Patientenzorg Onderzoeken Zenuwecho-onderzoek

Wat is een zenuwecho-onderzoek?

Bij een zenuwecho-onderzoek kijken we met behulp van echografie naar de aanleg en de dikte van zenuwen.

Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
Contact

Voorbereiding

Voor het onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. We vragen u om bovenkleding uit te trekken en u zit in een stoel of ligt op een onderzoekstafel. Dit is afhankelijk van de zenuw die bekeken moet worden. Het onderzoek is niet pijnlijk of schadelijk voor uw gezondheid.

Het onderzoek

Afhankelijk van de vragen van de arts, maken we afbeeldingen van uw armen en/of benen.

lees meer

Het onderzoek

Aanmelden

Meld u voor uw onderzoek aan bij route 943. Dit kan bij de aanmeldzuil (check-in balie) of bij vragen of problemen aan de balie van route 943.
Na uw aanmelding mag u plaatsnemen in de wachtruimte van route 920 (Klinische Neurofysiologie) op de 2e verdieping. U hoeft zich daar niet nogmaals aan te melden.
 

Verloop van het onderzoek

Afhankelijk van de vragen van de arts, maken we afbeeldingen van uw armen en/of benen. Op uw huid brengen we contactgel aan. Met een soort microfoon die geluidsgolven uitzendt en weer ontvangt vanuit het lichaam (echo), bouwt de computer een beeld op. De klinisch neurofysioloog en/of laborant kan dan de zenuw(en) in beeld brengen en de structuur en diameter/dikte van de zenuw vastleggen.

Naar uw afspraak

Ingang: Ingang Oost
Route: 943

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Huispostnummer: 943

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 943

Duur

Het onderzoek duur 10 tot 45 minuten, afhankelijk van de vraag en welke zenuwen gemeten moeten worden.

Na het onderzoek

Na het onderzoek bewerken en beoordelen we de metingen en sturen we de gegevens naar uw behandelend arts. U ontvangt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts.

Verhinderd?

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan uiterlijk één dag van tevoren naar de polikliniek Neurologie om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

lees meer

Verhinderd?

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan uiterlijk één dag van tevoren naar de polikliniek Neurologie om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.
Het annuleren/verplaatsen van onderzoek(en) kan betekenen dat er een (langere) tijd overheen gaat voordat het opnieuw gepland kan worden. Dit geldt vooral als u combiafspraken heeft bij Klinische Neurofysiologie.