Voorbereiding

Voor de zoutbelastingtest wordt u een dag van tevoren of op de dag van de test zelf opgenomen op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde en Reumatische Ziekten (EOV- A4 of Dagbehandeling Interne Specialismen - A3. Wat voor u van toepassing is hoort u van de behandelend arts. Neem voor het onderzoek makkelijk zittende kleding mee. En iets om u op een rustige manier mee te vermaken tijdens uw verblijf en de test. Mogelijk moet u voor het onderzoek even stoppen met uw medicijnen. Dit bespreekt uw behandelend arts met u. U blijft één nachtje slapen op de verpleegafdeling als u een dag van te voren wordt opgenomen.

Kaliumtabletten?

Gebruikt u kaliumtabletten? Die neemt u gewoon in. Op de dag van opname prikken we uw bloed om het kaliumgehalte te controleren. Is het kaliumgehalte te laag? Dan krijgt u extra kalium via een drankje of een infuus.

Ontbijt

Op de dag van de zoutbelastingtest mag u licht ontbijten. Bijvoorbeeld een kopje thee en twee beschuitjes met beleg. Na het ontbijt moet u nuchter blijven tot ná de test. U mag wel af en toe een slokje water drinken.

Patiëntenzorg Onderzoeken Zoutbelastingtest

Wat is een zoutbelastingtest?

Als bloed- en/of urineonderzoek laat zien dat u hyperaldosteronisme heeft, doen we meestal een zoutbelastingtest. We onderzoeken hoeveel aldosteron er in uw bloed zit voor en na het toedienen van een zoutoplossing. lees meer

Wat is een zoutbelastingtest?

U heeft al een basisonderzoek gehad waaruit mogelijk bleek dat u hyperaldosteronisme heeft. Dan doen we meestal ook nog een zoutbelastingtest. Hiermee kunnen we bevestigen dat u hyperaldosteronisme heeft.

Aldosteron en zout

De bijnieren liggen als kapjes boven op uw nieren. De buitenste laag van de bijnier heet de bijnierschors. Deze maakt verschillende hormonen aan, waaronder het hormoon aldosteron.

Aldosteron zorgt ervoor dat u natrium (zout) vasthoudt in uw lichaam. Dat is nodig als de bloeddruk laag is. Is er een teveel aan natrium in het lichaam? Dan wordt de bloeddruk hoog. Normaal gesproken daalt dan het aldosterongehalte en scheiden de nieren het natrium uit. Zo daalt de bloeddruk weer. Als u hyperaldosteronisme heeft, maakt u echter te veel aldosteron aan, ook als het niet nodig is. Daardoor kan natrium niet goed uitgescheiden worden. Zo blijft uw bloeddruk hoog of stijgt deze zelfs.


Voorbereiding

Om u voor te bereiden op de test bespreekt uw arts met u, met welke medicijnen u moet stoppen voor de test. U mag licht ontbijten op de dag van het onderzoek. Trek makkelijk zittende kleding aan.

lees meer

Het onderzoek

Tijdens de test krijgt u een infuus in uw arm. Uw bloed wordt afgenomen, waarna u een zoutoplossing in uw arm krijgt. Ook wordt uw bloed op bepaalde tijdstippen afgenomen. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 4 uur en 30 minuten.

lees meer

Het onderzoek

Tijdens de zoutbelastingtest zit u op een bed of een stoel in een achteroverleunende houding. De verpleegkundige brengt bij u een infuus aan in uw arm. Die prik kan vervelend voelen. Na 30 minuten neemt de verpleegkundige bloed af om het aldosterongehalte te bepalen. Die bloedafname gebeurt via een apart kraantje aan de infuusslang. U voelt hier niets van. Gedurende de volgende 4 uur brengen we via het infuus 2 liter met deze zoutoplossing in.
Daarna nemen we nogmaals bloed af via het infuus. Dan verwijdert de verpleegkundige het infuus en is de test klaar.
 
Tijdens de test mag u niet uit bed of van de stoel, alleen voor toiletbezoek. Het laatste uur van de test mag u ook niet meer naar het toilet. Deze rust is nodig omdat het aldosterongehalte kan veranderen als u uw lichaamshouding verandert.


Na het onderzoek

Na de test kunt u weer eten en drinken en eventueel uw medicijnen weer innemen. De uitslag van het onderzoek hoort u van uw arts als u op controle komt of een telefonische afspraak heeft.

lees meer

Na het onderzoek

Na de zoutbelastingtest krijgt u iets te eten en drinken. Ook kunt u eventueel uw medicijnen innemen. Daarna mag u naar huis.

Bijwerking

U kunt kortademig worden tijdens de zoutbelastingtest. Dit kan gebeuren als er te veel vocht in uw lichaam wordt vastgehouden.

Het bloed dat we bij de test hebben afgenomen, wordt in het laboratorium onderzocht op de hoeveelheid aldosteron. Normaal gesproken daalt het hormoon aldosteron als er extra zout wordt toegediend. Bij patiënten met hyperaldosteronisme is die daling er niet. De uitslag van het onderzoek hoort u van uw arts als u op controle komt of een telefonische afspraak heeft. Het duurt ongeveer 2 weken voordat de uitslagen van de test bij uw behandelend arts bekend zijn.


Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 4
Route: 689

bekijk route

Naar uw afspraak op de verpleegafdeling

Bezoekadres

Verpleegafdeling A4 Oost
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 4 en volg route 689 (Verpleegafdeling A4 Oost)

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer

Naar uw afspraak op de Dagbehandeling

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 3
Route: 686

bekijk route

Naar uw afspraak op de Dagbehandeling

Bezoekadres

Dagbehandeling interne specialismen
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 3 en volg route 686 (Dagbehandeling interne specialismen)

Contact

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde en Reumatische Ziekten

(024) 361 70 88

Contact

Dagbehandeling interne specialismen

(024) 361 33 67
  • Medewerkers
  • Intranet