Patiëntenzorg Onderzoeken Sampling bijnieraders

Wat is sampling van bijnieraders?

Tijdens dit onderzoek nemen we bloed af uit de aders van uw bijnieren en een paar andere grote aders in uw lichaam. We kijken hoeveel aldosteron er in het bloed zit uit van de linker en de rechter bijnierader. Zo weten we of één of allebei uw bijnieren overactief is (zijn).

Voorbereiding

Overleg van tevoren met uw arts of u aspirine of bloedverdunners kunt blijven gebruiken als u het onderzoek krijgt. De dag voor het onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling. De ochtend van het onderzoek mag u niet eten of drinken.

lees meer

Voorbereiding

Waarom dit onderzoek?

U heeft hoge bloeddruk (hypertensie) en we hebben onderzocht hoe dit komt. Bij u komt het doordat uw lichaam te veel van het hormoon aldosteron (primair hyperaldosteronisme) aamaakt. De bijnieren maken dit hormoon aan. Aldosteron speelt een belangrijke rol bij de het regelen van de hoeveelheid water-, en zout in uw lichaam. Het helpt om uw bloeddruk goed te houden.

Uw lichaam maakt te veel aldosteron aan. Dit weten we door de bloedtesten die u heeft gehad. Om te ontdekken of één of allebei de bijnieren te veel aldosteron aanmaken, moeten we bloedmonsters uit allebei de bijnieraders (sampling) halen.

Voorbereiden

Gebruikt u aspirine of bloedverdunners? Overleg op tijd met uw arts of u deze medicijnen kunt blijven gebruiken als u het onderzoek krijgt. Soms moet u een paar dagen of weken stoppen met de medicijnen.

Kaliumtabletten

Gebruikt u kaliumtabletten? Die neemt u gewoon in. Op de dag van de opname prikken we uw bloed om het kaliumgehalte te controleren. Is het kaliumgehalte te laag? Dan krijgt u extra kalium via een drankje of een infuus.

Neem de overige medicijnen die zijn afgesproken met uw behandelaar u ook in. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.

Opname

Dit onderzoek vindt plaats op de verpleegafdeling óf de dagbehandeling. De verpleegkundig specialist informeert u waar u wordt opgenomen. Als u opgenomen wordt op de verpleegafdeling, komt u 1 dag van tevoren en blijft u de nacht vóór het onderzoek slapen. Als het onderzoek plaatsvindt op de dagbehandeling komt u pas in de ochtend vóór het onderzoek naar het ziekenhuis.

 

Er wordt bloed bij u geprikt en krijgt een infuus ingebracht. Geef zelf door aan uw artsen of u:

  • een allergie heeft of niet tegen contrastmiddelen of medicijnen kunt
  • een afwijking heeft aan hart, hartklep of bloedvaten en u het advies kreeg om bij operaties vooraf antibiotica te gebruiken
  • suikerziekte heeft

De ochtend van het onderzoek mag u niet eten of drinken. U mag wel uw medicijnen met een slokje water innemen. Vanaf 2 uur voor het onderzoek moet u rust houden en op bed blijven liggen.

Een uur voor het onderzoek krijgt u via het infuus het hormoon ACTH toegediend. Dit hormoon stimuleert de bijnieren, zodat we de beste resultaten van de sampling krijgen.


Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op een bed. Daar neemt de arts via een katheter bloed af uit uw bijnieren. Dit wordt vervolgens onderzocht in een lab, om te kijken hoeveel aldesteron in het bloed zit. lees meer

Het onderzoek


U wordt op bed naar de afdeling Interventie Radiologie gebracht waar een interventieradioloog het onderzoek doet. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. We leggen steriele doeken over u heen en u krijgt een plaatselijke verdoving. De arts prikt in één van de liezen met een dunne naald in de liesader en plaatst daar een klein plastic buisje (sheath). De arts brengt daarna een plastic slangetje (katheter) in. Deze katheter schuift de arts in de richting van de aders van de bijnieren.

Katheter

Nadat deze zijn gevonden (bij iedereen zijn er kleine verschillen in grootte en plaats van de bijnieraders) plaatst de arts de katheter in het vat. Met een klein beetje contrastvloeistof controleert de arts of de katheter in de juiste positie ligt. Als dit zo is, neemt de arts via de katheter bloed af. Dit doet hij  uit de linker bijnierader, de rechter bijnierader en op een plek uit de onderste holle ader. Het bloed gaat in een buisje naar het laboratorium.
U blijft op de Interventie Radiologie in afwachting van de bloeduitslagen. Als de sampling niet gelukt is, zullen we een tweede poging doen, als dit mogelijk is. Dit wordt bepaald door de Interventie Radiologie.

Duur van het onderzoek

De arts verwijdert na de sampling de sheath en plakt een (druk-)rolletje op de plaats in uw lies waar geprikt is. Het onderzoek duurt tussen de 1 en 3 uur. Dit hangt af van hoeveel tijd nodig is om de katheter in de juiste positie te krijgen.

Nazorg na de sampling

U blijft na het onderzoek enkele uren in bed liggen. We raden u aan om veel te drinken. U mag vaak op dezelfde dag weer naar huis. De uitslag hoort u van uw arts als u op controlebezoek komt.

lees meer

Nazorg na de sampling

Bij aankomst op de afdeling moet u drie uur in bed blijven. De eerste twee uur heeft u platte bedrust. Dit betekent dat u niet actief overeind mag komen. Het been waarin geprikt is, moet u blijven strekken. Wanneer uw weer op de afdeling bent, mag u een lichte maaltijd en helder drinken. U moet wel op uw rug liggen. De voedingsassistent van de verpleegafdeling regelt uw maaltijd voor u.

Drink na het onderzoek veel (1,5 à 2 liter). Contrastmiddel onttrekt veel vocht aan het lichaam. De eerste drie uur controleert de verpleegkundige u elk uur. In overleg met een verpleegkundig specialist of zaalarts mag u uw medicatie weer gaan innemen of kunt u met andere medicatie starten.
Heeft u lichamelijke klachten na het onderzoek? Vertel het de verpleegkundige meteen. Hij/zij overlegt dan met de arts. Als u zich goed voelt en er geen problemen zijn, kunt u die dag naar huis.

U mag niet zelfstandig naar huis rijden. Ook moet u de eerste 24 uur na het onderzoek rustig aan doen, dus niet zwaar tillen of sporten.

Problemen

  • er is een kleine kans (1-3%) op complicaties bij de bijnieren, zoals een gaatje in een bloedvat of een bloeding/infarct van de bijnieren.
  • u kunt een bloeduitstorting (hematoom) in de lies krijgen, nadat de katheter of sheath wordt verwijderd.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek hoort u van uw arts als u op controle komt of een telefonische afspraak heeft. Het duurt ongeveer 2 weken voordat de uitslagen van de test bij uw behandelend arts bekend zijn.

Afspraak afzeggen

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent voor de opname op de verpleegafdeling/dagbehandeling.
Laat het ons op tijd weten als u uw afspraak wilt afzeggen.


Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 4
Route: 689

bekijk route

Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Bezoekadres

Verpleegafdeling A4 Oost
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 4 en volg route 689 (Verpleegafdeling A4 Oost)

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer

Naar uw afspraak op de Dagbehandeling

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 3
Route: 686

bekijk route

Naar uw afspraak op de Dagbehandeling

Bezoekadres

Dagbehandeling interne specialismen
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 3 en volg route 686 (Dagbehandeling interne specialismen)

Contact

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde en Reumatische Ziekten

(024) 361 70 88

Contact

Dagbehandeling interne specialismen

(024) 361 33 67
  • Medewerkers
  • Intranet