Voorbereiding

Voor de bloedafname uit de sinus petrosus verblijft u maximaal 2 dagen op de verpleegafdeling Endocriene Ziekten. U mag de ochtend van het onderzoek niet eten. Wel mag u water drinken en uw medicijnen met water innemen. Geef het aan ons door als u:
 • een allergie heeft of overgevoelig bent voor contrastmiddelen of bepaalde medicijnen;
 • een afwijking heeft aan uw hart, hartklep of bloedvaten waarbij u het advies heeft gekregen om vóór ingrepen antibiotica te gebruiken;
 • onder behandeling bent van de trombosedienst;
 • een stollingsstoornis van het bloed heeft;
 • suikerziekte heeft;
 • zwanger bent;
 • (recente) nierfunctiestoornissen heeft;
 • recent andere ziekenhuisopnames had.

Op tijd zijn of afmelden

Zorgt u ervoor dat u op tijd aanwezig bent voor de opname op de verpleegafdeling? In de afspraakbrief staat hoe laat u zich kunt melden.

Wilt u de afspraak voor het onderzoek afzeggen of verplaatsen? Bel dan minimaal een dag van tevoren naar de afdeling Endocriene Ziekten.
Patiëntenzorg Onderzoeken Sinus petrosus sampling

Waarom bloedafname uit de sinus petrosus?

U heeft mogelijk een hormoonproducerende tumor in uw hypofyse. Om dat te bepalen, nemen we onder andere bloed bij u af. Dat doen we uit de sinus petrosus: het vaatstelsel rondom de hypofyse. lees meer

Waarom bloedafname uit de sinus petrosus?

U heeft mogelijk een hormoonproducerende tumor in uw hypofyse. Om dat te bepalen, nemen we onder andere bloed bij u af. Dat doen we uit de sinus petrosus: het vaatstelsel rondom de hypofyse.
 
De hypofyse is een orgaan zo groot als een erwt. Het ligt in het onderste deel van uw schedel. Door het corticotrophin releasing hormoon (CRH) maakt uw hypofyse het adrenocorticotroop hormoon (ACTH) aan. ACTH komt vervolgens terecht in de sinus petrosus. Als we uit dit vaatstelsel bloed afnemen, kunnen we bepalen of uw hypofyse te veel ACTH aanmaakt. Als u een hypofysetumor heeft, is dit meestal het geval.

Contact

Afdeling Interne Geneeskunde

(024) 361 65 04

Voorbereiding

Voor de bloedafname uit de sinus petrosus verblijft u maximaal 2 dagen op de verpleegafdeling Endocriene Ziekten. U mag de ochtend van het onderzoek niet eten. Wel mag u water drinken en uw medicijnen met water innemen. In bepaalde gevallen krijgen we graag informatie van u. lees meer

Hoe werkt het onderzoek?

Er wordt een kathether in uw linker en rechter lies aangebracht. Wanneer deze op de juiste plek liggen, tappen we bloed bij u af. Daarna spuiten we u het hormoon CRH in en nemen we opnieuw bloed af. Na de bloedafnames, is het onderzoek klaar. lees meer

Hoe werkt het onderzoek?

Voor het onderzoek krijgt u op verpleegafdeling een infuus in uw arm. U krijgt een ziekenhuishemdje aan. Een medewerker van patiëntentransport brengt u met uw bed naar de afdeling Interventieradiologie. Hier vertellen de laborant(e) en de interventieradioloog u nog een keer wat er gaat gebeuren. Heeft u dan vragen? Stel deze dan gerust. Vervolgens gaat u naar de röntgenkamer. Daar ligt op uw rug op een onderzoekstafel onder steriele dekens. We desinfecteren uw lies en scheren u daar als dat nodig is.

Lokale verdoving

De interventieradioloog geeft u een verdovingsprikje in de linker en rechter lies. Als deze lokale verdoving werkt, brengt hij in de linker en rechter liesader een katheterpoort (sheet) in. Via deze katheterpoort schuift hij de katheter in de liesader. Een katheter is dun, buigzaam buisje. Dat schuiven we via de liesader richting de sinus petrosus. Dat doorschuiven doet geen pijn. Wel kunt u een drukkend gevoel in de neus ervaren, alsof u flink verkouden bent. Als de katheter op de juiste plek is, spuiten we er een kleine hoeveelheid contrastmiddel in. Dat is een vloeistof die helpt om de sinus petrosus en hypofyse duidelijk in beeld te brengen. Dan maken we een röntgenfoto van uw hoofd. Daarop zien we of de twee katheters in de juiste positie in uw sinus petrosus liggen.

Katheters

Als dat zo is, nemen we bloed af via deze katheters in uw rechter en linker lies. Daarna spuiten we één keer het hormoon CRH in. Ook dat doen we via een van de katheters. Vervolgens nemen we opnieuw bloed af via de katheters. We doen dat na 1, 5, 10, 15 en 20 minuten na het inspuiten. Het afgenomen bloed vangen we op in buisjes en brengen we naar het laboratorium. Hier wordt de hoeveelheid ACTH in uw bloed bepaald. Als de bloedafnames klaar zijn, is het onderzoek afgelopen. We verwijderen de katheters en de sheet. Dit doet geen pijn. Op de plekken van de sheets brengen we een drukverband aan. Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling.
 
Het totale onderzoek bij de afdeling Radiologie duurt ongeveer anderhalf uur.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek krijgt u de kans om uit te rusten. Als u na een nacht geen klachten heeft, mag u naar huis. Het bloedonderzoek in het laboratorium duurt enkele dagen. lees meer

Na het onderzoek

Nazorg

Na het onderzoek gaat u naar de verpleegafdeling. Hier kunt u bijkomen van het onderzoek. De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk en beide drukverbanden in uw liezen. Als de wondjes van de prikplekken goed dicht zijn, verwijdert de verpleegkundige het drukverband.  Meestal mag u gewoon eten en uw eigen medicijnen innemen. Krijgt u lichamelijke klachten na het onderzoek? Geef dit dan direct door aan de verpleegkundige. Zij overlegt dan met de arts. U blijft een nacht op de verpleegafdeling. Als u de volgende geen klachten heeft, mag u naar huis.

Uitslag

Het bloedonderzoek in het laboratorium duurt enkele dagen. Bij het volgende polikliniekbezoek ontvangt u de uitslag van uw behandelend arts.

Mogelijke complicaties

Helaas kan er iets gebeuren tijdens het onderzoek, waardoor u vervelende klachten (complicaties) krijgt. Bij de bloedafname uit de sinus petrosus komen zeer soms ) deze complicaties voor:
 • bij minder dan 5% van het totaal aantal onderzoeken komen trombo-embolische complicaties voor. Bijvoorbeeld een longembolie, diepe veneuze
 • trombose van de kuit en een trombus in de sinus cavernosus.
 • bij minder dan 1% van het totaal aantal onderzoeken komen neurologische complicaties voor. Meestal verdwijnen deze klachten vanzelf.
 • een bloeduitstorting (hematoom) in de lies. Dit is meestal binnen een paar dagen genezen.

Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 4
Route: 689

bekijk route

Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Bezoekadres

Verpleegafdeling A4 Oost
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 4 en volg route 689 (Verpleegafdeling A4 Oost)

Endocriene ziekten

Endocrinologie houdt zich bezig met de diagnostiek, behandeling en preventie van hormonale en stofwisselingsziektes en met de gevolgen van deze aandoeningen. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet