Patientenzorg Onderzoeken Transcranieel Duplex onderzoek

Wat is een transcranieel duplex-onderzoek?

Met behulp van een TCD duplex, een combinatie van echografie en Doppler (onderzoekstechnieken die gebruikmaken van geluidsgolven), worden de slagaders in uw hoofd in beeld gebracht. Daarnaast bekijken we de stroomsnelheid en stroomrichting van uw bloed.

Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
contact

Voorbereiding

Voor het onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Het onderzoek is niet pijnlijk of schadelijk voor uw gezondheid.

Het onderzoek

Bij het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. Op de huid boven uw oren brengen we een gel aan om het geluid van een klein apparaatje (de transducer) te geleiden.

lees meer

Het onderzoek

Aanmelden

Meld u voor uw onderzoek aan bij route 943. Dit kan bij de aanmeldzuil (check-in balie) of bij vragen of problemen aan de balie van route 943.
Na uw aanmelding mag u plaatsnemen in de wachtruimte van route 920 (Klinische Neurofysiologie) op de 2e verdieping. U hoeft zich daar niet nogmaals aan te melden.

Verloop van het onderzoek

Bij het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. Op de huid boven uw oren brengen we een gel aan om het geluid van een klein apparaatje (de transducer) te geleiden. Het geluid wordt door de verschillende weefsels in het hoofd teruggekaatst. De teruggekaatste geluidsgolven worden opgevangen, tot een beeld gevormd en op een beeldscherm zichtbaar gemaakt. We meten aan beide zijden van uw hoofd en soms ook onder uw achterhoofd.
 


Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Huispostnummer: 943

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 943

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 30-60 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek bewerken en beoordelen we de metingen en sturen we de gegevens naar uw behandelend arts. U ontvangt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts.

Verhinderd?

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan uiterlijk één dag van tevoren naar de polikliniek Neurologie om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

lees meer

Verhinderd?

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan uiterlijk één dag van tevoren naar de polikliniek Neurologie om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.
Het annuleren/verplaatsen van onderzoek(en) kan betekenen dat er een (langere) tijd overheen gaat voordat het opnieuw gepland kan worden. Dit geldt vooral als u combiafspraken heeft bij Klinische Neurofysiologie.