Patiëntenzorg Onderzoeken PET-CT-scan van de hersenen

Over het onderzoek

Bij een FDG PET-CT-scan van de hersenen is een aantal zaken anders dan bij een FDG PET-CT-scan van het lichaam. Dit komt doordat de hersenen veel suiker opnemen. lees meer

Over het onderzoek

Wat houdt een PET-CT-onderzoek in?

Een PET-CT scan is een gecombineerd onderzoek. PET staat voor Positron Emissie Tomografie. Voor de PET-scan wordt een radioactieve stof gebruikt, die intraveneus (via het bloedvat) wordt toegediend. CT staat voor Computer Tomografie. De CT-scan kan gedetailleerd de vorm van organen, weefsels en structuren in beeld brengen. Voor de CT-scan wordt röntgenstraling gebruikt.

Doel van het onderzoek

Als een cel wil delen, heeft hij daar energie voor nodig. Energie verkrijgt het lichaam onder andere door suikers. Door een radioactief suiker (FDG:fludeoxyglucose) te gebruiken, kan het suikerverbruik goed in beeld worden gebracht.
Bij allerlei ziekteprocessen is het suikerverbruik verstoord. Er bestaan aandoeningen waarbij te weinig suiker of juist te veel suiker wordt verbruikt. Het verrichten van een PET-CT van de hersenen kan helpen bij de diagnostiek van hersenaandoeningen.

Nuchter

Het is belangrijk dat u op de dag van het onderzoek tenminste vanaf 6 uur vóór aanvang van het onderzoek nuchter blijft. lees meer

Nuchter

 • Het is belangrijk dat u op de dag van het onderzoek tenminste vanaf 6 uur vóór aanvang van het onderzoek nuchter blijft. U mag ook geen zuurtjes of kauwgom gebruiken. Het drinken van kraanwater is wel toegestaan in deze tijd.
 • Als u gebruik maakt van sondevoeding, zal ook deze voeding tenminste 6 uur voor aanvang van het onderzoek (tijdelijk) gestopt moeten worden.
 • Als uw onderzoeksafspraak in de middag valt, is het verstandig om te ontbijten. Let er wel op dat u tenminste 6 uur voor aanvang van het onderzoek nuchter blijft.

Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld zwangerschap, borstvoeding, suikerziekte, en geen zware inspanningen. lees meer

Voorbereiding

Zwangerschap en borstvoeding

 • Bij voorkeur wordt het ongeboren kind niet blootgesteld aan straling. Als u zwanger bent, neemt u dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
 • Wanneer u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Belangrijke aspecten ter voorbereiding op het onderzoek

Vermijd vanaf 24 uur voor het onderzoek (zware) lichamelijke inspanningen (zoals sporten of fietsen naar het Radboudumc).

Medicijngebruik

 • Neem contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde als u diabetespatiënt bent. Voor diabetespatiënten geldt een aangepast medicijngebruik en hier moet uitgebreid aandacht aan worden besteed.
 • Als u geen diabetespatiënt bent en medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen op de gebruikelijke manier. U kunt deze medicijnen in de tijd dat u nuchter moet blijven, alleen innemen met water.

Claustrofobie (angst in kleine ruimten)

Als u (veel) last heeft van claustrofobie, kunt u dit bij aanvang van het onderzoek melden aan de MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige). Zo nodig kan de nucleair geneeskundige (arts met het specialisme nucleaire geneeskunde) u een rustgevend medicijn geven. U moet in dat geval rekening houden met een vermindering van uw reactievermogen voor de eerste 24 uur. U mag daarom, onder andere, de eerste 24 uur geen autorijden en zult dus vervoer terug moeten regelen.

Kleding en sieraden

Vaak is het niet nodig om kleding uit te trekken. Wel moet u eraan denken dat sieraden/piercings af/uit moeten, voordat de scan begint. Sieraden kunt u beter thuis laten.

Mogelijke annulering van het onderzoek

 • Voor de uitvoering van dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een radioactieve stof. Deze radioactieve stof wordt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde zelf via een arbeidsintensieve productie gemaakt. Het eindproduct moet aan strenge eisen voldoen, voordat het mag worden gebruikt. Helaas kan het voorkomen dat een eindproduct wordt afgekeurd. Het onderzoek moet dan worden afgezegd. Omdat dit op het laatste moment pas bekend is, kan het zijn dat u al onderweg bent of zelfs al in het ziekenhuis aanwezig bent. We vragen hiervoor uw begrip.
 • De radioactieve stof is maar kort werkzaam. Mocht er onverwacht oponthoud zijn of u komt zelf te laat voor uw afspraak, kan dat betekenen dat het onderzoek moet worden afgezegd. We vragen hiervoor uw begrip.
 • Uw bloedsuiker wordt aan het begin van het onderzoek bepaald, omdat een fluor-18-FDG PET-CT-scan onvoldoende betrouwbaar is als de bloedsuikerwaarde te hoog is. Het onderzoek wordt onbetrouwbaar door extra insuline te spuiten. Als uw bloedsuikerwaarde te hoog blijkt, kan het onderzoek niet doorgaan. We vragen uw begrip hiervoor.
In deze gevallen maken we een nieuwe afspraak met u.

Begeleiding

 • Begeleiding mag helaas niet bij het onderzoek aanwezig zijn.
 • Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt bij bijna elk onderzoek een radioactieve stof aan patiënten toegediend. Een radioactieve stof zendt straling uit en patiënten die al een radioactieve stof toegediend hebben gekregen zitten ook in de wachtkamer. We vragen u daarom om geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen. Ook niet wanneer ze alleen in de wachtkamer verblijven. Op deze manier ontvangen zij geen onnodige straling.

Handicap

Wilt u het vooraf melden als u een beperking heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt? U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We proberen om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Het onderzoek

U gaat met de MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) naar een onderzoekskamer. Hier komt u op bed te liggen. In verband met de radioactieve stof is het niet toegestaan begeleiding mee te nemen tijdens dit onderzoek. lees meer

Het onderzoek

Het onderzoek

U gaat met de MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) naar een onderzoekskamer. Hier komt u op bed te liggen. In verband met de radioactieve stof is het niet toegestaan begeleiding mee te nemen tijdens dit onderzoek.

Nadat bij u een infuus is ingebracht (normaliter in de elleboogplooi in een ader), wordt uw bloedsuiker bepaald. Daarna krijgt u via het infuus de radioactieve stof toegediend. Na de toediening is het belangrijk dat u ongeveer 45 minuten zo stil mogelijk blijft liggen en niet praat of naar muziek luistert. Als u naar het toilet moet, wordt u gevraagd dit pas na 30 minuten te doen als dat mogelijk is.

Na de wachttijd vragen we u om eerst naar het toilet te gaan, waarna de PET-CT-scan wordt gemaakt. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een scanbed met uw armen langs uw lichaam. Het is belangrijk dat u goed stil ligt tijdens het onderzoek. U schuift in stappen door de opening van de camera. De camera is aan het hoofd- en voeteneind open en maakt geen hard geluid. De scan duurt in de meeste gevallen ongeveer 15 minuten. Hierbij worden foto’s gemaakt van uw hersenen.

In sommige gevallen is het noodzakelijk om 4 uur na toediening van de radioactieve stof nog een opname van 15 minuten te maken. Dit wordt pas bekend na afloop van het eerste onderzoek.

Radioactieve stof

 • De radioactieve stof die we gebruiken is fluor-18-FDG. Door de toediening van fluor-18-FDG kunnen gebieden waar (verhoogde/verlaagde) verbranding van suiker plaatsvindt in beeld worden gebracht. Omdat er ook verbranding plaats kan vinden in gebieden die later “storen” tijdens de beoordeling van de scan, is het belangrijk dat u in de rusttijd goed stil en ontspannen ligt. Het is niet toegestaan om te lezen, te praten of muziek te luisteren.
 • Omdat de radioactieve stof in een minimale hoeveelheid wordt gebruikt tijdens dit onderzoek, levert dit geen direct gevaar op voor uw gezondheid.

Duur

De totale duur van het onderzoek is ongeveer 60 minuten.

Bijwerkingen

 • Als u een rustgevend medicijn heeft ingenomen wegens claustrofobie, kan dit uw reactievermogen beïnvloeden. U mag daarom, onder andere, 24 uur na de inname niet autorijden (en zult dan dus vervoer terug moeten regelen).
 • Er zijn geen bijwerkingen bekend voor de radioactieve stof.

Na het onderzoek

We verzoeken u tot 4 uur na het onderzoek afstand te houden tot kinderen en/of zwangere vrouwen. Als u de rest van de dag wat extra drinkt, bent u de radioactieve stof sneller kwijt. lees meer

Na het onderzoek

 • We verzoeken u tot  4 uur na het onderzoek afstand te houden tot kinderen en/of zwangere vrouwen.
 • Als u de rest van de dag wat extra drinkt, bent u de radioactieve stof sneller kwijt.

Resultaten

De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip (eventueel samen met de
radioloog) en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de
uitslag met u.

Mogelijke annulering van het onderzoek

De radioactieve stof moet aan strenge eisen voldoen. Helaas kan het voorkomen dat een eindproduct wordt afgekeurd. lees meer

Mogelijke annulering van het onderzoek

De radioactieve stof moet aan strenge eisen voldoen. Helaas kan het voorkomen dat een eindproduct wordt afgekeurd. Als dat gebeurt, moeten we de afspraak annuleren en een nieuwe afspraak inplannen. Dit is echter pas op het laatste moment bekend; het is mogelijk dat u al onderweg of zelfs al in het ziekenhuis aanwezig bent.
Ook als er onverwacht oponthoud is tijdens de dag of als u ruim te laat komt voor uw afspraak, kan dit betekenen dat we het onderzoek moeten annuleren. Het is mogelijk dat er dan niet meer genoeg radioactieve stof aanwezig is voor uw onderzoek. In dat geval kunnen we het onderzoek niet goed beoordelen.

Als dit het geval is, vragen we uw begrip hiervoor. We zullen dan een nieuwe afspraak met u inplannen.
 

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep. lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep.
Moet uw onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Nucleaire Geneeskunde telefoonnummer (024) 361 45 10. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.

Afspraak verzetten

De radioactieve stof wordt speciaal voor u gemaakt en is kostbaar en zeer kort houdbaar. Mocht het zijn dat u uw afspraak niet na kunt komen, informeer de afdeling Nucleaire Geneeskunde zo snel mogelijk van tevoren (het liefst minimaal 2 werkdagen van tevoren). Er kan een nieuwe afspraak met u worden gemaakt.
 • Medewerkers
 • Intranet