rustgevend medicijn geven. U moet in dat geval rekening houden met een vermindering van uw reactievermogen voor de eerste 24 uur. U mag daarom, onder andere, de eerste 24 uur geen autorijden en zult dus vervoer terug moeten regelen.
 

Begeleiding

 • Begeleiding mag helaas niet bij het onderzoek aanwezig zijn.
 • Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt bij bijna elk onderzoek een radioactieve stof aan patiënten toegediend. Een radioactieve stof zendt straling uit en patiënten die al een radioactieve stof toegediend hebben gekregen zitten ook in de wachtkamer. We vragen u daarom om geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen. Ook niet wanneer ze alleen in de wachtkamer verblijven. Op deze manier ontvangen zij geen onnodige straling. 

Handicap

Wilt u het vooraf melden als u een beperking heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt? U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Er wordt geprobeerd hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
 


Controlelijst contrast NG

Als in uw afspraakbrief tevens een afspraak voor NG DIAGN CT staat, vult u dan de contrastcontrolelijst in. lees meer

Controlelijst contrast NG

Als in uw afspraakbrief tevens NG DIAGN CT staat, dan geldt het volgende:
Voordat het contrastmiddel via infuus kan worden toegediend verzoeken wij u thuis alvast de contrastcontrolelijst te printen, in te vullen en deze mee te nemen naar uw afspraak. Heeft u geen printer, leest u dan in ieder geval de vragen en de informatie die hierin staat.

Bij twijfel kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Tel: (024) 361 45 10.


Het onderzoek

We vragen u vanaf 2 uur voor het onderzoek een liter water te drinken. Voorafgaand aan het onderzoek verzoeken wij u om naar het toilet te gaan om uit te plassen. In verband met de radioactieve stof is het niet toegestaan begeleiding mee te nemen tijdens dit onderzoek.

lees meer

Het onderzoek

Radioactieve stof

 • De radioactieve stof is fluor-18-FDG. Door de toediening van fluor-18-FDG kunnen gebieden waar (verhoogde) verbranding plaatsvindt in beeld worden gebracht. Omdat er ook verbranding plaats kan vinden in gebieden die later “storen” tijdens de beoordeling van de scan, is het belangrijk dat u in de rusttijd goed stil en ontspannen ligt (niet lezen) en mag u het niet koud krijgen. Om dezelfde reden wordt u gevraagd zo lang mogelijk te wachten tot u naar het toilet gaat (minimaal 30 minuten).
 • Omdat de radioactieve  stof in een minimale hoeveelheid wordt gebruikt tijdens dit onderzoek, levert dit geen direct gevaar op voor uw gezondheid.

Onderzoek

Komt u voor een PET-CT-scan in het kader van wetenschappelijk onderzoek dan kan het zijn dat het onderzoek iets anders verloopt dan hieronder staat beschreven, de onderzoeker heeft dit al met u besproken.

We vragen u vanaf 2 uur voor het onderzoek een liter water te drinken. Voorafgaand aan het onderzoek verzoeken wij u om naar het toilet te gaan om uit te plassen. In verband met de radioactieve stof is het niet toegestaan begeleiding mee te nemen tijdens dit onderzoek. Voor kinderen die dit onderzoek ondergaan, kan in overleg een uitzondering worden gemaakt. U gaat met de MBB’er naar een onderzoekskamer. Hier komt u op bed te liggen.

Nadat bij u een infuus is ingebracht (normaliter in de elleboogplooi in een ader), wordt uw bloedsuiker bepaald. Daarna krijgt u via het infuus de radioactieve stof toegediend. Na de toediening is het belangrijk dat u ongeveer 60 minuten zo stil mogelijk blijft liggen en niet praat. Als u naar het toilet moet, wordt u gevraagd dit pas na 30 minuten te doen als dat mogelijk is. Na de wachttijd wordt u gevraagd eerst naar het toilet te gaan, waarna de PET/CT-scan wordt gemaakt.

Tijdens het onderzoek ligt u op een scanbed. Het is belangrijk dat u goed stil ligt tijdens het onderzoek. U zult in stappen door de opening van de camera schuiven. De camera is aan het hoofd- en voeteneind open en maakt geen hard geluid. De scan duurt in de meeste gevallen ongeveer 30 minuten. In sommige gevallen wil uw behandelend arts aanvullende foto’s, waardoor het onderzoek tot ongeveer 15 minuten langer kan duren.

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek is ongeveer 2 uur.

Bijwerkingen

 • Als u een rustgevend medicijn heeft ingenomen wegens claustrofobie, kan dit uw reactievermogen beïnvloeden. U mag daarom, onder andere, 24 uur na de inname niet autorijden.
 • Er zijn geen bijwerkingen bekend bij deze radioactieve stof.
 • Wanneer u een contrast CT ondergaat, kunt u tijdens het toedienen van het contrastmiddel een vreemde smaak in uw mond ervaren en/of een warm gevoel in uw keel en/of onderbuik ervaren. In de meeste gevallen trekken deze bijwerkingen snel weg.

Na het onderzoek

De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. lees meer

Na het onderzoek

Na het onderzoek

 • We raden u aan om na het afronden van het onderzoek de rest van de dag extra goed te drinken. Op deze manier raakt u de radioactieve stof sneller kwijt uit uw lichaam. Wanneer u een contrast-CT heeft ondergaan, is het ook goed extra te drinken omdat het contrastmiddel vocht aan het lichaam onttrekt. 3-4 glazen water extra is voldoende.
 • U wordt gevraagd tot vier uur na het onderzoek afstand te houden tot kinderen en/of zwangere vrouwen.

Resultaten

De nucleair geneeskundig arts beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Mogelijke annulering van het onderzoek

De radioactieve stof moet aan strenge eisen voldoen. Soms voldoet de stof niet aan deze eisen en kan het onderzoek niet doorgaan.

lees meer

Mogelijke annulering van het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, moet aan strenge eisen voldoen. Soms voldoet de stof niet aan deze eisen en kan het onderzoek niet doorgaan. Helaas horen we dit vaak pas op het laatste moment. Dit betekent dat uw afspraak soms wordt geannuleerd terwijl u al onderweg bent of zelfs al in het ziekenhuis bent.

Ook als er op de dag van uw afspraak vertraging is, of als u te laat komt, kan het zijn dat we niet genoeg radioactieve stof hebben voor uw onderzoek. De radioactieve stof verliest namelijk snel zijn werking (halfwaardetijd). Hierdoor kan de stof na een bepaalde tijd niet meer gebruikt worden voor het onderzoek. Dan kunnen we het onderzoek niet goed uitvoeren en moeten we de afspraak annuleren.

We begrijpen dat dit vervelend is. We zullen altijd proberen zo snel mogelijk een nieuwe afspraak met u te maken. Bedankt voor uw begrip.


Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep. lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep.
Moet uw onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Nucleaire Geneeskunde telefoonnummer (024) 361 45 10. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.

Afspraak verzetten

De radioactieve stof wordt speciaal voor u gemaakt en is kostbaar en zeer kort houdbaar. Mocht het zijn dat u uw afspraak niet na kunt komen, informeer de afdeling Nucleaire Geneeskunde zo snel mogelijk van tevoren (het liefst minimaal 2 werkdagen van tevoren). Er kan een nieuwe afspraak met u worden gemaakt.
 • Medewerkers
 • Intranet