Patiëntenzorg Onderzoeken Schildklierpunctie

Wat is een schildklierpunctie?

Als u verwezen wordt voor een knobbel (nodus) in de schildklier, dan is vaak een schildklierpunctie nodig. Met een dunne naald wordt wat weefsel uit de knobbel gehaald, voor onderzoek door de patholoog.

Contact

Afdeling Interne Geneeskunde

(024) 361 65 04

Het onderzoek

Tijdens de schildklierpunctie prikt de arts in de zwelling in uw hals. Hier verzamelt de arts schildkliercellen. Om te kijken of er voldoende cellen zijn verzameld, wordt het materiaal meteen beoordeeld. Als er niet genoeg is, wordt het onderzoek direct herhaald. lees meer

Het onderzoek

De punctie gebeurt tijdens het punctiespreekuur. U meldt zich op de afgesproken dag en tijdstip op polikliniek Inwendige Specialismen, Endocrinologie post geel (route 433).

Prikje in de zwelling

Maak voor het onderzoek uw hals vrij van kleding of kettingen. De arts voelt aan de zwelling in uw hals om de grootte, structuur en beweeglijkheid vast te stellen. Daarna gaat u op een onderzoeksbank liggen. Vaak krijgt u een kussen onder uw schouders om uw hoofd meer achterover gebogen te houden. Op die manier komt de zwelling in de hals meer aan de oppervlakte te liggen, waardoor deze makkelijker te prikken is. De arts houdt de zwelling vast en prikt erin met een dunne naald die gekoppeld is aan een spuit. Gedurende enkele seconden verzamelt de arts de schildkliercellen door kleine bewegingen met de naald te maken in verschillende richtingen.

Cyste

Als de zwelling veroorzaakt wordt door vocht (een cyste), dan is het mogelijk dat de arts eerst een kleine hoeveelheid (soms bloederig) vocht uit de zwelling haalt. In dat gevalt doet de arts vaak een tweede punctie om te zorgen dat hij of zij voldoende schildkliercellen verzamelt. Blijf zo stil mogelijk liggen tijdens en aanprikken van de zwelling en probeer niet te slikken. U kunt wel gewoon doorademen. De punctie kan gevoelig zijn, maar plaatselijke verdoving is meestal niet nodig.

Microscopisch onderzoek

Om te beoordelen of er voldoende cellen zijn verzameld, laat de arts een deel van het materiaal direct beoordelen door de patholoog. Dit duurt ongeveer een uur. We vragen u om op deze uitslag te wachten. Dit eerste onderzoek geeft geen informatie over de aard van de zwelling. Hiervoor is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Mocht de punctie niet voldoende materiaal hebben opgeleverd, dan wordt het onderzoek direct herhaald. In totaal duurt uw afspraak ongeveer anderhalf uur.

 

Na het onderzoek

Binnen een week na het onderzoek hoort u de uitslag van de schilklierpunctie. Afhankelijk van deze uitslag verwijst de arts u door voor een eventuele operatie. lees meer

Na het onderzoek

Uitslag

De patholoog onderzoekt de schildkliercellen. Binnen een week is de uitslag van dit onderzoek bekend. De uitslag kan zijn dat: 
  • Het gezwel vrijwel zeker kwaadaardig is.
  • Het gezwel vrijwel zeker niet kwaadaardig is.
  • Het niet mogelijk is om te zeggen of het om een goedaardig of kwaadaardig gezwel gaat.
Als de uitslag vrijwel zeker kwaadaardig is, dan verwijst de arts u voor een schildklieroperatie. Als na meerdere puncties geen uitspraak mogelijk is, dan krijgt u waarschijnlijk ook een schildklieroperatie.

Nazorg

Meestal verloopt het onderzoek probleemloos. Soms is de plaats van de punctie gevoelig of ontstaat er een zwelling in uw hals. Dit gaat meestal vanzelf over. Er ontstaat bijna nooit een plaatselijke bloeding. De kans op een bloeding is groter als u een ziekte hebt waardoor u sneller gaat bloeden. Of als u bepaalde medicijnen gebruikt, zoals bloedverdunners. Vóór de behandeling bespreekt u met de behandelend arts of u deze medicijnen tijdelijk beter niet in kunt nemen. Heeft u klachten na de schildklierpunctie? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet