Voorbereiding

Op de dag van het onderzoek kunt u de meeste medicijnen gewoon innemen. Met sommige medicijnen moet u voor het onderzoek tijdelijk stoppen. Uw behandelend arts overlegt hierover met u. U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.
 
Voor de registratie van de hartslag brengen wij een aantal plakkers met elektroden aan op uw borst en buik. Houd daar rekening mee bij uw kledingkeuze. Tijdens het onderzoek kunt u de kleding aanhouden.

Over de tilttafeltest

Tijdens dit onderzoek bekijken we de reacties van uw bloeddruk en hartslag. Deze reacties geven uw arts informatie over de werking van uw autonome/vegetatieve zenuwstelsel.

Contact

Afdeling Interne Geneeskunde

(024) 361 65 04

Voorbereiding

U overlegt met uw arts over welke medicijnen u kunt blijven slikken op de dag van het onderzoek. Trek makkelijke kleren aan voor tijdens het onderzoek. U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. lees meer

Het onderzoek

Dit onderzoek is bedoeld om ‘flauwvallen’ op te wekken, zodat u kunt aangeven of u de klachten herkent. Dit helpt om de juiste diagnose te stellen en om u te helpen om flauwvallen te voorkomen. lees meer

Het onderzoek

Dit onderzoek is bedoeld om ‘flauwvallen’ op te wekken, zodat u kunt aangeven of u de klachten herkent. Dit helpt om de juiste diagnose te stellen en om u te helpen om flauwvallen te voorkomen. Voor het onderzoek neemt u plaats op een zogenoemde kanteltafel. Dit is een bed dat we kunnen kantelen tot bijna verticale positie. We sluiten u aan op de apparatuur waarmee we uw bloeddruk en hartslag continu kunnen meten. U krijgt een aantal plakkers op uw borst en buik en om uw vinger krijgt u een bloeddrukbandje. Vervolgens meten wij uw bloeddruk en hartslag gedurende vijf minuten rust. Tijdens deze rustperiode is het belangrijk dat u zo min mogelijk praat. Na vijf minuten kantelen we het bed zodat u bijna rechtop staat, waarna we minimaal 40 minuten uw bloeddruk en hartslag in staande houding meten.

 

Als u flauwvalt

Het is mogelijk dat u klachten krijgt die u herkent  van het flauwvallen; meld dit aan de verpleegkundig specialist. Mocht u flauwvallen dan kantelen we het bed zo snel mogelijk terug, waarna u snel weer bij bewustzijn bent. Het onderzoek duurt maximaal 2 uur.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek kunt u uw dagelijkse bezigheden gewoon hervatten. We vragen u om een begeleider mee te nemen. De uitslag wordt tijdens het controlebezoek of telefonisch met u besproken. lees meer

Na het onderzoek

U kunt uw dagelijkse bezigheden gewoon hervatten. Als u bent flauwgevallen tijdens  de tilttafeltest, adviseren wij u geen auto te rijden na afloop van het onderzoek. Neem daarom een begeleider mee. Tijdens het controlebezoek aan de polikliniek of tijdens een telefonische afspraak, bespreekt de behandelend arts de uitslag van het onderzoek met u.


Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet